Split akcji PZU

W związku ze zmianą Statutu PZU SA, dokonaną uchwałami Walnego Zgromadzenia Nr 35/2015 oraz Nr 37/2015, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 3 listopada 2015 r., PZU SA (dalej „Spółka”) przeprowadzi podział (split) akcji.

Nastąpi podział akcji w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

 
  Pliki do pobrania
Statut PZU SA 
Raporty Bieżące:
Raport Bieżący 92/2015 - Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split) pobierz
Raport Bieżący 91/2015 - Rejestracja zmiany Statutu PZU SA pobierz
Raport Bieżący 82/2015 - Tekst jednolity Statutu  pobierz
Ogłoszenie o wezwaniu akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych PZU SA do złożenia dokumentów akcji spółce celem ich wymiany na nowe