Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych

Dla kogo?

Prowadzisz kancelarię prawną – adwokacką, radcowską a może notarialną? Sprawdź nasze ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych. Dzięki niemu otrzymasz odszkodowanie, kiedy Twoja kancelaria będzie musiała zawiesić lub ograniczyć działalność, jeśli:

 •     Ty lub inny notariusz/ adwokat/ radca prawny (nie dotyczy adwokatów i prawników, którzy są pracownikami kancelarii), który świadczy pomoc prawną w Twojej kancelarii, nie będziecie mogli pracować, ponieważ poważnie zachorujecie lub ucierpicie w nieszczęśliwym wypadku,
 •     lokal kancelarii lub jego wyposażenie zostaną zniszczone np. przez pożar, powódź czy uderzenie pioruna,
 •     ktoś włamie się do kancelarii i ukradnie pieczęć notarialną.

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla kancelarii prawnych (notarialnych, adwokackich, radcy prawnego), które:

 •     mają siedzibę w Polsce,
 •     ubezpieczą kancelarię i jej wyposażenie od ognia i innych żywiołów w PZU (wykupią ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców albo ubezpieczenie PZU Doradca).


 

Korzyści

Dzięki naszemu ubezpieczeniu otrzymasz wsparcie finansowe:

 •     jeśli nie będziesz w stanie pracować, ponieważ:

- poważnie zachorujesz (np. będziesz mieć zawał, udar, oponiak mózgu, zachorujesz na nowotwór złośliwy, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek. Listę chorób oraz ich definicje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia),
- ucierpisz w nieszczęśliwym wypadku,

 •     dojdzie do przerwy lub ograniczenia działalności kancelarii.


Wsparcie finansowe to zwrot koszów bieżących, takich jak:

 •     wynagrodzenie pracowników kancelarii (z wyłączeniem pracowników, którzy są adwokatami lub radcami prawnymi),
 •     narzuty na wynagrodzenia pracowników (składka na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpis na PFRON),
 •     opłaty za użytkowanie lokalu kancelarii z tytułu umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 •     stałe opłaty, które wynikają z umów o dostawę: elektryczności, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentu telefonu stacjonarnego.


Koszty rekompensujemy za okres przerwy w działalności kancelarii. Okres ten nie może być krótszy niż 31 dni oraz dłuższy niż 3 miesiące.


 

Odszkodowanie w przypadku zniszczenia lokalu kancelarii lub jej wyposażenia

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli do przerwy w działalności kancelarii dojdzie, ponieważ:

 •     lokal kancelarii lub jej wyposażenie (w tym pieczęć notarialna) zostaną uszkodzone lub zniszczone przez:
 1.     ogień
 2.     powódź,
 3.     uderzenie pioruna,
 4.     eksplozję,
 5.     upadek statku powietrznego,
 •     ktoś włamie się do kancelarii i ukradnie pieczęć notarialną.


Odszkodowanie to zwrot koszów bieżących, takich jak:

 •     wynagrodzenie pracowników kancelarii (z wyłączeniem pracowników, którzy są adwokatami lub radcami prawnymi),
 •     narzuty na wynagrodzenia pracowników (składka na ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpis na PFRON),
 •     opłaty za użytkowanie lokalu kancelarii z tytułu umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 •     stałe opłaty, które wynikają z umów o dostawę: elektryczności, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentu telefonu stacjonarnego.


Dodatkowo pokryjemy także takie koszty, jak:

 •     opłaty za użytkowanie lokalu zastępczego z tytułu umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 •     koszt instalacji i demontażu elektronicznego sprzętu biurowego w dotychczasowym lub zastępczym lokalu kancelarii prawnej,
 •     koszt transportu (oraz załadunek i wyładunek przedmiotów, które wykorzystywane są do prowadzonej działalności zawodowej) do nowego lub zastępczego pomieszczenia,
 •     koszt poinformowania klientów o nowym lub zastępczym miejscu działalności.


Pokrywamy koszty za okres przerwy w działalności kancelarii. Okres ten nie może być krótszy niż 6 dni roboczych oraz dłuższy niż 2 miesiące.

 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty