Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z kodeksu pracy.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty