Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Dla kogo?

Praca farmaceuty wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoba, która sprzedaje lub wytwarza na miejscu leki oraz inne medykamenty, odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich klientów.
Jeśli prowadzisz aptekę we własnym lub wynajmowanym lokalu, odpowiadasz za jego utrzymanie w należytym stanie, aby nie zagrażał on klientom apteki oraz innym osobom. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.
 

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 •     podmiotów prowadzących apteki oraz
 •     osób wykonujących zawód farmaceuty lub technika farmaceutycznego.

Forma prowadzenia działalności nie ma znaczenia. Mogą to być:

 •     osoby prawne,
 •     osoby fizyczne,
 •     jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Korzyści

 •     zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym w przypadku wyrządzenia szkody, która jest związana z:
 1.     działalnością apteki oraz posiadaniem mienia, które jest wykorzystywane do prowadzenia apteki (nieruchomości i ruchomości) lub
 2.     wykonywaniem zawodu farmaceuty albo technika farmaceutycznego,
 •     zmniejsza ryzyko prowadzenia apteki lub działalności zawodowej,
 •     zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów apteki,
 •     jeżeli zatrudniasz pracowników (za pracownika uznajemy także praktykanta, stażystę, wolontariusza) i Twój pracownik wyrządzi innej osobie szkodę, PZU po wypłaceniu odszkodowania nie wystąpi do pracownika o jego zwrot,
 •     ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je poszerzyć o klauzulę, która zwolni także Twoich podwykonawców z płacenia regresu (wypłacimy z ubezpieczenia podstawowego odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca. PZU ma prawo wystąpić do podwykonawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania (jest to tzw. regres). Możesz wykupić klauzulę, dzięki której Twój podwykonawca nie będzie musiał zwracać odszkodowania),
 •     nasze ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej apteki – wykup dodatkowe klauzule.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja apteka spowoduje szkodę, np.:

 •     ktoś dostanie uczulenia na maść pielęgnacyjną, którą wykonała Twoja apteka,
 •     Twój pracownik wyda nie ten lek, który został przepisany przez lekarza, co spowoduje pogorszenie stanu zdrowia chorego,
 •     w aptece na śliskiej podłodze przewróci się klient i złamie rękę.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty