Raporty bieżące - PZU

2018
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Czerwiec
2018-06-28 Raport Bieżący Nr 21/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku  

pobierz

 

2018-06-28 Raport Bieżący Nr 20/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz

załącznik

załącznik

 

2018-06-28 Raport Bieżący Nr 19/2018 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok  

pobierz

 

 
2018-06-28 Raport Bieżący Nr 18/2018 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku  

pobierz

załącznik

 

 
2018-06-26 Raport Bieżący Nr 17/2018 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku  

pobierz

załącznik

załącznik

 

 
2018-06-14 Raport Bieżący Nr 16/2018 Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku  

pobierz

załącznik

załącznik

 

 
2018-06-12 Raport Bieżący Nr 15/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów  

pobierz

załącznik

 

 
Maj
2018-05-29 Raport Bieżący Nr 14/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA oraz projekty uchwał  

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2018-05-15 Raport Bieżący Nr 13/2018 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok  

pobierz

 
Kwiecień
2018-04-26 Raport Bieżący Nr 12/2018 Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku  

pobierz

załącznik

załącznik

 
Marzec
2018-03-09 Raport Bieżący Nr 11/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2018 roku i było kontynuowane w dniu 9 marca 2018 roku

 

pobierz

 
2018-03-09 Raport Bieżący Nr 10/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2018-03-09 Raport Bieżący Nr 9/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

 

pobierz

 załącznik

 
Luty
2018-02-27 Raport Bieżący Nr 8/2018

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 

pobierz

 załącznik

 
2018-02-07 Raport Bieżący Nr 7/2018

Zmiana porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

 

pobierz

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały

 

 
Styczeń
2018-01-29 Raport Bieżący Nr 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 

pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA

Projekty uchwał NWZ PZU SA

 

 
2018-01-16 Raport Bieżący Nr 5/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 

pobierz

 

 
2018-01-10 Raport Bieżący Nr 4/2018

Śmierć członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 

 
2018-01-09 Raport Bieżący Nr 3/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

 

pobierz

załącznik

 

 
2018-01-08 Raport Bieżący Nr 2/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2018-01-08 Raport Bieżący Nr 1/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Listopad
2017-11-08 Raport Bieżący Nr 64/2017

Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych

 

pobierz

 
2017-11-08 Raport Bieżący Nr 63/2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 

pobierz

 
Październik
2017-10-27 Raport Bieżący Nr 62/2017

Zmiana perspektywy ratingowej

 

pobierz

 
2017-10-26 Raport Bieżący Nr 61/2017

Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 

pobierz

 
Wrzesień
2017-09-18 Raport Bieżący Nr 60/2017

Tekst jednolity Statutu PZU SA

 

pobierz

załącznik

 
Czerwiec
2017-06-30 Raport Bieżący Nr 59/2017

Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2017-06-30 Raport Bieżący Nr 58/2017

Emisja obligacji podporządkowanych

 

pobierz

 
2017-06-29 Raport Bieżący Nr 57/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

 

pobierz

 
2017-06-29 Raport Bieżący Nr 56/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 

pobierz

załącznik

 
2017-06-29 Raport Bieżący Nr 55/2017

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 

pobierz

 
2017-06-28 Raport Bieżący Nr 54/2017

Zmiana projektu uchwały ZWZ PZU SA zwołanego na 29.06.2017 roku

 

pobierz

załącznik

 
2017-06-27 Raport Bieżący Nr 53/2017

Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych

 

pobierz

 
2017-06-14 Raport Bieżący Nr 52/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2017-06-14 Raport Bieżący Nr 51/2017

Podpisanie umowy emisyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

 

pobierz

 
2017-06-12 Raport Bieżący Nr 50/2017

Powołanie Członka Zarządu PZU SA

 

pobierz

 
2017-06-09 Raport Bieżący Nr 49/2017

Zmiana porządku obrad ZWZ PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 

pobierz

załącznik

 
2017-06-07 Raport Bieżący Nr 48/2017

Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 

pobierz

 
2017-06-01 Raport Bieżący Nr 47/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 

pobierz

 
2017-06-01 Raport Bieżący Nr 46/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 

pobierz

załacznik

załącznik

 
Maj
2017-05-30 Raport Bieżący Nr 45/2017

Podpisanie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.

 

pobierz

 
2017-05-29 Raport Bieżący Nr 44/2017

Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 

pobierz

 
2017-05-29 Raport Bieżący Nr 43/2017

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 

pobierz

 
2017-05-29 Raport Bieżący Nr 42/2017

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 

pobierz

załącznik

 
2017-05-19 Raport Bieżący Nr 41/2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2016

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2017-05-16 Raport Bieżący Nr 40/2017

Wyznaczenie terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 

pobierz

 
2017-05-04 Raport Bieżący Nr 39/2017

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego – brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 

pobierz

 
Kwiecień
2017-04-28 Raport Bieżący Nr 38/2017

Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 

pobierz

 
2017-04-13 Raport Bieżący Nr 37/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 12 kwietnia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 

pobierz

 
2017-04-13 Raport Bieżący Nr 36/2017

Informacja o braku powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA obradujące po przerwie w dniu 13 kwietnia 2017 roku i zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-13 Raport Bieżący Nr 35/2017

Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-13 Raport Bieżący Nr 34/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-13 Raport Bieżący Nr 33/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 

pobierz

załącznik

 
2017-04-12 Raport Bieżący Nr 32/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-12 Raport Bieżący Nr 31/2017

Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-12 Raport Bieżący Nr 30/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-04-07 Raport Bieżący Nr 29/2017

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 

pobierz

 
Marzec
2017-03-29 Raport Bieżący Nr 28/2017

Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

 

pobierz

 
2017-03-27 Raport Bieżący Nr 27/2017

Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 

pobierz

 
2017-03-23 Raport Bieżący Nr 26/2017

Zmiana porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 

pobierz

załacznik

załącznik

 
2017-03-23 Raport Bieżący Nr 25/2017

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

 

pobierz

 
2017-03-22 Raport Bieżący Nr 24/2017

Odwołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 

pobierz

 
2017-03-22 Raport Bieżący Nr 23/2017

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 

pobierz

 
2017-03-15 Raport Bieżący Nr 22/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2017-03-14 Raport Bieżący Nr 21/2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz podpisanie umowy zlecenia z Bankiem Pekao S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz PKO BP S.A.

 

pobierz

 
2017-03-09 Raport Bieżący Nr 20/2017

Restrukturyzacja zatrudnienia

 

pobierz

 
Luty
2017-02-21 Raport Bieżący Nr 19/2017

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 

pobierz

załącznik

 
2017-02-08 Raport Bieżący Nr 18/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-02-08 Raport Bieżący Nr 17/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PZU SA

 

pobierz

 
2017-02-08 Raport Bieżący Nr 16/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ PZU SA w trakcie drugiej części obrad

 

pobierz

załącznik

 
2017-02-08 Raport Bieżący Nr 15/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 

pobierz

 
2017-02-06 Raport Bieżący Nr 14/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-02-02 Raport Bieżący Nr 13/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
Styczeń
2017-01-27 Raport Bieżący Nr 12/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-25 Raport Bieżący Nr 11/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2017-01-23 Raport Bieżący Nr 10/2017

Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

 

pobierz

 
2017-01-23 Raport Bieżący Nr 9/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-18 Raport Bieżący Nr 8/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-18 Raport Bieżący Nr 7/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 

pobierz

załącznik

 
2017-01-16 Raport Bieżący Nr 6/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-12 Raport Bieżący Nr 5/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-10 Raport Bieżący Nr 4/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 

 

pobierz

 
2017-01-10 Raport Bieżący Nr 3/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-05 Raport Bieżący Nr 2/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2017-01-03 Raport Bieżący Nr 1/2017

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Grudzień
2016-12-29 Raport Bieżący Nr 92/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2016-12-28 Raport Bieżący Nr 91/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA 

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2016-12-27 Raport Bieżący Nr 90/2016

Zmiana porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 roku 

 

 

pobierz

załącznik

 
2016-12-23 Raport Bieżący Nr 89/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA
 

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

 
2016-12-22 Raport Bieżący Nr 88/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA
 

 

 

pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016-12-20 Raport Bieżący Nr 87/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA
 

 

 

 pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016-12-15 Raport Bieżący Nr 86/2016

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA
 

 

 

 pobierz

załącznik

 
2016-12-14 Raport Bieżący Nr 85/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załącznik

załacznik

załącznik

 
2016-12-13 Raport Bieżący Nr 84/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 

 

 pobierz

załącznik

załacznik

 
2016-12-08 Raport Bieżący Nr 83/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załącznik

załacznik

 
2016-12-08 Raport Bieżący Nr 82/2016

Ogłoszenie transakcji nabycia pakietu akcji w Banku Pekao S.A.

 

 

 pobierz

 
2016-12-07 Raport Bieżący Nr 81/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załacznik

 
2016-12-05 Raport Bieżący Nr 80/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załącznik

 
Listopad
2016-11-30 Raport Bieżący Nr 79/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załącznik

załącznik

 
2016-11-28 Raport Bieżący Nr 78/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załącznik

 
2016-11-17 Raport Bieżący Nr 77/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016-11-14 Raport Bieżący Nr 76/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załacznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016-11-04 Raport Bieżący Nr 75/2016

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 

 

 pobierz

załącznik

załącznik

 
Październik
2016-10-31 Raport Bieżący Nr 74/2016

Zawiadomienie o transakcji na akcjach PZU SA

 

 

 pobierz

załącznik

 
2016-10-27 Raport Bieżący Nr 73/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załącznik

załacznik

 
2016-10-25 Raport Bieżący Nr 72/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

 
2016-10-24 Raport Bieżący Nr 71/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załącznik

 
2016-10-20 Raport Bieżący Nr 70/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA   

 pobierz

załącznik

załącznik

załacznik

załacznik

 
2016-10-17 Raport Bieżący Nr 69/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA
 
 

 pobierz

załącznik

załącznik

 
2016-10-15 Raport Bieżący Nr 68/2016 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji przez PZU SA   

 pobierz

 
2016-10-15 Raport Bieżący Nr 67/2016 Powołanie członka Zarządu PZU SA   

 pobierz

 
2016-10-15 Raport Bieżący Nr 66/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA   

 pobierz

 
2016-10-13 Raport Bieżący Nr 65/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA
 
 

 pobierz 

załącznik

 
2016-10-10 Raport Bieżący Nr 64/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz 

załącznik

załacznik

załacznik

załacznik

załacznik

załacznik

 
2016-10-06 Raport Bieżący Nr 63/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz 

załącznik

załacznik

 
2016-10-04 Raport Bieżący Nr 62/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz 

załącznik

załacznik

załącznik

załacznik

 
2016-10-04 Raport Bieżący Nr 61/2016 Zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020  

 pobierz 

 
Wrzesień
2016-09-30 Raport Bieżący Nr 60/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

załącznik

załacznik

 

 
2016-09-19 Raport Bieżący Nr 59/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załacznik

 

 
2016-09-14 Raport Bieżący Nr 58/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załacznik

załacznik

załacznik

załącznik

załącznik

 

 
2016-09-12 Raport Bieżący Nr 57/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załacznik

załacznik

załacznik

 

 
2016-09-07 Raport Bieżący Nr 56/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załacznik

załacznik

załacznik

załacznik

załącznik

 
2016-09-06 Raport Bieżący Nr 55/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

załącznik

 

 
Sierpień
2016-08-31 Raport Bieżący Nr 54/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 
2016-08-30 Raport Bieżący Nr 53/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-08-26 Raport Bieżący Nr 52/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

załacznik

załacznik

załacznik

załacznik

 

 
2016-08-24 Raport Bieżący Nr 51/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-24 Raport Bieżący Nr 50/2016 Przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2016 – 2020  

 pobierz

 załącznik

 

 
2016-08-22 Raport Bieżący Nr 49/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-19 Raport Bieżący Nr 48/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-17 Raport Bieżący Nr 47/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-11 Raport Bieżący Nr 46/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-10 Raport Bieżący Nr 45/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 załącznik

 

 
2016-08-08 Raport Bieżący Nr 44/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-05 Raport Bieżący Nr 43/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
2016-08-04 Raport Bieżący Nr 42/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz 

 
2016-08-04 Raport Bieżący Nr 41/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA  

 pobierz

 załącznik

załącznik

 

 
Lipiec
2016-07-21 Raport Bieżący Nr 40/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-19 Raport Bieżący Nr 39/2016 Decyzje KNF – brak sprzeciwu co do nabycia akcji Banku BPH przez spółkę zależną PZU SA, tj. Alior Bank, oraz co do podziału Banku BPH  

 pobierz

 
2016-07-19 Raport Bieżący Nr 38/2016 Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-11 Raport Bieżący Nr 37/2016 Opis skutków finansowych wynikających z wypowiedzenia znaczącej umowy - informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 32/2016  

 pobierz

 
2016-07-07 Raport Bieżący Nr 36/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-05 Raport Bieżący Nr 35/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 34/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 33/2016 Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad  

 pobierz

 załącznik

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 32/2016 Wypowiedzenie znaczącej umowy  

 pobierz

 
2016-07-01 Raport Bieżący Nr 31/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
Czerwiec
2016-06-30 Raport Bieżący Nr 30/2016 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach  

 pobierz

załącznik

 
2016-06-30 Raport Bieżący Nr 29/2016 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-06-23 Raport Bieżący Nr 28/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-06-10 Raport Bieżący Nr 27/2016 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku  

 pobierz

Wniosek Skarbu Państwa

 

 
2016-06-02 Raport Bieżący Nr 26/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

 pobierz

pobierz załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA

pobierz załącznik - Projekty uchwał ZWZ PZU SA

 
Maj
2016-05-25 Raport Bieżący Nr 25/2016 Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku  

 pobierz

 
2016-05-20 Raport Bieżący Nr 24/2016 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-05-13 Raport Bieżący Nr 23/2016 Powołanie członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-05-13 Raport Bieżący Nr 22/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
Kwiecień
2016-04-27 Raport Bieżący Nr 21/2016 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA  

 pobierz

Zawiadomienie Skarbu Państwa z dnia 27 kwietnia 2016r.

 
2016-04-20 Raport Bieżący Nr 20/2016 Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku  

 pobierz

 
2016-04-01 Raport Bieżący 19/2016 Podpisanie przez PZU SA Deklaracji Wsparcia w związku z zawarciem i realizacją przez Alior Bank S.A., tj. spółkę zależną PZU SA, Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku BPH S.A.  

 pobierz

 
Marzec
2016-03-31 Raport Bieżący 18/2016 Zawarcie znaczącej umowy  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 17/2016 Zmiany w składzie Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 16/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-19 Raport Bieżący 15/2016 Rezygnacja członka Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-03-15 Raport Bieżący 14/2016 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok  

 pobierz

 
2016-03-11 Raport Bieżący 13/2016 Rozliczenie nabycia trzeciej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

 pobierz

 
2016-03-09 Raport Bieżący 12/2016 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

 pobierz

 
Luty
2016-02-03 Raport Bieżący 11/2016 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA  

 pobierz

 
2016-02-03 Raport Bieżący 10/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A PZU SA  

 pobierz

 
Styczeń
2016-01-22 Raport Bieżący 9/2016 Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-22 Raport Bieżący 8/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016  

 pobierz

 
2016-01-21 Raport Bieżący 7/2016 Zmiana ratingu  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 6/2016 Zmiany w składzie Zarządu PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 5/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
2016-01-19 Raport Bieżący 4/2016 Rezygnacja członka Zarządu  

 pobierz

 
2016-01-11 Raport Bieżący 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA dniu 7 stycznia 2016 roku  

 pobierz

 
2016-01-07 Raport Bieżący 2/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2016-01-07 Raport Bieżący 1/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz
raport

pobierz załącznik

 
2015
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
Grudzień
2015-12-18 Raport Bieżący 98/2015 Rozliczenie nabycia drugiej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

pobierz 

 
2015-12-17 Raport Bieżący 97/2015 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

pobierz 

 
2015-12-11 Raport Bieżący 96/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

pobierz raport

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA

Projekt Uchwały NWZ 

 
2015-12-09 Raport Bieżący 95/2015 Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu  

pobierz

 
2015-12-08 Raport Bieżący 94/2015 Rezygnacja członka Zarządu  

pobierz

 
2015-12-08 Raport Bieżący 93/2015 Rezygnacja Prezesa Zarządu  

 pobierz

 
Listopad
2015-11-24 Raport Bieżący 92/2015 Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)  

 pobierz

 
2015-11-03 Raport Bieżący 91/2015 Rejestracja zmiany Statutu PZU SA  

pobierz 

 
Październik
2015-10-19 Raport Bieżący 90/2015 Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PZU SA jako pożyczkobiorcą a PZU Finance AB (publ) jako pożyczkodawcą  

 pobierz

 
2015-10-16 Raport Bieżący 89/2015 Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji  

pobierz 

 
2015-10-12 Raport Bieżący 88/2015 Rozliczenie nabycia pierwszej transzy akcji spółki Alior Bank SA  

pobierz 

 
2015-10-12 Raport Bieżący 87/2015 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji i przyznanie obligacjom ratingu  

pobierz

 
2015-10-09 Raport Bieżący 86/2015 Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających  

pobierz

 
2015-10-06 Raport Bieżący 85/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

pobierz 

 
Wrzesień
2015-09-30 Raport Bieżący 84/2015 Zamknięcie transakcji sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-09-30 Raport Bieżący 83/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-09-21 Raport Bieżący 82/2015 Tekst jednolity Statutu Spółki  

 pobierz raport

pobierz załacznik-

Tekst jednolity Statutu PZU SA

 

 
2015-09-03 Raport Bieżący 81/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

pobierz

 
2015-09-01 Raport Bieżący 80/2015 Powołanie członka Zarządu  

pobierz

 
Sierpień
2015-08-13 Raport Bieżący 79/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-08-06 Raport Bieżący 78/2015 Spełnienie warunku zawieszającego umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA  

 pobierz

 
Lipiec
2015-07-16 Raport Bieżący 77/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

 pobierz 

 
2015-07-01 Raport Bieżący 76/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 czerwca 2015 roku  

pobierz

 
Czerwiec
2015-06-30 Raport Bieżący 75/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

 pobierz

 
2015-06-30 Raport Bieżący 74/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz raport

pobierz załącznik - Treść uchwał ZWZ PZU SA

pobierz załącznik- Zasady Ładu Korporacyjnego

 
2015-06-30 Raport Bieżący 73/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok  

 pobierz 

 
2015-06-30 Raport Bieżący 72/2015 Transakcje na akcjach PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

 pobierz

 
2015-06-29 Raport Bieżący 71/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez akcjonariusza Spółki  

pobierz

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

 

 
2015-06-25 Raport Bieżący 70/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2015-06-24 Raport Bieżący 69/2015 Powołanie członków Zarządu
 
 

pobierz

 

 
2015-06-23 Raport Bieżący 68/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-23 Raport Bieżący 67/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”
 
 

pobierz

 

 
2015-06-19 Raport Bieżący 66/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-17 Raport Bieżący 65/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 

pobierz

 

 
2015-06-15 Raport Bieżący 64/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
pożyczki oraz zlecenia wystawienia gwarancji
 

pobierz

 

 
2015-06-10 Raport Bieżący 63/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie umów
pożyczki oraz zlecenia wystawienia gwarancji
 

pobierz

 
2015-06-09 Raport Bieżący 62/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki  

pobierz

załącznik - Wniosek Skarbu Państwa

 
2015-06-09 Raport Bieżący 61/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-06-03 Raport Bieżący 60/2015 Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 
2015-06-03 Raport Bieżący 59/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-06-01 Raport Bieżący 58/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Maj
2015-05-30 Raport Bieżący 57/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji Alior Bank Spółka Akcyjna i zawarcie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia przez PZU SA akcji Alior Bank Spółka Akcyjna  

pobierz

 
2015-05-27 Raport Bieżący 56/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-26 Raport Bieżący 55/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA  

pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PZU SA

Projekty uchwał ZWZ PZU SA

 

 
2015-05-25 Raport Bieżący 54/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-05-25 Raport Bieżący 53/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-21 Raport Bieżący 52/2015 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PZU SA za rok 2014  

pobierz

 
2015-05-21 Raport Bieżący 51/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-19 Raport Bieżący 50/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-14 Raport Bieżący 49/2015 Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-05-14 Raport Bieżący 48/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-13 Raport Bieżący 47/2015 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok  

pobierz

 
2015-05-12 Raport Bieżący 46/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-08 Raport Bieżący 45/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-05-05 Raport Bieżący 44/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Kwiecień
2015-04-30 Raport Bieżący 43/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-28 Raport Bieżący 42/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-23 Raport Bieżący 41/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-21 Raport Bieżący 40/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-17 Raport Bieżący 39/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-14 Raport Bieżący 38/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-10 Raport Bieżący 37/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-10 Raport Bieżący 36/2015 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia  

pobierz

 
2015-04-08 Raport Bieżący 35/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-04-08 Raport Bieżący 34/2015 Restrukturyzacja zatrudnienia  

pobierz

 
2015-04-07 Raport Bieżący 33/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
2015-04-02 Raport Bieżący 32/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
Marzec
2015-03-31 Raport Bieżący 31/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-26 Raport Bieżący 30/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-24 Raport Bieżący 29/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-20 Raport Bieżący 28/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-17 Raport Bieżący 27/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-17 Raport Bieżący 26/2015 Powołanie Prezesa Zarządu  

pobierz

 
2015-03-12 Raport Bieżący 25/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-03-11 Raport Bieżący 24/2015 Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 
2015-03-09 Raport Bieżący 23/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-03-05 Raport Bieżący 22/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-03-03 Raport Bieżący 21/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
Luty
2015-02-27 Raport Bieżący 20/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-24 Raport Bieżący 19/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-19 Raport Bieżący 18/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-17 Raport Bieżący 17/2015 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014  

pobierz

 
2015-02-16 Raport Bieżący 16/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-12 Raport Bieżący 15/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-11 Raport Bieżący 14/2015 Wyrok Sa?du Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotycza?cej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku  

pobierz

 
2015-02-10 Raport Bieżący 13/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-06 Raport Bieżący 12/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-03 Raport Bieżący 11/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2015-02-03 Raport Bieżący 10/2015 Podpisanie umowy sprzedaz˙y akcji w spo´łce UAB DK „PZU Lietuva”  

pobierz

 
Styczeń
2015-01-30 Raport Bieżący 9/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-28 Raport Bieżący 8/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-26 Raport Bieżący 7/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-20 Raport Bieżący 6/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-16 Raport Bieżący 5/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-13 Raport Bieżący 4/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-12 Raport Bieżący 3/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-09 Raport Bieżący 2/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2015-01-07 Raport Bieżący 1/2015 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014
Data Numer raportu Tytuł raportu Grupa PDF DOC
grudzień
2014-12-30 Raport Bieżący 126/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-23 Raport Bieżący 125/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-18 Raport Bieżący 124/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-16 Raport Bieżący 123/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-11 Raport Bieżący 122/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 
2014-12-09 Raport Bieżący 121/2014 Terminy publikacji raporto´w okresowych w roku obrotowym 2015  

pobierz

 
2014-12-09 Raport Bieżący 120/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-12-05 Raport Bieżący 119/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-12-03 Raport Bieżący 118/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
listopad
2014-11-28 Raport Bieżący 117/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-26 Raport Bieżący 116/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-21 Raport Bieżący 115/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-20 Raport Bieżący 114/2014 Ustalenie finalnej płatnos´ci za akcje w spo´łce AAS Balta  

pobierz

 
2014-11-18 Raport Bieżący 113/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-14 Raport Bieżący 112/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-12 Raport Bieżący 111/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 
2014-11-07 Raport Bieżący 110/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-11-04 Raport Bieżący 109/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
październik
2014-10-31 Raport Bieżący 108/2014 Zamknie?cie transakcji nabycia aktywo´w eston´skiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-10-31 Raport Bieżący 107/2014 Zamknie?cie transakcji nabycia akcji w spo´łce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-10-31 Raport Bieżący 106/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-28 Raport Bieżący 105/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-24 Raport Bieżący 104/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-21 Raport Bieżący 103/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-17 Raport Bieżący 102/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-16 Raport Bieżący 101/2014 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej  

pobierz

 

 
2014-10-15 Raport Bieżący 100/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia zbioru umów ubezpieczeniowych estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-10-13 Raport Bieżący 99/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-10 Raport Bieżący 98/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-09 Raport Bieżący 97/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-10-07 Raport Bieżący 96/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-07 Raport Bieżący 95/2014 Rezygnacja członka Zarządu  

pobierz

 

 
2014-10-03 Raport Bieżący 94/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-10-01 Raport Bieżący 93/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
wrzesień
2014-09-26 Raport Bieżący 92/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-23 Raport Bieżący 91/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-19 Raport Bieżący 90/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-16 Raport Bieżący 89/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-15 Raport Bieżący 88/2014 Zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-09-12 Raport Bieżący 87/2014 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia  

pobierz

 

 
2014-09-12 Raport Bieżący 86/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-09 Raport Bieżący 85/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-09 Raport Bieżący 84/2014 Restrukturyzacja zatrudnienia  

pobierz

 

 
2014-09-03 Raport Bieżący 83/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-09-02 Raport Bieżący 82/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-09-01 Raport Bieżący 81/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
sierpień
2014-08-28 Raport Bieżący 80/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-27 Raport Bieżący 79/2014 Korekta półrocznego raportu okresowego za I półrocze 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-08-25 Raport Bieżący 78/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-21 Raport Bieżący 77/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-19 Raport Bieżący 76/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-14 Raport Bieżący 75/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-13 Raport Bieżący 74/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-08 Raport Bieżący 73/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-07 Raport Bieżący 72/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-08-05 Raport Bieżący 71/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-08-01 Raport Bieżący 70/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
lipiec
2014-07-29 Raport Bieżący 69/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-25 Raport Bieżący 68/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-22 Raport Bieżący 67/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-22 Raport Bieżący 66/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-07-21 Raport Bieżący 65/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB  

pobierz

 

 
2014-07-14 Raport Bieżący 64/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-14 Raport Bieżący 63/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-09 Raport Bieżący 62/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-07 Raport Bieżący 61/2014 Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy PZU SA jako pożyczkobiorcą a PZU Finance AB (publ) jako pożyczkodawcą  

pobierz

 

 
2014-07-07 Raport Bieżący 60/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-07-03 Raport Bieżący 59/2014 Emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ.) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji  

pobierz

 

 
2014-07-02 Raport Bieżący 58/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
czerwiec
2014-06-30 Raport Bieżący 57/2014 Zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-30 Raport Bieżący 56/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-26 Raport Bieżący 55/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-24 Raport Bieżący 54/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-20 Raport Bieżący 53/2014 Przyznanie ratingu obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ) i objęte gwarancją, która zostanie udzielona przez PZU SA  

pobierz

 

 
2014-06-18 Raport Bieżący 52/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-06-18 Raport Bieżący 51/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 50/2014 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z obligacji, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ.)  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 49/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 17 czerwca 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 48/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA  

pobierz

załącznik

 

 
2014-06-17 Raport Bieżący 47/2014 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 46/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 45/2014 Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta i Lietuvos Draudimas AB oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S  

pobierz

 

 
2014-06-16 Raport Bieżący 44/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-12 Raport Bieżący 43/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-10 Raport Bieżący 42/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-09 Raport Bieżący 41/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-04 Raport Bieżący 40/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobe? blisko zwia?zana? z członkiem Rady Nadzorczej Spo´łki  

pobierz

 

 
2014-06-03 Raport Bieżący 39/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta  

pobierz

 

 
2014-06-02 Raport Bieżący 38/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
maj
2014-05-29 Raport Bieżący 37/2014 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów  

pobierz

 załącznik

 
2014-05-29 Raport Bieżący 36/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-28 Raport Bieżący 35/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku  

pobierz

 

 
2014-05-27 Raport Bieżący 34/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-22 Raport Bieżący 33/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-20 Raport Bieżący 32/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał  

pobierz

zał. nr 1

zał. nr 2

 

 
2014-05-20 Raport Bieżący 31/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-16 Raport Bieżący 30/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

pobierz

 

 
2014-05-14 Raport Bieżący 29/2014 Podjęcie decyzji o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok  

pobierz

załącznik

 
2014-05-12 Raport Bieżący 28/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-05-08 Raport Bieżący 27/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-05-05 Raport Bieżący 26/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
kwiecień
2014-04-30 Raport Bieżący 25/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-25 Raport Bieżący 24/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-18 Raport Bieżący 23/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-17 Raport Bieżący 22/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i podpisanie umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna   pobierz   
2014-04-17 Raport Bieżący 21/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umów nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S i podpisanie umów nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta oraz nabycie aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S   pobierz   
2014-04-15 Raport Bieżący 20/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-10 Raport Bieżący 19/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-07 Raport Bieżący 18/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-04-03 Raport Bieżący 17/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
marzec
2014-03-31 Raport Bieżący 16/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-28 Raport Bieżący 15/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-24 Raport Bieżący 14/2014 Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-20 Raport Bieżący 13/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-17 Raport Bieżący 12/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-10 Raport Bieżący 11/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-03-03 Raport Bieżący 10/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
luty
2014-02-24 Raport Bieżący 9/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-19 Raport Bieżący 8/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   pobierz   
2014-02-17 Raport Bieżący 7/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-10 Raport Bieżący 6/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-02-03 Raport Bieżący 5/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
styczeń
2014-01-27 Raport Bieżący 4/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-20 Raport Bieżący 3/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-13 Raport Bieżący 2/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   
2014-01-03 Raport Bieżący 1/2014 Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki   pobierz   

DataNumer raportuTytuł raportuGrupaPDFDOC
2013
grudzień
2013-12-30Raport Bieżący 80/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki 

pobierz 

 
2013-12-27Raport Bieżący 79/2013Rezygnacja członka Zarządu pobierz  
2013-12-23Raport Bieżący 78/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-12-17Raport Bieżący 77/2013Terminy publikacji raportów okresowych pobierz  
2013-12-17Raport Bieżący 76/2013Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 pobierz  
2013-12-16Raport Bieżący 75/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-12-09Raport Bieżący 74/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-12-02Raport Bieżący 73/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
listopad
2013-11-25Raport Bieżący 72/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-11-18Raport Bieżący 71/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-11-08Raport Bieżący 70/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
2013-11-04Raport Bieżący 69/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz  
październik
2013-10-28Raport Bieżący 68/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki pobierz 
2013-10-21Raport Bieżący 67/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
 
 pobierz 
2013-10-14Raport Bieżący 66/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-10-07Raport Bieżący 65/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
wrzesień
2013-09-30Raport Bieżący 64/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-09-23Raport Bieżący 63/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-09-16Raport Bieżący 62/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz
 
2013-09-10Raport Bieżący 61/2013Nabycie aktywów o znacznej wartości od PZU Życie SA (realizacja porozumienia pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA) pobierz 
2013-09-09Raport Bieżący 60/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz
 
2013-09-04Raport Bieżący 59/2013Zawarcie znaczącej umowy przez PZU SA – porozumienie pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy przez PZU Życie SA pobierz
 
2013-09-02Raport Bieżący 58/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz
 
sierpień
2013-08-26Raport Bieżący 57/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz
 
2013-08-26Raport Bieżący 56/2013Podjęcie decyzji o przyjęciu Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 oraz o wypłacie przez PZU SA zaliczki na poczet dywidendy pobierz
zał.
 
2013-08-19Raport Bieżący 55/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-08-12Raport Bieżący 54/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-08-5Raport Bieżący 53/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
lipiec
2013-07-29Raport Bieżący 52/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA pobierz 
2013-07-23Raport Bieżący 51/2013Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze
2013 roku
 pobierz 
2013-07-22Raport Bieżący 50/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-07-15Raport Bieżący 49/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-07-08Raport Bieżący 48/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-07-01Raport Bieżący 47/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
czerwiec
2013-06-24Raport Bieżący 46/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-06-17Raport Bieżący 45/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-06-10Raport Bieżący 44/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-06-06Raport Bieżący 43/2013Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosówI

pobierz
zał.

 
2013-06-03Raport Bieżący 42/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
maj
2013-05-24Raport Bieżący 41/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-05-24Raport Bieżący 40/2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 23 maja 2013 rokuTOOpobierz 
2013-05-23Raport Bieżący 39/2013Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SAIpobierz
zał
 
2013-05-23Raport Bieżący 38/2013Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rokIpobierz 
2013-05-22Raport Bieżący 37/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-05-16Raport Bieżący 36/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-05-10Raport Bieżący 35/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-05-07Raport Bieżący 34/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
kwiecień
2013-04-29Raport Bieżący 33/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-04-25Raport Bieżący 32/2013Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał 

pobierz
zał 1
zał 2 

 
2013-04-23Raport Bieżący 31/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2013-04-16Raport Bieżący 30/2013Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku PZU SA za rok 2012 Ipobierz 
2013-04-16Raport Bieżący 29/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-04-10Raport Bieżący 28/2013Transakcje na akcjach PZU SA TOOpobierz 
2013-04-08Raport Bieżący 27/2013Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Ipobierz 
2013-04-05

Raport Bieżący
26/2013

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA Ipobierz 
2013-04-05Raport Bieżący 25/2013Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A PZU SA Ipobierz 
2013-04-04Raport Bieżący 24/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
marzec
2013-03-28Raport Bieżący 23/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-03-27Raport Bieżący 22/2013Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 roku 

pobierz

 
2013-03-26Raport Bieżący 21/2013Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SA pobierz 
2013-03-22Raport Bieżący 20/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOO

pobierz

 
2013-03-18Raport Bieżący 19/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz
 
2013-03-15Raport Bieżący 18/2013Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2012 roku 

pobierz

zał 1

 
2013-03-13Raport Bieżący 17/2013Powołanie członków Zarządu PZU SA pobierz 
2013-03-12Raport Bieżący 16/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-03-06Raport Bieżący 15/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
luty
2013-02-28Raport Bieżący 14/2013Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia pobierz 
2013-02-27Raport Bieżący 13/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-02-21Raport Bieżący 12/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-02-13Raport Bieżący 11/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-02-13Raport Bieżący 10/2013Restrukturyzacja zatrudnienia IPpobierz 
2013-02-11Raport Bieżący 9/2013Transakcje na akcjach PZU SA TOOpobierz 
2013-02-07Raport Bieżący 8/2013Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej
5 % ogólnej liczby głosów
I

pobierz
zał. 1

 
2013-02-06Raport Bieżący 7/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
styczeń
2013-01-31Raport Bieżący 6/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-01-29Raport Bieżący 1/2013 CGInformacja w sprawie niestosowania przez PZU SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ŁKpobierz 
2013-01-25Raport Bieżący 5/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-01-21Raport Bieżący 4/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-01-15Raport Bieżący 3/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-01-09Raport Bieżący 2/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2013-01-03Raport Bieżący 1/2013Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA TOOpobierz 
2012
DataNumer raportuTytuł raportuGrupaPDFDOC
grudzień
2012-12-27Raport Bieżący 55/2012Rezygnacja członka Zarządu pobierz 
2012-12-27Raport Bieżący 54/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-12-19Raport Bieżący 53/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-12-18Raport Bieżący 52/2012Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku
obrotowym 2013
Ipobierz 
2012-12-12Raport Bieżący 51/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-12-06Raport Bieżący 50/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
listopad
2012-11-30Raport Bieżący 49/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-11-23Raport Bieżący 48/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-11-19Raport Bieżący 47/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-11-13Raport Bieżący 46/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-11-07Raport Bieżący 45/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-11-06Raport Bieżący 44/2012Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013Ipobierz 
październik
2012-10-31Raport Bieżący 43/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-26Raport Bieżący 42/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-22Raport Bieżący 41/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-17Raport Bieżący 40/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-11Raport Bieżący 39/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-05Raport Bieżący 38/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
2012-10-02Raport Bieżący 37/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
wrzesień
2012-09-26 Raport Bieżący 36/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
 2012-09-20 Raport Bieżący 35/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
 2012-09-14 Raport Bieżący 34/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
 2012-09-11 Raport Bieżący 33/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
 2012-09-04 Raport Bieżący 32/2012Transakcje na instrumentach finansowych PZU SATOOpobierz 
sierpień
 2012-08-29 Raport Bieżący 31/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-24 Raport Bieżący 30/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-20 Raport Bieżący 29/2012Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 maja
2012 roku
Ipobierz 
 2012-08-17 Raport Bieżący 28/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-13 Raport Bieżący 27/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-10 Raport Bieżący 26/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-09 Raport Bieżący 25/2012Transakcje na akcjach PZU SATOOpobierz 
 2012-08-08 Raport Bieżący 24/2012Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 rokuIpobierz 
lipiec
 2012-07-27 Raport Bieżący 23/2012Zmiana udziału w ogolnej liczbie głosow PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogolnej liczby głosowIpobierz
zał. 1
 
 2012-07-27 Raport Bieżący 22/2012Rejestracja zmiany Statutu PZU SAIpobierz 
 2012-07-24 Raport Bieżący 21/2012Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie
restrukturyzacji zatrudnienia
IPpobierz 
 2012-07-19 Raport Bieżący 20/2012Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnejIpobierz 
 2012-07-10 Raport Bieżący 19/2012Restrukturyzacja zatrudnieniaIPpobierz 
czerwiec
 2012-06-29 Raport Bieżący 18/2012Tekst jednolity Statutu SpółkiIpobierz
zał. 1
 
 2012-06-04 Raport Bieżący 17/2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 maja 2012 rokuIpobierz 
maj
 2012-05-31 Raport Bieżący 16/2012Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SAIpobierz 
 2012-05-30 Raport Bieżący 15/2012Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SAIpobierz
zał. 1
 
 2012-05-30 Raport Bieżący 14/2012Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendyIpobierz 
 2012-05-09 Raport Bieżący 13/2012Wybór biegłego rewidentaIpobierz 
 2012-05-09 Raport Bieżący 12/2012Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku WZApobierz  
kwiecień
2012-04-27Raport Bieżący 11/2012Dodatkowe informacje związane z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r.Ipobierz
 
2012-04-27Raport Bieżący 10/2012Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwałWZApobierz
pobierz
pobierz
 
2012-04-12Raport Bieżący 9/2012Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rokIpobierz  
2012-04-03Raport Bieżący 8/2012Rejestracja zmiany Statutu PZU SA Ipobierz  
marzec
2012-03-19Raport Bieżący 7/2012Wykaz informacji bieżących i okresowych i okresowych przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2011 roku.I pobierz
zał. 1
 
2012-03-15Raport Bieżący 6/2012Tekst jednolity Statutu SpółkiI pobierz
zał. 1
 
2012-03-10Raport Bieżący 5/2012Informacja Zarządu nt. wybranych danych finansowych w związku z ich publikacją na stronie internetowej Komisji Nadzoru FinansowegoI pobierz 
2012-03-09Raport Bieżący 4/2012Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnejI pobierz 
luty
2012-02-10Raport Bieżący 3/2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 8 lutego 2012 rokuWZA pobierz 
2012-02-08Raport Bieżący 2/2012Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne  Zgromadzenie PZU SAWZA pobierz
zał. 1
 
styczeń
2012-01-05Raport Bieżący 1/2012Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA WZA pobierz
zał. 1
zał. 2
 
2011
DataNumer raportuTytuł raportuGrupaPDFDOC
grudzień
2011-12-07Raport Bieżący 30/2011Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 30 czerwca 2007 r. I pobierz 
listopad
2011-11-14Raport Bieżący 29/2011Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 Ipobierz 
październik
 2011-10-18Raport Bieżący 28/2011Rejestracja zmiany Statutu PZU SA Ipobierz 
 2011-10-07Raport Bieżący 27/2011Rezygnacja członka Zarządu Ipobierz 
lipiec
 2011-07-29Raport Bieżący 26/2011Tekst jednolity Statutu Spółki Ipobierz
pobierz
 
 2011-07-28Raport Bieżący 25/2011Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów – przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów Ipobierz
pobierz
 
 2011-07-01Raport Bieżący 24/2011Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 30 czerwca 2011 roku Ipobierz 
2011-07-01Raport Bieżący 23/2011Zmiany w Radzie Nadzorczej Ipobierz 
czerwiec
 2011-06-30Raport Bieżący 22/2011Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA Ipobierz
pobierz
 
 2011-06-30Raport Bieżący 21/2011Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy Ipobierz 
 2011-06-16Raport Bieżący 20/2011Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku Ipobierz 
 2011-06-16Raport Bieżący 19/2011Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Ipobierz pobierz 
 2011-06-02Raport Bieżący 18/2011Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał Ipobierz
pobierz
pobierz
 
 2011-06-01Raport Bieżący 17/2011Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 1 czerwca 2011 roku Ipobierz 
 2011-06-01 Raport Bieżący 16/2011 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA I pobierz 
  Uchwała Nr 1/2011  pobierz 
maj
2011-05-30Raport Bieżący 15/2011Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia Ipobierz 
2011-05-13Raport Bieżący 14/2011Wybór biegłego rewidenta Ipobierz 
2011-05-12Raport Bieżący 13/2011Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA Ipobierz 
2011-05-11Raport Bieżący 12/2011Zmiana polityki dywidendowej Spółki oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok Ipobierz 
2011-05-11Raport Bieżący Nr 11/2011Wprowadzenie do obrotu akcji serii A PZU SA przez GPW oraz ustalenie daty pierwszego notowaniaIpobierz-
2011-05-11Raport Bieżący Nr 10/2011Restrukturyzacja zatrudnieniaIpobierz-
2011-05-04Raport Bieżący Nr 9/2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA

Ipobierz
zał. 1
zał. 2
zał. 3
-
kwiecień
2011-04-26Raport Bieżący Nr 8/2011

Zmiana terminu publikacji raportu za  I kwartał 2011 r.

Ipobierz-
2011-04-21Raport Bieżący Nr 7/2011Powołanie Członków Zarządu pobierz-
2011-04-15Raport Bieżący Nr 6/2011Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SAIpobierz-
marzec
2011-03-30Raport Bieżący Nr 5/2011Wykaz informacji przekazanych przez PZU SA do publicznej wiadomości w 2010Ipobierz pobierz-
2011-03-16Raport Bieżący Nr 4/2011Powołanie Prezesa Zarządu pobierz-
2011-03-02Raport Bieżący Nr 3/2011Zmiana terminu publikacji raportu rocznego PZU SA oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2010 r.Ipobierz-
luty
2011-02-28Raport Bieżący Nr 2/2011Podsumowanie kosztów emisji – uzupełnienie raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 rokuIpobierz-
styczeń
2011-01-12Raport Bieżący Nr 1/2011Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011Ipobierz-
2010
DataNumer raportuTytuł raportuGrupaPDFDOC
grudzień
2010-12-21Raport Bieżący Nr 33/2010Powołanie członka ZarząduIpobierz-
listopad
2010-11-29Raport Bieżący Nr 32/2010Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosówZPA/MBSpobierz-
  Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Eureko B.V. pobierz-
  Notice regarding change in Eureko B.V.`s shareholding in PZU SA pobierz-
październik
2010-10-12Raport Bieżący Nr 31/2010Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SAIpobierz-
2010-10-11Raport Bieżący Nr 30/2010Wprowadzenie do obrotu akcji serii A PZU SA przez GPWIpobierz-
wrzesień
2010-09-30Raport Bieżący Nr 29/2010Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka ZarząduIpobierz-
2010-09-30Raport Bieżący Nr 28/2010Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji PZU SAIpobierz-
2010-09-27Raport Bieżący Nr 27/2010Rezygnacja członka ZarząduIpobierz-
2010-09-24Raport Bieżący Nr 26/2010Rejestracja zmiany Statutu PZU SAIpobierz-
lipiec
2010-07-14Raport Bieżący Nr 25/2010Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2010 rokuIpobierz-
2010-07-13Raport Bieżący Nr 24/2010Tekst jednolity Statutu SpółkiIpobierz-
  Tekst jednolity Statutu PZU SA pobierz-
2010-07-01Raport Bieżący Nr 02/2010 CGInformacja dotycząca stosowania w PZU SA zasad II.1, II.2 oraz III.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŁKpobierz-
czerwiec
2010-06-16Raport Bieżący Nr 23/2010Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA w dniu 10 czerwca 2010 rokuWZApobierz-
2010-06-11Raport Bieżący Nr 22/2010Zakończenie Okresu Opcji StabilizacyjnejIpobierz-
2010-06-11Raport Bieżący Nr 21/2010Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SAWZApobierz-
  Uchwały ZWZ PZU SA z dnia 10.06.2010 pobierz-
2010-06-11Raport Bieżący Nr 20/2010Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendyWZApobierz-
2010-06-11Raport Bieżący Nr 19/2010Zmiany w Radzie NadzorczejIpobierz-
2010-06-09Raport Bieżący Nr 18/2010Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 rokuWZApobierz-
  Projekt uchwały do punktu 17 pobierz-
  Projekt uchwały do punktu 19 pobierz-
  Projekt uchwały do punktu 20 pobierz-
2010-06-09Raport Bieżący Nr 17/2010Rezygnacja członka Rady NadzorczejIpobierz-
2010-06-09Raport Bieżący Nr 16/2010Rezygnacja członka Rady NadzorczejIpobierz-
2010-06-07Raport bieżący nr 12/2010/KKorekta raportu bieżącego nr 12/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SA.WZApobierz-
  Skorygowany pkt 8 ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ pobierz-
  Skorygowany projekt uchwały nr 25_2010 pobierz-
maj
2010-05-28Raport Bieżący Nr 15/2010Informacja na temat szkód powodziowychIPpobierz-
2010-05-19Raport Bieżący Nr 14/2010Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji PZU serii A i BIpobierz-
2010-05-17Raport Bieżący Nr 13/2010Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 rokuWZApobierz-
2010-05-13Raport Bieżący Nr 12/2010Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu PZU SAWZApobierz-
  Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ pobierz-
  Projekty uchwał na ZWZ pobierz-
2010-05-13Raport Bieżący Nr 11/2010Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosówZPApobierz-
  Zawiadomienie Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PZU SA (zał. 11/2010) pobierz-
2010-05-12Raport Bieżący Nr 10/2010Wybór biegłego rewidentaIpobierz-
2010-05-12Raport Bieżący Nr 9/2010Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010Ipobierz-
2010-05-12Raport Bieżący Nr 8/2010Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnychIpobierz-
2010-05-12Raport Bieżący Nr 7/2010Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosówZPApobierz-
  Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Eureko BV (zał. do 7/2010) pobierz-
2010-05-11Raport Bieżący Nr 6/2010Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosówZPApobierz-
  Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji PZU SA przez Kappa S.A. (zał. do 6/2010) pobierz-
2010-05-10Raport Bieżący Nr 5/2010Asymilacja i rejestracja przez KDPW akcji PZU SA oraz ziszczenie się warunków dopuszczenia i wprowadzenia akcji PZU SA do obrotu na rynku podstawowym GPWIpobierz-
2010-05-07Raport Bieżący Nr 4/2010Dopuszczenie i wprowadzenie akcji PZU SA do obrotu na rynku podstawowym GPW, rejestracja przez KDPW akcji PZU SA oraz ustalenie daty ich pierwszego notowaniaIpobierz-
2010-05-07Raport bieżący nr 1/2010 CGInformacja w sprawie niestosowania w PZU SA wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŁKpobierz-
  Informacja w sprawie niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk (zał. 1/2010 CG) pobierz-
2010-05-06Raport Bieżący Nr 3/2010Złożenie wniosku o dopuszczenie oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A i BIpobierz-
kwiecień
2010-04-29Raport Bieżący Nr 2/2010Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży akcji sprzedawanych serii A i B Spółki, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych serii A i B Spółki oferowanych w publicznej ofercie sprzedaży prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki oraz liczby akcji sprzedawanych serii A i B Spółki przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorówIpobierz-
  Komunikat art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie (zał. do 2/2010) pobierz-
2010-04-29Raport Bieżący Nr 1/2010Przystąpienie do systemu ESPIIpobierz-

Lista skrótów:

  • EPW - Emisja papierów wartościowych
  • WZA - Walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • TOO - Transakcje osób powiązanych
  • ZU - Znaczące umowy
  • ŁK - Ład korporacyjny
  • IP - Informacje poufne
  • ZPA - Znaczne pakiety akcji
  • I - Inne