Ubezpieczenie statków morskich oraz innej żeglugi

Dla kogo?

Oferta ubezpieczeniowa przeznaczona jest dla armatorów morskich jednostek pływających, stoczni remontowych i budowlanych, przedsiębiorstw uprawiających komercyjną żeglugę śródlądową, a także - operatorów platform wiertniczych na morzu.

Korzyści

Zaletą oferty jest jej elastyczność – armator statku lub inny podmiot gospodarki morskiej może zawrzeć ubezpieczenie dostosowane do własnych indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem warunków powszechnie stosowanych przez międzynarodowy rynek ubezpieczeń morskich, np. angielskich Klauzul Instytutowych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

W ramach polisy PZU SA oferuje:

  • ubezpieczenie casco jednostek żeglugi morskiej, portowej oraz śródlądowej,
  • ubezpieczenie casco morskich platform wiertniczych,
  • ubezpieczenie OC armatora z tytułu eksploatacji jednostek pływających oraz platform wiertniczych,
  • ubezpieczenie OC stoczni z tytułu wykonywania remontów jednostek pływających,
  • ubezpieczenie jednostek pływających w budowie,
  • ubezpieczenie NW członków załóg jednostek pływających,
  • ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty