Grupa PZU dane roczne

Grupa PZU 
 Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych)
 20092010201120122013201420152016
1Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto14 362 71714 541 02215 279 26216 243 13116 480 00316 884 63918 359 04420 219 000
2Przychody z tytułu prowizji i opłat*340 876288 037281 351237 102299 169350 764242 799808 000
3Dochód z działalności lokacyjnej3 469 0012 777 7741 593 8263 704 7292 514 5552 646 9071 739 2773 587 000
3aPrzychody netto z inwestycji2 363 3841 824 5181 970 2542 047 0541 866 6501 704 6491 571 2684 165 000
3bWynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji261 310199 451-187 247521 26842 547427 147-223 239-935 000
3cZmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej844 307753 805-189 1811 136 407605 358515 111391 248357 000
4Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych-9 436 281-10 384 062-10 221 122-12 218 731-11 161 224-11 541 708-11 857 102-12 732 000
5Koszty akwizycji-1 839 605-1 911 255-1 961 986-2 000 351-2 015 938-2 147 024-2 376 305-2 613 000
6Koszty administracyjne-1 808 881-1 505 784-1 383 897-1 440 301-1 406 480-1 527 699-1 657 878-2 843 000
7Zysk z działalności operacyjnej4 601 7513 088 0852 956 7274 080 1984 180 7583 693 2182 939 3853 034 000
8Zysk netto3 762 9112 439 2292 343 9473 253 8263 294 9552 967 6272 342 1962 417 000
Kapitały własne11 266 87912 799 92612 869 50514 269 26913 127 63113 167 62815 117 78717 127 000
10Aktywa finansowe48 237 59345 345 03246 775 35950 423 07656 560 49858 996 03890 400 304107 038 000
11Aktywa ogółem53 287 43850 670 55752 129 28255 909 56062 787 30467 572 761105 397 237125 345 000
12Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe30 825 04631 822 99032 522 72935 400 77837 324 41640 166 88541 280 32142 194 000
 &ROE **24%20%18%24%24%23%18%15%

* Przychody z tytułu prowizji i opłat - segment ubezpieczeń emerytalnych
** Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie
 

PZU SA dane roczne

PZU SA 
 Dane po audycie, zgodnie z MSSF (tys. złotych) 
 PZU SA20092010201120122013201420152016
1Składka przypisana brutto7 791 1697 780 5018 247 2418 453 4988 273 9008 261 7528 858 03610 682 014
2Odszkodowania i świadczenia-5 480 170-5 632 235-5 386 563-5 473 011-5 047 077-5 230 864-5 036 629-6 148 534
3 Koszty działalności ubezpieczeniowej-2 220 299-2 130 198-2 118 773-2 170 992-2 029 501-2 252 028-2 325 217-2 573 431
3a Koszty akwizycji *-1 240 934-1 466 483-1 484 866-1 494 696-1 366 807-1 522 886-1 571 480-1 849 490
5Koszty administracyjne-979 365-663 715-633 907-676 296-662 694-729 142-753 737-723 941
6Wynik na pozostałej działalności technicznej75 608-262 793-409 608-169 377-135 467-214 431-859 856-1 423 526
7 Wynik techniczny166 308-244 725332 297640 1181 061 855564 429636 334536 523
8 Dochody z lokat 2 837 383 4 234 061 2 843 963 2 472 660 4 633 302 2 568 0382 023 9811 897 566
9 Wynik finansowy netto 2 510 379 3 516 709 2 582 303 2 580 720 5 106 345 2 636 7332 248 5221 592 951
10 w tym dywidenda z PZU Życie SA 1 419 146 3 120 000 1 987 282 1 177 476 3 842 875 2 060 0002 420 1741 450 000
         
11 Kapitały własne10 411 54211 902 18611 745 41013 452 58112 259 76112 328 72412 378 73312 219 012
12 Lokaty26 765 77323 832 03524 882 94627 591 48527 609 39831 030 93932 356 04831 476 581
13 Aktywa razem28 936 97826 349 81927 397 85729 913 21630 136 57234 629 77836 358 36137 418 630
14 Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe **11 955 96313 101 60813 895 34715 654 41115 912 94216 861 18117 540 49318 714 789

* Koszty akwizycji pomniejszone o otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
** na udziale własnym, pomniejszone o oszacowane regresy i odzyski
 

Zmiany w sprawozdawczości w 2011 roku i wpływ na dane porównywalne za 2010 rok
1Od 1 stycznia 2011 roku dokonano zmiany polegającej na rozpoznawaniu przychodu z tytułu przypisu składki w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej zamiast w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Dodatkowo, analogicznej zmianie podlegała data rozpoznania kosztów prowizji dotyczących zawieranych umów. Zmiana nie miała wpływu na wynik finansowy, gdyż został skompensowany zmianami w zasadach wyliczania rezerwy składki i odraczania kosztów akwizycji w czasie.
2W 2011 roku w PZU wprowadzono model alokacji kosztów pośrednich na poszczególne produkty ubezpieczeniowe wg rachunku kosztów działań ("rachunek ABC" - ang. activity based costing), który powoduje przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztowymi takimi jak akwizycja, administracja, likwidacja oraz działalność lokacyjna. Nie ma natomiast wpływu na łączny wolumen kosztów pośrednich.

 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.