Ubezpieczenie Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX)

Dla kogo?

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom Banku PEKAO SA, którzy zawarli z Bankiem umowę pożyczki na odległość.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wariantu ubezpieczenia i swoim zakresem może obejmować: 

I. Wariant „Zdrowie Plus”:

  • Poważne zachorowanie,
  • Hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Całkowite trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Assistance. 

II. Wariant „Zdrowie i Praca”:

  • Hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub utrata pracy,
  • Trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Zwrot kosztów eksploatacyjnych. 
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: