Obligacje PZU

 

ISIN Wartość nominalna Data emisji Data wykupu Rodzaj Prospekt Rating Oprocentowanie Rynek notowań
XS1082661551 EUR 850 000 000 3 lipca 2014 (EUR 500 000 000) / 16 października 2015 (EUR 350 000 000 - tzw. "tap") 3 lipca 2019 Dług senioralny Prospekt BBB+ od 21 stycznia 2016 (S&P) / A- w dniu emisji 1,375% Giełda Papierów Wartościowych w Irlandii

Catalyst ASO GPW/Bondspot