Dobre praktyki giełdowe

Informacja w sprawie stosowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

DataNumer raportuTytuł raportuGrupaPDFDOC
29-01-2013Raport bieżący Nr 1/2013 CGInformacja w sprawie niestosowania przez PZU SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŁK (EBI)pobierz-
01-07-2010Raport Bieżący Nr 02/2010 CGInformacja dotycząca stosowania w PZU SA zasad II.1, II.2 oraz III.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŁK (EBI)pobierz-
07-05-2010Raport bieżący Nr 1/2010 CGInformacja w sprawie niestosowania w PZU SA wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŁK (EBI)pobierz-
  Informacja w sprawie niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk (zał. 1/2010 CG) pobierz-

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Spółce nie wprowadzono szczególnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i w tym zakresie w Spółce stosowane są obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 281 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.