Członek Zarządu PZU SA

W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bacassurance i strategiczne programy partnerskie oraz biuro zarządzające nieruchomościami i biuro zakupów. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU.

Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej. W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis. W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij