Akcjonariat PZU

Zmiany struktury akcjonariatu PZU SA od dnia debiutu giełdowego, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów

Akcjonariusze 29.05.2017 30.03.2016 27.05.2014 31.05.2013 6.01.2013 27.07.2012 27.07.2011 10.06.2011 23.11.2010 12.05.2010
Skarb Państwa RP 34,1875% 34,1875% 35,1875% 35,1875% 35,1875% 35,1875% 35,1875% 35,1875% 45,1875% 45,1875%
Eureko B.V. x x x x x x x x x 12,9953%
Kappa SA x x x x x x x x x x
ING OFE x x x x 5,0446% x 5,0251% x x x
AVIVA OFE x 5,0000% 5,0000% x x x x x x x
Pozostali akcjonariusze 65,8125% 60,8125% 59,8125% 64,8125% 59,7679% 64,8125% 59,7874% 64,8125% 54,8125% 41,8172%

 

Najbardziej aktualna struktura akcjonariatu PZU (maj 2017)
- zmniejszenie udziału Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów o 0,11 p.p.

Struktura akcjonariatu PZU (marzec 2016) - zmniejszenie udziału Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa") w ogólnej liczbie głosów o 1%

Struktura akcjonariatu PZU (maj 2014)

Struktura akcjonariatu PZU - maj 2013

Struktura akcjonariatu PZU - styczeń 2013 - przekroczenie przez ING OFE progu 5% ogólnej liczby głosów

Struktura akcjonariatu PZU - lipiec 2012

Struktura akcjonariatu PZU na dzień 27 lipca 2011 roku - przekroczenie przez ING OFE progu 5 % ogólnej liczby głosów

Struktura akcjonariatu PZU na dzień 10 czerwca 2011 roku - sprzedaż przez Skarb Państwa 10% akcji PZU

Struktura akcjonariatu PZU na dzień 23 listopada 2010 roku - sprzedaż 12,9953% akcji PZU przez Eureko B.V.

 Struktura akcjonariatu PZU na dzień 12 maja 2010 roku - sprzedaż 5% akcji PZU przez Skarb Państwa i 10 % akcji PZU  przez Eureko B.V.

Struktura akcjonariatu PZU na dzień 16 kwietnia 2010 roku - Publikacja Prospektu Emisyjnego PZU