PZU Świat Zysków

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących zysków przy jednoczesnym bezpieczeństwie zainwestowanego kapitału, osób szukających produktu będącego alternatywą zarówno dla depozytów bankowych, jak i funduszy inwestycyjnych oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani produktem nowoczesnym i innowacyjnym, a jednocześnie akceptują 5 letni horyzont inwestycyjny.

Korzyści

Ubezpieczenie daje możliwość korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego, już od 6.000 zł składki jednorazowej. Przynosi szansę na zyski przewyższające oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych, jednocześnie gwarantując pełną ochronę zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji - wypłata minimum 100% zainwestowanego kapitału. Procentowa wartość zainwestowanego kapitału w relacji do wpłaconej składki określana jest w warunkach poszczególnych subskrypcji. 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA (świadczenie w wysokości 101% zainwestowanej składki), 
  • dożycie przez ubezpieczającego końca okresu odpowiedzialności (świadczenie w wysokości 100% zainwestowanej składki powiększonej o Bonus Inwestycyjny).

Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane produkty