Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Dla kogo?

Produkt dedykowany jest przedsiębiorstwom, które sprzedają odbiorcom krajowym i zagranicznym swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Zapewnia wypłatę odszkodowania gdy kontrahent znacznie opóźnia się z uregulowaniem wierzytelności.

Korzyści

  • efektywnie minimalizuje ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłany towar lub wykonanie usługi,
  • dostarcza informacji o kondycji finansowej kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • zwiększa wiarygodność podmiotu posiadającego umowę ubezpieczenia, w szczególności wobec banku kredytującego i agend administracji publicznej takich jak ZUS czy US,
  • sprzyja wzrostowi obrotu dzięki konkurencyjnym warunkom płatności i możliwości zdobywania nowych rynków zbytu,
  • zapewnia wsparcie PZU w prowadzeniu działań prewencyjnych, czyli przy dochodzeniu wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • jest niezbędny w efektywnym zarządzaniu należnościami w firmie,
  • umożliwia budowanie bezpiecznego portfela kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Wierzytelności te objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową obejmowani są kontrahenci krajowi i zagraniczni.
Umowa ubezpieczenia udziela ochrony od zdarzeń wynikających z tzw. ryzyka handlowego, a więc zdarzeń skutkujących niewypłacalnością kontrahentów wynikającą z ich autonomicznych decyzji biznesowych.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty