Obligacje PZU

 

ISIN Wartość nominalna Data emisji Data wykupu Rodzaj Dokumenty Rating Oprocentowanie Rynek notowań
XS1082661551 EUR 850 mln 3 lipca 2014
(EUR 500 mln) / 16 października 2015
(EUR 350 mln - tzw. "tap")
3 lipca 2019 Dług senioralny Prospekt BBB+ od 21 stycznia 2016 (S&P) / A- w dniu emisji 1,375% Giełda Papierów Wartościowych w Irlandii

Catalyst ASO GPW/Bondspot
PLPZU0000037 PLN 2 250 mln 30 czerwca 2017 29 lipca 2027 Obligacje podporządkowane
Format: 10NC5

Nota informacyjna  

Nota odsetkowa 2018 do emisji PLPZU0000037

- WIBOR6M + 180 p.b. Catalyst ASO GPW/Bondspot