Raporty bieżące - PZU

 

2016
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Lipiec
2016-07-21 Raport Bieżący Nr 40/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-19 Raport Bieżący Nr 39/2016 Decyzje KNF – brak sprzeciwu co do nabycia akcji Banku BPH przez spółkę zależną PZU SA, tj. Alior Bank, oraz co do podziału Banku BPH  

 pobierz

 
2016-07-19 Raport Bieżący Nr 38/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-11 Raport Bieżący Nr 37/2016 Opis skutków finansowych wynikających z wypowiedzenia znaczącej umowy - informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 32/2016  

 pobierz

 
2016-07-07 Raport Bieżący Nr 36/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-05 Raport Bieżący Nr 35/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 34/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 33/2016 Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 32/2016 Wypowiedzenie znaczącej umowy  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 31/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
Czerwiec
2016-06-30 Raport Bieżący Nr 30/2016 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach  

 pobierz

załącznik

 
2016-06-30 Raport Bieżący Nr 29/2016 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-06-23 Raport Bieżący Nr 28/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-06-10 Raport Bieżący Nr 27/2016 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku  

 pobierz

Wniosek Skarbu Państwa

 

 
2016-06-02 Raport Bieżący Nr 26/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

 pobierz

pobierz załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA

pobierz załącznik - Projekty uchwał ZWZ PZU SA

 
Maj
2016-05-25 Raport Bieżący Nr 25/2016 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku  

 pobierz

 
2016-05-20 Raport Bieżący Nr 24/2016 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-05-13 Raport Bieżący Nr 23/2016 Powołanie członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-05-13 Raport Bieżący Nr 22/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
Kwiecień
2016-04-27 Raport Bieżący Nr 21/2016 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA  

 pobierz

Zawiadomienie Skarbu Państwa z dnia 27 kwietnia 2016r.

 
2016-04-20 Raport Bieżący Nr 20/2016 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku  

 pobierz

 
2016-04-01 Raport Bieżący 19/2016 Podpisanie przez PZU SA Deklaracji Wsparcia w związku z zawarciem i realizacją przez Alior Bank S.A., tj. spółkę zależną PZU SA, Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku BPH S.A.  

 pobierz

 
Marzec
2016-03-31 Raport Bieżący 18/2016 Zawarcie znaczącej umowy  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 17/2016 Zmiany w składzie Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 16/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 15/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-15 Raport Bieżący 14/2016 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-03-11 Raport Bieżący 13/2016 Rozliczenie nabycia trzeciej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

 pobierz

 
2016-03-09 Raport Bieżący 12/2016 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

 pobierz

 
Luty
2016-02-03 Raport Bieżący 11/2016 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA  

 pobierz

 
2016-02-03 Raport Bieżący 10/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A PZU SA  

 pobierz

 
Styczeń
2016-01-22 Raport Bieżący 9/2016 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-22 Raport Bieżący 8/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016  

 pobierz

 
2016-01-21 Raport Bieżący 7/2016 Zmiana ratingu  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 6/2016 Zmiany w składzie Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 5/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 4/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
2016-01-11 Raport Bieżący 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA dniu 7 stycznia 2016 roku  

 pobierz

 
2016-01-07 Raport Bieżący 2/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-07 Raport Bieżący 1/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz
raport

pobierz załącznik

 
2015
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Grudzień
2015-12-18 Raport Bieżący 98/2015 Rozliczenie nabycia drugiej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

pobierz 

 
2015-12-17 Raport Bieżący 97/2015 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

pobierz 

 
2015-12-11 Raport Bieżący 96/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

pobierz raport

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA

Projekt Uchwały NWZ 

 
2015-12-09 Raport Bieżący 95/2015 Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu  

pobierz

 
2015-12-08 Raport Bieżący 94/2015 Rezygnacja członka Zarządu  

pobierz

 
2015-12-08 Raport Bieżący 93/2015 Rezygnacja Prezesa Zarządu  

 pobierz

 
Listopad
2015-11-24 Raport Bieżący 92/2015 Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)  

 pobierz

 
2015-11-03 Raport Bieżący 91/2015 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA  

pobierz 

 
Październik
2015-10-19 Raport Bieżący 90/2015 Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PZU SA jako pożyczkobiorcą a PZU Finance AB (publ) jako pożyczkodawcą  

 pobierz

 
2015-10-16 Raport Bieżący 89/2015 Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji  

pobierz 

 
2015-10-12 Raport Bieżący 88/2015 Rozliczenie nabycia pierwszej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

pobierz 

 
2015-10-12 Raport Bieżący 87/2015 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji i przyznanie obligacjom ratingu  

pobierz

 
2015-10-09 Raport Bieżący 86/2015 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

pobierz

 
2015-10-06 Raport Bieżący 85/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

pobierz 

 
Wrzesień
2015-09-30 Raport Bieżący 84/2015 Zamknięcie transakcji sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-09-30 Raport Bieżący 83/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-09-21 Raport Bieżący 82/2015 Tekst jednolity Statutu Spółki  

 pobierz raport

pobierz załacznik-

Tekst jednolity Statutu PZU SA

 

 
2015-09-03 Raport Bieżący 81/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

pobierz

 
2015-09-01 Raport Bieżący 80/2015 Powołanie członka Zarządu  

pobierz

 
Sierpień
2015-08-13 Raport Bieżący 79/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-08-06 Raport Bieżący 78/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

 pobierz

 
Lipiec
2015-07-16 Raport Bieżący 77/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

 pobierz 

 
2015-07-01 Raport Bieżący 76/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku  

pobierz

 
Czerwiec
2015-06-30 Raport Bieżący 75/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2015-06-30 Raport Bieżący 74/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz raport

pobierz załącznik - Treść uchwał ZWZ PZU SA

pobierz załącznik- Zasady Ładu Korporacyjnego

 
2015-06-30 Raport Bieżący 73/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok  

 pobierz 

 
2015-06-30 Raport Bieżący 72/2015 Transakcje na akcjach PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

 pobierz

 
2015-06-29 Raport Bieżący 71/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez akcjonariusza Spółki  

pobierz

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

 

 
2015-06-25 Raport Bieżący 70/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2015-06-24 Raport Bieżący 69/2015 Powołanie członków Zarządu
 
 

pobierz

 

 
2015-06-23 Raport Bieżący 68/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-23 Raport Bieżący 67/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”
 
 

pobierz

 

 
2015-06-19 Raport Bieżący 66/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-17 Raport Bieżący 65/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-15 Raport Bieżący 64/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
pożyczki oraz zlecenia wystawienia gwarancji
 

pobierz

 

 
2015-06-10 Raport Bieżący 63/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie umów
pożyczki oraz zlecenia wystawienia gwarancji
 

pobierz

 
2015-06-09 Raport Bieżący 62/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki  

pobierz

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

 
2015-06-09 Raport Bieżący 61/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-06-03 Raport Bieżący 60/2015 Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 
2015-06-03 Raport Bieżący 59/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-06-01 Raport Bieżący 58/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Maj
2015-05-30 Raport Bieżący 57/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji Alior Bank Spółka Akcyjna i zawarcie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez PZU SA akcji Alior Bank Spółka Akcyjna  

pobierz

 
2015-05-27 Raport Bieżący 56/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-26 Raport Bieżący 55/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA  

pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA

Projekty uchwał ZWZ PZU SA

 

 
2015-05-25 Raport Bieżący 54/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-05-25 Raport Bieżący 53/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-21 Raport Bieżący 52/2015 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PZU SA za rok 2014  

pobierz

 
2015-05-21 Raport Bieżący 51/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-19 Raport Bieżący 50/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-14 Raport Bieżący 49/2015 Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-05-14 Raport Bieżący 48/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-13 Raport Bieżący 47/2015 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok  

pobierz

 
2015-05-12 Raport Bieżący 46/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-08 Raport Bieżący 45/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-05 Raport Bieżący 44/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Kwiecień
2015-04-30 Raport Bieżący 43/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-28 Raport Bieżący 42/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-23 Raport Bieżący 41/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-21 Raport Bieżący 40/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-17 Raport Bieżący 39/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-14 Raport Bieżący 38/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-10 Raport Bieżący 37/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-10 Raport Bieżący 36/2015 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia  

pobierz

 
2015-04-08 Raport Bieżący 35/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-08 Raport Bieżący 34/2015 Restrukturyzacja zatrudnienia  

pobierz

 
2015-04-07 Raport Bieżący 33/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-04-02 Raport Bieżący 32/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Marzec
2015-03-31 Raport Bieżący 31/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-26 Raport Bieżący 30/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-24 Raport Bieżący 29/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-20 Raport Bieżący 28/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-17 Raport Bieżący 27/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-17 Raport Bieżący 26/2015 Powołanie Prezesa Zarządu  

pobierz

 
2015-03-12 Raport Bieżący 25/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-11 Raport Bieżący 24/2015 Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 
2015-03-09 Raport Bieżący 23/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-03-05 Raport Bieżący 22/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-03-03 Raport Bieżący 21/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
Luty
2015-02-27 Raport Bieżący 20/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-24 Raport Bieżący 19/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-19 Raport Bieżący 18/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-17 Raport Bieżący 17/2015 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014  

pobierz

 
2015-02-16 Raport Bieżący 16/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-12 Raport Bieżący 15/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-11 Raport Bieżący 14/2015 Wyrok Sa?du Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotycza?cej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku  

pobierz

 
2015-02-10 Raport Bieżący 13/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-06 Raport Bieżący 12/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-03 Raport Bieżący 11/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-03 Raport Bieżący 10/2015 Podpisanie umowy sprzedaz˙y akcji w spo´łce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
Styczeń
2015-01-30 Raport Bieżący 9/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-28 Raport Bieżący 8/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-26 Raport Bieżący 7/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-20 Raport Bieżący 6/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-16 Raport Bieżący 5/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-13 Raport Bieżący 4/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-12 Raport Bieżący 3/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-09 Raport Bieżący 2/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-07 Raport Bieżący 1/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Grudzień
2014-12-30 Raport Bieżący 126/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-23 Raport Bieżący 125/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-18 Raport Bieżący 124/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-16 Raport Bieżący 123/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-11 Raport Bieżący 122/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-09 Raport Bieżący 121/2014 Terminy publikacji raporto´w okresowych w roku obrotowym 2015  

pobierz

 
2014-12-09 Raport Bieżący 120/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-12-05 Raport Bieżący 119/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-12-03 Raport Bieżący 118/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
listopad
2014-11-28 Raport Bieżący 117/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-26 Raport Bieżący 116/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-21 Raport Bieżący 115/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-20 Raport Bieżący 114/2014 Ustalenie finalnej płatnos´ci za akcje w spo´łce AAS Balta  

pobierz

 
2014-11-18 Raport Bieżący 113/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-14 Raport Bieżący 112/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-12 Raport Bieżący 111/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-07 Raport Bieżący 110/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-11-04 Raport Bieżący 109/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
październik
2014-10-31 Raport Bieżący 108/2014 Zamknie?cie transakcji nabycia aktywo´w eston´skiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-10-31 Raport Bieżący 107/2014 Zamknie?cie transakcji nabycia akcji w spo´łce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-10-31 Raport Bieżący 106/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-28 Raport Bieżący 105/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-24 Raport Bieżący 104/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-21 Raport Bieżący 103/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-17 Raport Bieżący 102/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-16 Raport Bieżący 101/2014 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej  

pobierz

 

 
2014-10-15 Raport Bieżący 100/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia zbioru umów ubezpieczeniowych estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-10-13 Raport Bieżący 99/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-10 Raport Bieżący 98/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-09 Raport Bieżący 97/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-10-07 Raport Bieżący 96/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-07 Raport Bieżący 95/2014 Rezygnacja członka Zarządu  

pobierz

 

 
2014-10-03 Raport Bieżący 94/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-01 Raport Bieżący 93/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
wrzesień
2014-09-26 Raport Bieżący 92/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-23 Raport Bieżący 91/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-19 Raport Bieżący 90/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-16 Raport Bieżący 89/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-15 Raport Bieżący 88/2014 Zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-09-12 Raport Bieżący 87/2014 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia  

pobierz

 

 
2014-09-12 Raport Bieżący 86/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-09 Raport Bieżący 85/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-09 Raport Bieżący 84/2014 Restrukturyzacja zatrudnienia  

pobierz

 

 
2014-09-03 Raport Bieżący 83/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-02 Raport Bieżący 82/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-09-01 Raport Bieżący 81/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
sierpień
2014-08-28 Raport Bieżący 80/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-27 Raport Bieżący 79/2014 Korekta półrocznego raportu okresowego za I półrocze 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-08-25 Raport Bieżący 78/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-21 Raport Bieżący 77/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-19 Raport Bieżący 76/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-14 Raport Bieżący 75/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-13 Raport Bieżący 74/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-08 Raport Bieżący 73/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-07 Raport Bieżący 72/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-08-05 Raport Bieżący 71/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-01 Raport Bieżący 70/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
lipiec
2014-07-29 Raport Bieżący 69/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-25 Raport Bieżący 68/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-22 Raport Bieżący 67/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-22 Raport Bieżący 66/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-07-21 Raport Bieżący 65/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-07-14 Raport Bieżący 64/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-14 Raport Bieżący 63/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-09 Raport Bieżący 62/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-07 Raport Bieżący 61/2014 Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PZU SA jako pożyczkobiorcą a PZU Finance AB (publ) jako pożyczkodawcą  

pobierz

 

 
2014-07-07 Raport Bieżący 60/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-03 Raport Bieżący 59/2014 Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ.) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji  

pobierz

 

 
2014-07-02 Raport Bieżący 58/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
czerwiec
2014-06-30 Raport Bieżący 57/2014 Zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-30 Raport Bieżący 56/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-26 Raport Bieżący 55/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-24 Raport Bieżący 54/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-20 Raport Bieżący 53/2014 Przyznanie ratingu obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ) i objęte gwarancją, która zostanie udzielona przez PZU SA  

pobierz

 

 
2014-06-18 Raport Bieżący 52/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-18 Raport Bieżący 51/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 50/2014 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z obligacji, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ.)  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 49/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 48/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz

załącznik

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 47/2014 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 46/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 45/2014 Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta i Lietuvos Draudimas AB oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 44/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-12 Raport Bieżący 43/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-10 Raport Bieżący 42/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-09 Raport Bieżący 41/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-04 Raport Bieżący 40/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-03 Raport Bieżący 39/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-02 Raport Bieżący 38/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
maj
2014-05-29 Raport Bieżący 37/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów  

pobierz

 załącznik

 
2014-05-29 Raport Bieżący 36/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-28 Raport Bieżący 35/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-05-27 Raport Bieżący 34/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-22 Raport Bieżący 33/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-20 Raport Bieżący 32/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

pobierz

zał. nr 1

zał. nr 2

 

 
2014-05-20 Raport Bieżący 31/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-16 Raport Bieżący 30/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-14 Raport Bieżący 29/2014 Podjęcie decyzji o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok  

pobierz

załącznik

 
2014-05-12 Raport Bieżący 28/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-05-08 Raport Bieżący 27/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-05-05 Raport Bieżący 26/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
kwiecień
2014-04-30 Raport Bieżący 25/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-25 Raport Bieżący 24/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-18 Raport Bieżący 23/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-17 Raport Bieżący 22/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i podpisanie umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna   pobierz   
2014-04-17 Raport Bieżący 21/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umów nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S i podpisanie umów nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta oraz nabycie aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S   pobierz   
2014-04-15 Raport Bieżący 20/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-10 Raport Bieżący 19/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-07 Raport Bieżący 18/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-03 Raport Bieżący 17/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
marzec
2014-03-31 Raport Bieżący 16/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-28 Raport Bieżący 15/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-24 Raport Bieżący 14/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-20 Raport Bieżący 13/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-17 Raport Bieżący 12/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-10 Raport Bieżący 11/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-03 Raport Bieżący 10/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
luty
2014-02-24 Raport Bieżący 9/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-19 Raport Bieżący 8/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   pobierz   
2014-02-17 Raport Bieżący 7/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-10 Raport Bieżący 6/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-03 Raport Bieżący 5/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
styczeń
2014-01-27 Raport Bieżący 4/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-20 Raport Bieżący 3/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-13 Raport Bieżący 2/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-03 Raport Bieżący 1/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   

  

2013
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
grudzień
2013-12-30 Raport Bieżący 80/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-12-27 Raport Bieżący 79/2013 Rezygnacja członka Zarządu   pobierz   
2013-12-23 Raport Bieżący 78/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-12-17 Raport Bieżący 77/2013 Terminy publikacji raportów okresowych   pobierz   
2013-12-17 Raport Bieżący 76/2013 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012   pobierz   
2013-12-16 Raport Bieżący 75/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-12-09 Raport Bieżący 74/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-12-02 Raport Bieżący 73/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
listopad
2013-11-25 Raport Bieżący 72/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-11-18 Raport Bieżący 71/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-11-08 Raport Bieżący 70/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2013-11-04 Raport Bieżący 69/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
październik
2013-10-28 Raport Bieżący 68/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz  
2013-10-21 Raport Bieżący 67/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
  pobierz  
2013-10-14 Raport Bieżący 66/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-10-07 Raport Bieżący 65/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
wrzesień
2013-09-30 Raport Bieżący 64/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-09-23 Raport Bieżący 63/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-09-16 Raport Bieżący 62/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz
 
2013-09-10 Raport Bieżący 61/2013 Nabycie aktywów o znacznej wartości od PZU Życie SA (realizacja porozumienia pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA)   pobierz  
2013-09-09 Raport Bieżący 60/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz
 
2013-09-04 Raport Bieżący 59/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez PZU SA – porozumienie pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA   pobierz
 
2013-09-02 Raport Bieżący 58/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz
 
sierpień
2013-08-26 Raport Bieżący 57/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz
 
2013-08-26 Raport Bieżący 56/2013 Podjęcie decyzji o przyjęciu Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 oraz o wypłacie przez PZU SA zaliczki na poczet dywidendy   pobierz
zał.
 
2013-08-19 Raport Bieżący 55/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-08-12 Raport Bieżący 54/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-08-5 Raport Bieżący 53/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
lipiec
2013-07-29 Raport Bieżący 52/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA   pobierz  
2013-07-23 Raport Bieżący 51/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze
2013 roku
  pobierz  
2013-07-22 Raport Bieżący 50/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-07-15 Raport Bieżący 49/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-07-08 Raport Bieżący 48/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-07-01 Raport Bieżący 47/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
czerwiec
2013-06-24 Raport Bieżący 46/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-06-17 Raport Bieżący 45/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-06-10 Raport Bieżący 44/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-06-06 Raport Bieżący 43/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów I

pobierz
zał.

 
2013-06-03 Raport Bieżący 42/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
maj
2013-05-24 Raport Bieżący 41/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-05-24 Raport Bieżący 40/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 23 maja 2013 roku TOO pobierz  
2013-05-23 Raport Bieżący 39/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA I pobierz
zał
 
2013-05-23 Raport Bieżący 38/2013 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok I pobierz  
2013-05-22 Raport Bieżący 37/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-05-16 Raport Bieżący 36/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-05-10 Raport Bieżący 35/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-05-07 Raport Bieżący 34/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
kwiecień
2013-04-29 Raport Bieżący 33/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-04-25 Raport Bieżący 32/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał  

pobierz
zał 1
zał 2 

 
2013-04-23 Raport Bieżący 31/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2013-04-16 Raport Bieżący 30/2013 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PZU SA za rok 2012  I pobierz  
2013-04-16 Raport Bieżący 29/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-04-10 Raport Bieżący 28/2013 Transakcje na akcjach PZU SA  TOO pobierz  
2013-04-08 Raport Bieżący 27/2013 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok  I pobierz  
2013-04-05

Raport Bieżący
26/2013

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA  I pobierz  
2013-04-05 Raport Bieżący 25/2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A PZU SA  I pobierz  
2013-04-04 Raport Bieżący 24/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
marzec
2013-03-28 Raport Bieżący 23/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-03-27 Raport Bieżący 22/2013 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 roku  

pobierz

 
2013-03-26 Raport Bieżący 21/2013 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA   pobierz  
2013-03-22 Raport Bieżący 20/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO

pobierz

 
2013-03-18 Raport Bieżący 19/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz
 
2013-03-15 Raport Bieżący 18/2013 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2012 roku  

pobierz

zał 1

 
2013-03-13 Raport Bieżący 17/2013 Powołanie członków Zarządu PZU SA   pobierz  
2013-03-12 Raport Bieżący 16/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-03-06 Raport Bieżący 15/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
luty
2013-02-28 Raport Bieżący 14/2013 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia   pobierz  
2013-02-27 Raport Bieżący 13/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-02-21 Raport Bieżący 12/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-02-13 Raport Bieżący 11/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-02-13 Raport Bieżący 10/2013 Restrukturyzacja zatrudnienia  IP pobierz  
2013-02-11 Raport Bieżący 9/2013 Transakcje na akcjach PZU SA  TOO pobierz  
2013-02-07 Raport Bieżący 8/2013 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej
5 % ogólnej liczby głosów
I

pobierz
zał. 1

 
2013-02-06 Raport Bieżący 7/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
styczeń
2013-01-31 Raport Bieżący 6/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-01-29 Raport Bieżący 1/2013 CG Informacja w sprawie niestosowania przez PZU SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW  ŁK pobierz  
2013-01-25 Raport Bieżący 5/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-01-21 Raport Bieżący 4/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-01-15 Raport Bieżący 3/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-01-09 Raport Bieżący 2/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  
2013-01-03 Raport Bieżący 1/2013 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA  TOO pobierz  

 

2012
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
grudzień
2012-12-27 Raport Bieżący 55/2012 Rezygnacja członka Zarządu   pobierz  
2012-12-27 Raport Bieżący 54/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-12-19 Raport Bieżący 53/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-12-18 Raport Bieżący 52/2012 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku
obrotowym 2013
I pobierz  
2012-12-12 Raport Bieżący 51/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-12-06 Raport Bieżący 50/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
listopad
2012-11-30 Raport Bieżący 49/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-11-23 Raport Bieżący 48/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-11-19 Raport Bieżący 47/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-11-13 Raport Bieżący 46/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-11-07 Raport Bieżący 45/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-11-06 Raport Bieżący 44/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 I pobierz  
październik
2012-10-31 Raport Bieżący 43/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-26 Raport Bieżący 42/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-22 Raport Bieżący 41/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-17 Raport Bieżący 40/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-11 Raport Bieżący 39/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-05 Raport Bieżący 38/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
2012-10-02 Raport Bieżący 37/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
wrzesień
2012-09-26  Raport Bieżący 36/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
 2012-09-20  Raport Bieżący 35/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
 2012-09-14  Raport Bieżący 34/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
 2012-09-11  Raport Bieżący 33/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
 2012-09-04  Raport Bieżący 32/2012 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO pobierz  
sierpień
 2012-08-29  Raport Bieżący 31/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-24  Raport Bieżący 30/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-20  Raport Bieżący 29/2012 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 maja
2012 roku
I pobierz  
 2012-08-17  Raport Bieżący 28/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-13  Raport Bieżący 27/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-10  Raport Bieżący 26/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-09  Raport Bieżący 25/2012 Transakcje na akcjach PZU SA TOO pobierz  
 2012-08-08  Raport Bieżący 24/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku I pobierz  
lipiec
 2012-07-27  Raport Bieżący 23/2012 Zmiana udziału w ogolnej liczbie głosow PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogolnej liczby głosow I pobierz
zał. 1
 
 2012-07-27  Raport Bieżący 22/2012 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA I pobierz  
 2012-07-24  Raport Bieżący 21/2012 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie
restrukturyzacji zatrudnienia
IP pobierz  
 2012-07-19  Raport Bieżący 20/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej I pobierz  
 2012-07-10  Raport Bieżący 19/2012 Restrukturyzacja zatrudnienia IP pobierz  
 
czerwiec
 2012-06-29  Raport Bieżący 18/2012 Tekst jednolity Statutu Spółki I pobierz
zał. 1
 
 2012-06-04  Raport Bieżący 17/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 maja 2012 roku I pobierz  
maj
 2012-05-31  Raport Bieżący 16/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA I pobierz  
 2012-05-30  Raport Bieżący 15/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA I pobierz
zał. 1
 
 2012-05-30  Raport Bieżący 14/2012 Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy I pobierz  
 2012-05-09  Raport Bieżący 13/2012 Wybór biegłego rewidenta I pobierz  
 2012-05-09  Raport Bieżący 12/2012 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku  WZA pobierz   
kwiecień
2012-04-27 Raport Bieżący 11/2012 Dodatkowe informacje związane z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r. I pobierz
 
2012-04-27 Raport Bieżący 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał WZA pobierz
pobierz
pobierz
 
2012-04-12 Raport Bieżący 9/2012 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok I pobierz  
2012-04-03 Raport Bieżący 8/2012 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA  I pobierz  
marzec
2012-03-19 Raport Bieżący 7/2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2011 roku. I  pobierz
zał. 1
 
2012-03-15 Raport Bieżący 6/2012 Tekst jednolity Statutu Spółki I  pobierz
zał. 1
 
2012-03-10 Raport Bieżący 5/2012 Informacja Zarządu nt. wybranych danych finansowych w związku z ich publikacją na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego I  pobierz  
2012-03-09 Raport Bieżący 4/2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej I  pobierz  
luty
2012-02-10 Raport Bieżący 3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 8 lutego 2012 roku WZA  pobierz  
2012-02-08 Raport Bieżący 2/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne  Zgromadzenie PZU SA WZA  pobierz
zał. 1
 
styczeń
2012-01-05 Raport Bieżący 1/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA  WZA  pobierz
zał. 1
zał. 2
 

 

2011
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
grudzień
2011-12-07 Raport Bieżący 30/2011 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r.  I  pobierz  
listopad
2011-11-14 Raport Bieżący 29/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012  I pobierz  
październik
 2011-10-18 Raport Bieżący 28/2011 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA  I pobierz  
 2011-10-07 Raport Bieżący 27/2011 Rezygnacja członka Zarządu  I pobierz  
lipiec
 2011-07-29 Raport Bieżący 26/2011 Tekst jednolity Statutu Spółki  I pobierz
pobierz
 
 2011-07-28 Raport Bieżący 25/2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów – przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów  I pobierz
pobierz
 
 2011-07-01 Raport Bieżący 24/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 roku  I pobierz  
2011-07-01 Raport Bieżący 23/2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej  I pobierz  
czerwiec
 2011-06-30 Raport Bieżący 22/2011 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  I pobierz
pobierz
 
 2011-06-30 Raport Bieżący 21/2011 Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy  I pobierz  
 2011-06-16 Raport Bieżący 20/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku  I pobierz  
 2011-06-16 Raport Bieżący 19/2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów  I pobierz pobierz  
 2011-06-02 Raport Bieżący 18/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  I pobierz
pobierz
pobierz
 
 2011-06-01 Raport Bieżący 17/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 1 czerwca 2011 roku  I pobierz  
 2011-06-01  Raport Bieżący 16/2011  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  I  pobierz  
    Uchwała Nr 1/2011    pobierz  
maj
2011-05-30 Raport Bieżący 15/2011 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia  I pobierz  
2011-05-13 Raport Bieżący 14/2011 Wybór biegłego rewidenta  I pobierz  
2011-05-12 Raport Bieżący 13/2011 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA  I pobierz  
2011-05-11 Raport Bieżący 12/2011 Zmiana polityki dywidendowej Spółki oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok  I pobierz  
2011-05-11 Raport Bieżący Nr 11/2011 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A PZU SA przez GPW oraz ustalenie daty pierwszego notowania I pobierz -
2011-05-11 Raport Bieżący Nr 10/2011 Restrukturyzacja zatrudnienia I pobierz -
2011-05-04 Raport Bieżący Nr 9/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA

I pobierz
zał. 1
zał. 2
zał. 3
-
kwiecień
2011-04-26 Raport Bieżący Nr 8/2011

Zmiana terminu publikacji raportu za  I kwartał 2011 r.

I pobierz -
2011-04-21 Raport Bieżący Nr 7/2011 Powołanie Członków Zarządu   pobierz -
2011-04-15 Raport Bieżący Nr 6/2011 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA I pobierz -
marzec
2011-03-30 Raport Bieżący Nr 5/2011 Wykaz informacji przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2010 I pobierz pobierz -
2011-03-16 Raport Bieżący Nr 4/2011 Powołanie Prezesa Zarządu   pobierz -
2011-03-02 Raport Bieżący Nr 3/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego PZU SA oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2010 r. I pobierz -
luty
2011-02-28 Raport Bieżący Nr 2/2011 Podsumowanie kosztów emisji – uzupełnienie raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 roku I pobierz -
styczeń
2011-01-12 Raport Bieżący Nr 1/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 I pobierz -

 

2010
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
grudzień
2010-12-21 Raport Bieżący Nr 33/2010 Powołanie członka Zarządu I pobierz -
listopad
2010-11-29 Raport Bieżący Nr 32/2010 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ZPA/MBS pobierz -
    Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Eureko B.V.   pobierz -
    Notice regarding change in Eureko B.V.`s shareholding in PZU SA   pobierz -
październik
2010-10-12 Raport Bieżący Nr 31/2010 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA I pobierz -
2010-10-11 Raport Bieżący Nr 30/2010 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A PZU SA przez GPW I pobierz -
wrzesień
2010-09-30 Raport Bieżący Nr 29/2010 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu I pobierz -
2010-09-30 Raport Bieżący Nr 28/2010 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA I pobierz -
2010-09-27 Raport Bieżący Nr 27/2010 Rezygnacja członka Zarządu I pobierz -
2010-09-24 Raport Bieżący Nr 26/2010 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA I pobierz -
lipiec
2010-07-14 Raport Bieżący Nr 25/2010 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2010 roku I pobierz -
2010-07-13 Raport Bieżący Nr 24/2010 Tekst jednolity Statutu Spółki I pobierz -
    Tekst jednolity Statutu PZU SA   pobierz -
2010-07-01 Raport Bieżący Nr 02/2010 CG Informacja dotycząca stosowania w PZU SA zasad II.1, II.2 oraz III.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ŁK pobierz -
czerwiec
2010-06-16 Raport Bieżący Nr 23/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 10 czerwca 2010 roku WZA pobierz -
2010-06-11 Raport Bieżący Nr 22/2010 Zakończenie Okresu Opcji Stabilizacyjnej I pobierz -
2010-06-11 Raport Bieżący Nr 21/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA WZA pobierz -
    Uchwały ZWZ PZU SA z dnia 10.06.2010   pobierz -
2010-06-11 Raport Bieżący Nr 20/2010 Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy WZA pobierz -
2010-06-11 Raport Bieżący Nr 19/2010 Zmiany w Radzie Nadzorczej I pobierz -
2010-06-09 Raport Bieżący Nr 18/2010 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku WZA pobierz -
    Projekt uchwały do punktu 17   pobierz -
    Projekt uchwały do punktu 19   pobierz -
    Projekt uchwały do punktu 20   pobierz -
2010-06-09 Raport Bieżący Nr 17/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej I pobierz -
2010-06-09 Raport Bieżący Nr 16/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej I pobierz -
2010-06-07 Raport bieżący nr 12/2010/K Korekta raportu bieżącego nr 12/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA. WZA pobierz -
    Skorygowany pkt 8 ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ   pobierz -
    Skorygowany projekt uchwały nr 25_2010   pobierz -
maj
2010-05-28 Raport Bieżący Nr 15/2010 Informacja na temat szkód powodziowych IP pobierz -
2010-05-19 Raport Bieżący Nr 14/2010 Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji PZU serii A i B I pobierz -
2010-05-17 Raport Bieżący Nr 13/2010 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 roku WZA pobierz -
2010-05-13 Raport Bieżący Nr 12/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA WZA pobierz -
    Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ   pobierz -
    Projekty uchwał na ZWZ   pobierz -
2010-05-13 Raport Bieżący Nr 11/2010 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ZPA pobierz -
    Zawiadomienie Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PZU SA (zał. 11/2010)   pobierz -
2010-05-12 Raport Bieżący Nr 10/2010 Wybór biegłego rewidenta I pobierz -
2010-05-12 Raport Bieżący Nr 9/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010 I pobierz -
2010-05-12 Raport Bieżący Nr 8/2010 Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych I pobierz -
2010-05-12 Raport Bieżący Nr 7/2010 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ZPA pobierz -
    Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Eureko BV (zał. do 7/2010)   pobierz -
2010-05-11 Raport Bieżący Nr 6/2010 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ZPA pobierz -
    Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Kappa S.A. (zał. do 6/2010)   pobierz -
2010-05-10 Raport Bieżący Nr 5/2010 Asymilacja i rejestracja przez KDPW akcji PZU SA oraz ziszczenie się warunków dopuszczenia i wprowadzenia akcji PZU SA do obrotu na rynku podstawowym GPW I pobierz -
2010-05-07 Raport Bieżący Nr 4/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji PZU SA do obrotu na rynku podstawowym GPW, rejestracja przez KDPW akcji PZU SA oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania I pobierz -
2010-05-07 Raport bieżący nr 1/2010 CG Informacja w sprawie niestosowania w PZU SA wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ŁK pobierz -
    Informacja w sprawie niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk (zał. 1/2010 CG)   pobierz -
2010-05-06 Raport Bieżący Nr 3/2010 Złożenie wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A i B I pobierz -
kwiecień
2010-04-29 Raport Bieżący Nr 2/2010 Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży akcji sprzedawanych serii A i B Spółki, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych serii A i B Spółki oferowanych w publicznej ofercie sprzedaży prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki oraz liczby akcji sprzedawanych serii A i B Spółki przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów I pobierz -
    Komunikat art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie (zał. do 2/2010)   pobierz -
2010-04-29 Raport Bieżący Nr 1/2010 Przystąpienie do systemu ESPI I pobierz -

Lista skrótów:

  • EPW - Emisja papierów wartościowych
  • WZA - Walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • TOO - Transakcje osób powiązanych
  • ZU - Znaczące umowy
  • ŁK - Ład korporacyjny
  • IP - Informacje poufne
  • ZPA - Znaczne pakiety akcji
  • I - Inne