Paweł Surówka

 

Absolwent Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Roger Hodgkiss

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Posiada tytuł inżyniera z wyróżnieniem, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii.

W latach 1998-2007 pracował dla GE Capital, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarze finansów. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AAS Balta - największego ubezpieczyciela na Łotwie. W latach 2008-2009 dyrektor handlowy w Intouch Insurance Group, spółce holdingowej należącej do grupy RSA.

Od 2009 roku w Zarządzie Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., od 2012 roku Prezes Zarządu.

Otrzymał nagrodę „Gazety Ubezpieczeniowej": tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2014.

Pan Andrzej Jaworski

W 1995 roku ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii i nauk społecznych na ATK w Warszawie – rok 1999 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończył wiele szkoleń i studiów podyplomowych m.in. „Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen” (Berlin International Academy) i „The Baltic Sea Environment” (The Baltic University). Ponadto, w roku 1999 Pan Andrzej Jaworski złożył Egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Jednoosobowych Skarbu Państwa. W latach 1999 – 2003 kolejno: główny specjalista a następnie Wicedyrektor ds. turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa sp. z o.o. Pan Andrzej Jaworski w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stocznia Gdańsk S.A. Dodatkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCSE sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej KE Energa, oraz Członka Rady Nadzorczej PKP Intercity. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji. W ramach pracy społecznej był m.in. instruktorem niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej, a w roku 1989 zainicjował powstanie pierwszej polskiej drużyny harcerskiej w Wilnie. Przez wiele lat tworzył i działał w wielu organizacjach społecznych jak również pracował na rzecz pomorskiego samorządu.

Barbara Smalska - Członek Zarządu 
 
Pani Barbara Smalska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych uzyskany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy 
z Instytutem Deutsches Elektronen Synchrotron w Hamburgu. 
 
Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z branżą usług finansowych (ubezpieczenia, bankowość) oraz branżą telekomunikacyjną.
 
Pani Barbara Smalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2002 w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, a następnie Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.
 
Z Grupą PZU związana od 2008 roku. W latach 2008-2013 Dyrektor Biura Zarządzania Produktami PZU SA; 
w latach 2010-2012 Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Masowego PZU SA; w latach 2012-2013 Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Produktów Indywidualnych Grupy PZU. W trakcie pełnienia wyżej wymienionych funkcji była odpowiedzialna za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu i sprzedaży. 
 
Od lutego 2013 roku członek Zarządu PZU Życie SA nadzorujący działalność Pionu Marketingu oraz Pionu Sprzedaży Masowej w Centrali PZU Życie SA. Ponadto, od lutego 2013 roku, pełni funkcję Dyrektora Grupy PZU nadzorującego działalność Pionu Marketingu oraz Pionu Sprzedaży Masowej w Centrali PZU SA.

 

Zbigniew Derdziuk - Członek Rady Nadzorczej

 

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 r. uzyskał dyplom
studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management
prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką
Grupę Konsultingową M-Gruppen. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu
finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych
stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w Telewizji
Polskiej SA, Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą
Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP SA, Dyrektorem Biura Zarządu w Telewizji
Familijnej, Wiceprezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Ponadto ma duże doświadczenie w
administracji, które zdobył pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza
Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra - Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego
Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. Od 2009 r. jest Prezesem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady
nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Metro Warszawskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator
Sportowy sp. z o.o., PKO BP SA, OBOP, Postdata SA, Winuel SA.
 

Waldemar Maj - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Partner-założyciel Metropolitan Capital Solutions Sp. z o.o. SKA, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i transakcyjnym. Członek rad nadzorczych PZU S.A., Ciech S.A. oraz Banku BGŻ S.A. Poprzednio wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen S.A. odpowiedzialny za pion finansowy i relacje inwestorskie (2007/2008), wiceprezes zarządu Banku BGŻ S.A. odpowiedzialny za bankowość korporacyjną oraz skarbową (2004/2007), członek zarządu, a następnie prezes zarządu AmerBank S.A./DZ Bank Polska S.A. (2002/2004). Senior associate w amerykańskiej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company w Warszawie (2000-2002). Senior investment officer w International Finance Corporation / Grupa Banku Światowego w Waszyngtonie w USA (1996-2000). Doradca ministra finansów oraz prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego; przewodniczący rady nadzorczej Banku Gdańskiego S.A. (1991-1994). W latach 1981-1991 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Fizyki PAN; postdoctoral fellow w Kamerlingh Onnes Laboratorium w Lejdzie w Holandii. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat w Instytucie Fizyki PAN oraz tytuł MBA w Harvard Business School w USA. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Agata Górnicka

 

Magister nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w mediach na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2012 w Telewizji Polskiej S.A., w latach 2012 -2013 jako Koordynator Projektów w Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., następnie jako Asystent Prezesa Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2013 – 2014, a później jako Menadżer Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku Zachodnim WBK S.A. w latach 2014 – 2015.

Od grudnia 2015 r. Dyrektor Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju.

Maciej Zaborowski

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto jest absolwentem XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji), specjalizacja: służba zagraniczna.
W latach 2009-2012 aplikant adwokacki – Iza Adwokacka w Warszawie (zdany egzamin adwokacki).
Ponadto Pan Maciej Zaborowski ukończył studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2004-2006 Pan Maciej Zaborowski pracował w Sadren sp. z o.o. (czynności księgowe). Od grudnia 2005 roku do września 2007 roku wykonywał czynności zlecone w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od września 2006 roku do września 2007 roku był asystentem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.
Od września 2007 roku do lutego 2008 roku referent ds. prawnych w Ambasadzie RP w Rzymie – Wydział Konsularny (w tym m.in. organizacja i koordynacja przeprowadzenia krajowych wyborów parlamentarnych na terenie Republiki Włoskiej, wiceprzewodniczący obwodowej komisji wyborczej w Rzymie).
Od stycznia 2010 roku do listopada 2010 roku asystent w Sejmowej Komisji Śledczej (tzw. hazardowa) w Sejmie RP, a od lipca 2008 roku do marca 2012 roku prawnik przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie RP.
Od stycznia 2009 roku do listopada 2012 roku prawnik, aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej prof.
dr. hab. Piotra Kruszyńskiego, a od maja 2010 roku do lutego 2012 roku prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Rogalskiego.
Od stycznia 2013 roku Pan Maciej Zaborowski jest mediatorem przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, wpisanym na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Od maja 2013 roku adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Ponadto od 2014 roku Pan Maciej Zaborowski jest członkiem Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (podkomisja legislacyjna) oraz członkiem Koła Młodych Adwokatów - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Od marca 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska (wcześniej od stycznia 2008 roku do lutego 2012 roku członek Rady Fundatorów).
Pan Maciej Zaborowski jest także laureatem prestiżowego konkursu Risings Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer – pod patronatem m.in. Prezesa NRA oraz Prezesa KIRP oraz komentatorem bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym w programie „Panorama” w programie 2 TVP.
W marcu 2011 roku otrzymał nagrodę Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za działalność charytatywną oraz bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej.
Posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW upoważniający do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle taje (i niższych).

Złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

od stycznia 2016 roku prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz członek Rady Nadzorczej PZU SA Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych. W ARP S.A. odpowiada m.in. strategię i rozwój Grupy Kapitałowej, nadzoruje również procesy restrukturyzacyjne spółek. Odpowiada za tworzenie optymalnych warunków dla inwestorów w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych oraz współpracując z dużymi korporacjami. Od 2004 roku związany był, jako współwłaściciel, z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., w której od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2011 – 2015 pełnił funkcję prezesa Fundacji Republikańskiej, think tanku gospodarczego, będącego zapleczem kadry i wielu projektów obecnego Rządu. Kierując Fundacją zainicjował m.in. powstanie zespołów eksperckich przygotowujących strategie dla kilku resortów gospodarczych. Jest również współautorem wydanego w 2013 roku raportu nt. polityki prorodzinnej oraz  licznych raportów z  zakresu deregulacji, polityki podatkowej i kosztów funkcjonowania państwa.
Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz uczelnią Łazarskiego. 
 

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA / dyrektor finansowy w Grupie Kapitałowej PZU

Do chwili powołania do Zarządu PZU był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również Członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union).
 

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.
Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów.
Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję Członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był Prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.
Zasiada w radach nadzorczych spółek z Grupy PZU: Alior Bank S.A., PTE PZU SA, Link4 S.A. Był członkiem rad nadzorczych spółek zagranicznych należących do Grupy PZU. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU, w tym również publicznych, np. Morizon S.A.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń, studiów z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, organizowanych przez SGH oraz studiów MBA "Finance & Insurance", organizowanych przez Politechnikę Łódzką / Illinois State University.
Autor publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń i finansów.

Pani Katarzyna Lewandowska 

 

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku do marca 2017
roku pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu obronnego, podmiotami
zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podmiotem
realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i loterii
pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego.
Od marca 2017 roku Wicedyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Obecnie p.o. Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również
w organach nadzoru spółek prawa handlowego.
 

Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia
podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu
międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Pracował w Generalnym
Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i
Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego a następnie w Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A.

Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace
m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego oraz regulacji usług finansowych. W latach
2008-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. do 20 kwietnia
2011 r. – członek Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 20 kwietnia 2011 r. pełni obowiązki Prezesa Banku
Gospodarstwa Krajowego

Sebastian Klimek

Jest absolwentem University of North Florida – Bachelor of Business Administration in International Business. Obecnie uczestnik studiów Executive Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2000 audytor w Dziale Bankowości KPMG Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2001 odbył praktykę w dziale sekcji do współpracy międzynarodowej w Europie Centralnej w Jackson Associates Consulting Co. w USA. W latach 2003-2005 Internal Auditor w Philips Polska Sp. z o.o., gdzie prowadził znaczące audyty wewnątrz wszystkich Departamentów Produktowych Philipsa (Consumer Electonics, Lighting, Medical Systems) w całej Europie.

Następnie w latach 2005-2007 kontynuował karierę zawodową jako Audit Supervisor – Philips Electronics w Philips North America w USA, gdzie zarządzał dużymi projektami SoX w największych jednostkach Philips North America oraz przedstawiał odpowiednie rekomendacje oraz procedury do wdrożeń w spółkach handlowych i produkcyjnych według wymagań The Sarbanes-Oxley Act z roku 2002. Następnie w latach 2007-2009 pełnił kolejno funkcje Audit Manager Americas – Sector Philips Healthcare w Philips North America, Menadżera Projektu dla Funkcji Kadr – Sector Philips Healthcare w Philips Healthcare USA, Senior Financial Analyst w Centarli Philips Healthcare.

Od sierpnia 2009 roku do lutego 2014 roku zajmował kolejno stanowiska Business Controller Africa – Philips Healthcare w Philips Netherlands, Członek Zarządu EMEA odpowiedzialny za aspekty księgowo – finansowe oraz kontroli wewnętrznej dla Sektora Medycznego regionu Afryka, Transition Manager F2G EMEA – Philips Finance Operations w Philips Netherlands. Od lutego 2014 roku Dyrektor Finansowy i Operacyjny Philips na Polskę i kraje bałtyckie w Philips Polska.

Włodzimierz Kiciński - Członek Rady Nadzorczej

 

Posiada wykształcenie wyższe (mgr, mgr inż.) – w 1986 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa Warszawie), natomiast w roku 1989 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Ponadto, Pan Włodzimierz Kiciński w latach 1988-1989 był uczestnikiem studiów podyplomowych w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz/Niemcy.

Pan Włodzimierz Kiciński zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

2002-2011 – Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.,

1999-2002 – Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,

1995-1998 – Wiceprezes Zarządu Hypo-Bank Polska S.A.,

1994-1995 – Doradca w Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG w Monachium,

1991-1994 – Dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego,

1990-1991 – Doradca w Central Europe Trust sp. z o.o.

Od 1991 roku członek kilkunastu rad nadzorczych, m.in. International Economic Cooperation Bank and International Investment Bank in Moscow, Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Związek Banków Polskich (ZBP) – obecnie – od 2010 roku.

Ponadto, Pan Włodzimierz Kiciński był: w latach 2009-2011 członkiem Komitetu Zarządzającego Nowych Rynków Europejskich (Polska, Rosja, Kraje Bałtyckie) w Grupie Nordea, w latach 1999-2002 Przewodniczącym Rady Wydawców Kart Bankowych, w latach 1997-1999 Członkiem Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, w latach 1997-1998 Reprezentantem banków z udziałem kapitału zagranicznego w ZBP, w latach 1991-1994 Członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Londyńskim.

Od 1998 jest Członkiem Komitetu do spraw Regulacji Nadzorczych w ZBP.

Pan Włodzimierz Kiciński jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club – nagroda otrzymana w 2009 roku. Ponadto, został odznaczony w 2006 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz w roku 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Alojzy Zbigniew Nowak - Członek Rady Nadzorczej

 

W 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign, USA; w 1993 studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii, w 1996 roku studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdiscciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej recenzent PWE SA Warszawa.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Ponadto, pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

 

Złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Aleksandra Magaczewska - Supervisory Board Member

Aleksandra Magaczewska is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia. The President of the Management Board of the Industrial Development Agency. Aleksandra Magaczewska has gained knowledge and professional experience at various positions in the Ministry  of Economy where she worked for 11 years (2000-2011). Her work there included i.a. ownership supervision over companies in the steel and mining industry, and special economic zones. Later, as the Director of the Mining Department, she was responsible for the state aid for the mining companies. She took part in the setting-up of Polskie Huty Stali S.A., Kompania Węglowa S.A. and the IPO of

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. She worked in the Ministry of Treasury as Director of the Department of Restructuring and State Aid since the beginning of 2012. As the head of the department, she exercised ownership supervision over dozens of state-owned companies, including LOT S.A., defence sector companies and the Industrial Development Agency. Previously she was the Chairwoman of the Supervisory Board of Kompania Węglowa S.A, PERN “Przyjaźń S.A., KGHM Polska Miedź S.A. and

a Member of the Supervisory Boards of the following companies: Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo-Finansowe “Nowy Świat” S.A., GRABINEX Sp. z o.o., Centrum Informatyki Sp. z o.o.

 

Jerzy Paluchniak

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania
i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od listopada 2003 r. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W grudniu 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA. 

Pan Jerzy Paluchniak w latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku  kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 r.). Od 2007 roku do 7 stycznia 2016 roku pracował we wrocławskim dziale audytu KPMG, gdzie w 2008 r. awansował na stanowisko senior managera.
Oprócz pełnia roli kluczowego biegłego rewidenta w badaniach sprawozdań finansowych pełnił kierownicze role w projektach dotyczących przeglądów i  audytów procesów, wdrażania funkcji audytu wewnętrznego oraz w projektach dochodzeniowych.
Odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu. Jako kluczowy biegły rewident kierował badaniami sprawozdań finansowych fundacji: Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, za sporządzenie których nie pobierano wynagrodzenia. 

Od 1 lutego 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Audytu Wewnętrznego w Tauron Polska Energia S.A. odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Tauron Polska Energia S.A.

Od 7 stycznia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Ponadto od 2010 r. członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.
Podczas pracy w KPMG uzyskał tytuł Certyfikowanego Trenera KPMG, prowadząc szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jerzego Paluchniaka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Piotr Walkowiak

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury, kierunek Architektura. Posiada tytuł zawodowy Magister Inżynier Architekt.

 

Doświadczenie zawodowe - od 1983 roku zdobywał pracując w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, następnie w Spółdzielni Architektonicznej ESPEA w Warszawie, a także współpracując z prywatnymi firmami architektonicznymi. Obecnie wykonuje wolny zawód architekta.

 

Pan Piotr Walkowiak jest autorem licznych, zrealizowanych projektów architektonicznych (głównie: budynki zabudowy mieszkalnej, budynki użyteczności publicznej). Brał udział w licznych konkursach architektonicznych.

 

Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności zawodowych w specjalności architektonicznej oraz prawa twórcy nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. Należy do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) – m.in. przez 9 lat piastował funkcję wiceprezesa (3 kadencje). Pełnił również różne funkcje w ramach Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

 

Pan Piotr Walkowiak biegle włada językiem angielskim.

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Walkowiaka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Małgorzata Sadurska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego.Zajmowała się głównie sprawami społecznymi. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. 7 sierpnia 2015 roku została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, które piastowała do dnia 12 czerwca 2017 roku.
 

Sebastian Klimek graduated from the University of North Florida – Bachelor of Business Administration in International Business. Currently he studies at the Management Department of the University of Warsaw – Executive Master of Business Administration.

In 2000 he was an auditor at the Banking Department in KPMG Polska Sp. z o.o. In 2000-2001 he completed his traineeship in the Central Europe international cooperation section at Jackson Associates Consulting Co., US. In 2003-2005 he was an Internal Auditor in Philips Polska Sp. z o.o., where he carried out major audits in all Philips Product Departments (Consumer Electronics, Lighting, Medical Systems) throughout Europe. 

In 2005-2007 he continued his professional career as an Audit Supervisor – Philips Electronics in Philips North America, US, where ha managed big SoX projects in the biggest Philips North America units and presented pertinent recommendations and procedures for implementations in the commercial and production companies according to the requirements of the Sarbanes-Oxley Act, 2002. Next, in 2007-2009, he discharged the functions of the Audit Manager in Americas – Philips Healthcare Sector in Philips North America, Project Manager for the HR Function – Philips Healthcare Sector in Philips Healthcare, US, and Senior Financial Analyst in the Head Office of Philips Healthcare.  

From August 2009 to February 2014 he occupied the positions of Business Controller Africa – Philips Healthcare in Philips Netherlands, Management Board Member, EMEA, responsible for accounting, financial and internal control aspects for the Medical Sector, Africa, Transition Manager F2G EMEA – Philips Finance Operations in Philips Netherlands. From February 2014, Financial Director and Operations Director in Philips Poland and Baltic States in Philips Poland.

Pani Aneta Fałek

 

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów. Od 2012 roku wykonuje
zawód radcy prawnego.
Od 2007 r. do lutego 2017 r. pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa. W okresie
od kwietnia 2015 r. do lutego 2017 r. kierowała komórką organizacyjną w ramach departamentu
zapewniającego obsługę prawną Ministerstwa, w tym m.in. w zakresie nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
Obecnie zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. problematyką nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu
Państwa oraz nowych zasad zarządzania mieniem państwowym.
Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
m.in. jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu,
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi oraz
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
 

Sebastian Klimek graduated from the University of North Florida – Bachelor of Business Administration in International Business. Currently he studies at the Management Department of the University of Warsaw – Executive Master of Business Administration.   

In 2000 he was an auditor at the Banking Department in KPMG Polska Sp. z o.o. In 2000-2001 he completed his traineeship in the Central Europe international cooperation section at Jackson Associates Consulting Co., US. In 2003-2005 he was an Internal Auditor in Philips Polska Sp. z o.o., where he carried out major audits in all Philips Product Departments (Consumer Electronics, Lighting, Medical Systems) throughout Europe.   

In 2005-2007 he continued his professional career as an Audit Supervisor – Philips Electronics in Philips North America, US, where ha managed big SoX projects in the biggest Philips North America units and presented pertinent recommendations and procedures for implementations in the commercial and production companies according to the requirements of the Sarbanes-Oxley Act, 2002. Next, in 2007-2009, he discharged the functions of the Audit Manager in Americas – Philips Healthcare Sector in Philips North America, Project Manager for the HR Function – Philips Healthcare Sector in Philips Healthcare, US, and Senior Financial Analyst in the Head Office of Philips Healthcare.  

From August 2009 to February 2014 he occupied the positions of Business Controller Africa – Philips Healthcare in Philips Netherlands, Management Board Member, EMEA, responsible for accounting, financial and internal control aspects for the Medical Sector, Africa, Transition Manager F2G EMEA – Philips Finance Operations in Philips Netherlands. From February 2014, Financial Director and Operations Director in Philips Poland and Baltic States in Philips Poland. 

Jakub Karnowski - Supervisory Board Member

He is a Ph.D. in Economics, a graduate of the Warsaw School of Economics (SGH) and the University of Minnesota and a former scholarship holder of the Margaret Thatcher Foundation at the London School of Economics. He is also a Chartered Financial Analyst which confirms his qualifications in the area of investment consulting. He is also Reader in the College of Economic Analyses at the SGH.

In the years 1997-2000, he was the head of the political cabinet and advisor to the Finance Minister. Then, in 2000-2001, he was a consultant on macroeconomic matters to the Polish Confederation of Private Employers “Lewiatan”. In the years 2001-2003, he was an advisor to the President of the National Bank of Poland (NBP) and, at the same time, Head of the Foreign Department at the NBP.

Between 2003 and 2008, he worked in the World Bank Group in Washington, DC, as Deputy Executive Director. In the years 2008-2012, he was CEO of PKO TFI, and, from 2010 until 2013, he was a Management Board Member of the CFA Society of Poland. Since April 2012, he has been the CEO of PKP SA (Polish State Railways).

Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej SGH) oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Fundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

 
W latach 1997 – 2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie w latach 2000 – 2001 doradzał PKPP „Lewiatan” w sprawach makroekonomicznych. W latach 2001 – 2003 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP), a także w tym okresie dyrektorem departamentu zagranicznego NBP.  
 
Od 2003 do 2008 r. pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 roku był członkiem zarządu CFA Society of Poland. Od kwietnia 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. 
 

Paweł Górecki - Supervisory Board Member

 

He graduated from the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw. He received the degree of Doctor of Law. He was a legal advisor trainee and a court trainee and has been entered in the legal advisor registry. He attended numerous training courses and workshops in law of evidence, civil and penal law and management of public entities, planning and execution of public procurement orders. He has authored several dozen peer-reviewed papers on the subject of law published by Polish and international journals and numerous unpublished legal opinions. He has been an active participant of conferences organized by Polish academic centers. He is a university lecturer. He specializes in legal support of capital companies and the application of administrative, fiscal procedures and court and administrative procedures.

Paweł Górecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Doktoranckich. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uczestnik aplikacji sądowej i radcowskiej, został wpisany na listę radców prawnych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu prawa dowodowego, cywilnego i karnego oraz zarządzania podmiotami publicznymi, a także planowania i realizacji zamówień publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa wydanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz licznych niepublikowanych opinii prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez polskie ośrodki akademickie. Wykładowca uniwersytecki. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych oraz stosowaniu procedur administracyjnych, podatkowych i procedury sądowo-administracyjnej

Maciej Piotrowski – in 1989 he received an M.Sc. degree from the Department of Fundamental Technological Research of the Wroclaw University of Technology, in 1998-990 a postgraduate student of Foreign Trade at the Wrocław University of Economics, in 1990-1991 a postgraduate student of Finance at the Wrocław University of Economics, in 1990-1994 a Ph.D. student at the Wrocław University of Technology. Also, in 1995-1997 a student of the Master of the Business Administration Program organized by the University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A., and the University of Warsaw (Master’s degree in Management and Marketing). Mr. Maciej Piotrowski has participated in a number of national and international seminars and training courses in banking, finance and capital markets. In 1991 he obtained a stock broker’s license (in 1992 he received the award of the President of the Warsaw Stock Exchange for the best stock broker) and in 2004 he was licensed to serve as a member of the supervisory boards of companies owned by the State Treasury.

Mr. Piotrowski currently works for the Giełda Papierów Wartościowych SA Group as Director General of Towarowa Giełda Energii S.A. Furthermore, he has gained his professional knowledge and experience holding the following positions, among others:

  • Deputy CEO of Bank Gospodarstwa Krajowego, and:
  • in 2008-2013 – Vice President for Finance and Administration of the Polish Air Traffic Agency,
  • in 2002-2007 he served successively as: CEO of TP Invest Sp. z o.o. and CEO of Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. as part of the Telekomunikacja Polska S.A. Group, in 2000-2002 as Managing Director in charge of Investment Project Funding and Vice President of Global Corporate & Investment Banking in Bank of America (Polska) S.A., in 1997-1999 as Director of Investment Banking at Bank Amerykański w Polsce S.A., in 1991-1997 he served successively as: a securities broker, Deputy Director of the Brokerage Department, Managing Director of Investment Banking at Bank Gdański S.A.


Over the years, a member of a number of supervisory boards, including: Chairman of the Supervisory Board of Bank Gospodarstwa Krajowego, member of the Commissioner Supervisory Board established by the National Bank of Poland for Bank Przemysłowy in Łódź and member of the Supervisory Board of Metro Warszawskie sp. z o.o.
Mr. Maciej Piotrowski has also served as a member of the Advisory Committee to the Chairman of the Polish Securities and Exchange Commission.

 

He has been a member of PZU SA’s Supervisory Board since 30 May 2012.

Przemysław Dąbrowski

 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw- -Illinois Executive MBA. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998-2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera, a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU i PZU Życie. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU i PZU Życie, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU i PZU Życie. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU. Odpowiada za Pion Finansowy.

Pan Robert Śniatko

 

jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent London School
of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of
London, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oraz organizacji
pozarządowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Członek International Institute for Strategic Studies. 

 

Złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
 

Katarzyna Lewandowska


Graduate of the Warsaw School of Economics. From 1996 to March 2017 an employee of the State Treasury Ministry where she gained extensive experience in exercising corporate governance in companies operating in various industries, including the defense industry, entities managing sea ports of fundamental significance to the national economy, an entity running the State Treasury’s monopoly in number games and cash lotteries and companies belonging to the hard coal sector. From March 2017 Deputy Director of the State Treasury Department in the Prime Minister’s Office. Currently acting Director of the State Treasury Department. She has many years of experience in company law and corporate governance also gained in supervisory bodies in commercial law companies.

Maciej Rapkiewicz


Member of PZU SA and PZU Życie SA Management Board responsible for risk management (Chief Risk Officer).
He started his work for PZU in 1998. His experience includes working as the Member of the Management Board in TFI PZU SA as well as holding managerial functions in the area of finance.
Before his appointment to the Management Board of PZU SA he was a Member of the Management Board in TFI BGK S.A. He worked as the CEO in ŁSSE S.A. (Lodz Special Economic Zone) and also run economic consulting activity.
The member of supervisory boards in PZU Group companies: Alior Bank S.A., PTE PZU SA, Link4 S.A. He was the member of supervisory boards of foreign insurance companies in PZU Group as well as gained experience in supervisory bodies of companies outside PZU Group (e.g. energy sector, real estate sector), including a public listed company.
The graduate of the University of Lodz. He finished postgraduate studies in the field of insurance as well as risk management studies in financial institutions organized by the Warsaw School of Economics and the MBA "Finance & Insurance" organized by the Lodz University of Technology/ Illinois State University.
Author of scientific publications in the field of insurance and finance.

Alojzy Nowak


In 1984, he graduated from the present Warsaw School of Economics (Foreign Commerce faculty) and in 1992 from University of Illinois at Urbana – Champaign, USA, M.A. in economics. In 1993 completed studies in banking, finance and capital markets at Exeter, UK, and in 1996 economic studies at Free University of Berlin, while in 1997 in International Economics at RUCA. In 2002, he gained the title of Professor of Economics. He has won a number of prestigious awards, including Rector Award for Scientific Achievements (annually since 1997), Award of the Minister of Education for a book “Integracja europejska. Szansa dla Polski?” and a book titled “Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju”. He has been a member of scientific organizations and professional editing boards of periodicals, among others Foundations of Management (Member), Journal of Interdisciplinary Economics (Editor in Chief), Yearbook on Polish European Studies, Mazovia Regional Studies, Gazeta Bankowa and a reviewer in PWE S.A. Warszawa editing company. External Reviewer in the PhD programs of the University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RSA. He is a long-term Committee Member of “Teraz Polska” Award. Authored over 300 publications published in Poland and abroad. He gained his professional experience working as the Head of International Business Relations Section at Management Faculty of the University of Warsaw, the Head of National Economy Unit at Management Faculty of the University of Warsaw, the Director of European Center at the University of Warsaw, the Deputy Dean in charge of foreign cooperation at Management Faculty of the University of Warsaw, the Dean at Management Faculty of the University of Warsaw and the Deputy Rector in charge of scientific research and cooperation at the University of Warsaw. Except University of Warsaw he gives lectures in France, UK, USA, Russia, China and South Korea. Further, he worked as: advisor to the Prime Minister, to the Minister of Agriculture, the President of University Sports Association at the University of Warsaw, a Member of the Advisory Committee NewConnect at Management Board of Warsaw Stock Exchange, a Member of the Foundation Council of the National Bank of Poland, the Chairman of the Scientific Council of the National Bank of Poland. Was seated on numerous supervisory boards, including of PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., TFI KBC, and served as President and Vice President Supervisory Board of EUROLOT S.A. Member of National Council of Development to the President of Poland.

Marcin Chludziński


Graduate from the Center for European Regional and Local Studies and Faculty of Journalism and Political Science of the University of Warsaw. Since 2004 he has been associated with Invent Grupa Doradztwa i Treningu, and since 2006 he has been holding the position of the President of this company. From 21 January 2016, he has served as the president of the management board in Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. He has nine years of experience in managing commercial law companies. The main domain of his activity was financing the investment projects, advising in strategic planning, restructuring processes, and audit and internal controlling. He is a licensed trainer and advisor specializing in strategic and organizational planning and project management. He is also experienced in defining and managing advisory projects in public administration and business. As a lecturer, he cooperates on a regular basis with the University of Warsaw, Collegium Civitas and Lazarski University, and many others. He is entitled to act as a member of the supervisory boards of companies whose shares are held by the State Treasury. He is experienced in supervising municipal heating companies. He published articles on public management in such periodicals as “Rzeczy Wspólne”, “W sieci”, “Wprost”. He developed his personal accomplishments through pro publico bono activities by leading a think tank of the Republican Foundation as a co-author and expert, concerning especially the role the State Treasury companies play in realizing the objectives of the state, managing public sector in the context of focusing on development goals, and supporting national economic expansion through cooperation carried out within public sector. His main professional competencies are: ability to manage a commercial law company concerning the organizational, legal and financial aspects, experience in corporate supervision, skill in conducting processes of reorganization, restructuring, cost optimization and internal control, capacity of guiding horizontal controlling and auditing processes, qualification to define and supervise projects – especially the ones financed with EU funds, possession of the expertise in the field of energy and heating industry, and knowledge about the models of realizing the objectives of the state by the state-owned companies.

Agata Górnicka


Holds Master’s degree in political sciences from the Faculty of Journalism and Political Sciences of the University of Warsaw. Completed postgraduate media management at Leon Koźmiński Academy in Warsaw. Gained professional experience at Telewizja Polska S.A. in the years 2006– 2012, as Project Coordinator at the Bank Zachodni WBK Foundation in the years 2012-2013, as the Assistant to the Chairman of the Management Board at Bank Zachodni WBK S.A. in the years 2013–2014, and later as the Manager of the Office of Management and Supervisory Boards at Bank Zachodni WBK S.A. in the years 2014–2015. Appointed to Director of the Political Cabinet of the Ministry of Development in December of 2015.

Maciej Zaborowski


Graduate from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He completed also post-graduate studies in Intellectual Property Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and post-graduate studies in Law of Evidence at the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University. Also completed legal training in the Warsaw Bar Chamber, concluded with a passed bar exam. He is also a graduate of Center for American Law Studies (shared initiative of the Florida State University and the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw), Leadership Academy for Poland, XVI School for Civic Leaders founded by Zbigniew Pełczyński of Oxford University in Great Britain, and the Academy of Young Diplomats (European Academy of Diplomacy), specialization: Foreign Service. He gained professional experience in several prominent law firms in Warsaw as well as the Embassy of the Republic of Poland in Rome, the Ministry of Justice, and the Sejm of Poland. He was also a member of several supervisory boards. Professional mediator of the Mediation Center to the Supreme Bar Council in Warsaw entered in the register of mediators of the District Court in Warsaw and legal internship lecturer at the Bar Chamber in Warsaw. Currently operates his own legal practice and is a Managing Partner of the Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. law firm. From his youngest years, he has been associated with pro publico bono activity, including as President of the Benefactor’s Council of Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska. Laureate of the prestigious Risings Stars – Lawyers Leaders of Tomorrow contest organized by Gazeta Prawna and Wolters Kluwer publishing.

Maciej Łopiński

 

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny Tygodnika Gdańskiego,
dziennikarz w m.in. Głosie Wybrzeża, Tygodniku Czas. Poseł na sejm VII kadencji. W latach 2005 – 2010
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015 – 2016 w Kancelarii
Prezydenta Andrzeja Dudy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru
właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. KGHM Polska Miedź
SA, PZU Asset Management, Telewizja Polska SA.

 

Złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Maciej Łopiński

graduate of the University of Gdańsk. Editor-in-Chief of Tygodnik Gdański, a journalist of Głos Wybrzeża and Tygodnik Czas, among others. A member of parliament in the 7th term of office. Secretary of State in the Office of President Lech Kaczyński in 2005-2010 and in turn in the Office of President Andrzej Duda in 2015-2016. He has many years of experience in company law and corporate governance gained during his work in supervisory bodies in commercial law companies, including KGHM Polska Miedź SA, PZU Asset Management and Telewizja Polska SA. According to Mr. Maciej Łopiński’s representation, he does not conduct any business competitive to that of the Company, nor is he involved in a competitive business as a shareholder or partner in a civil law company or partnership or a member of a corporate body of a competitive corporation or legal person and he is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the National Court Register Act of 20 August 1997.

Robert Jastrzębski

w 1996 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Diploma Honorificum). W 2001 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. Autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książek: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej (2003), Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy (2004), Wpływ siły nabywczej pieniądza na
wykonanie zobowiązań prywatno- prawnych w II Rzeczypospolitej (2009), Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność (2014), Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno- historyczny (2016); współautor: Giełdy towarowe. Komentarz (2006), Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (2007) oraz współredaktor Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992 (2014).
Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2008/2009) oraz Nagrody Zespołowej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego (2015). Zatrudniony od 2001 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. Kierownik Pracowni Prawa Polskiego XX wieku. Członek: rady programowej czasopisma ,,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (2010), komitetu redakcyjnego czasopisma ,,Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (2015), zespołu redakcyjnego czasopisma ,,Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sejmowych” (2016) oraz ,,Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej” (2011). Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Roberta Jastrzębskiego nie prowadzi oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Grodzicki - Członek Zarządu PZU SA

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobywał w licznych instytucjach krajowych i zagranicznych. W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA, gdzie kierował Pionem Małych Przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za wdrożenie oferty produktowej, sprzedaż, akwizycję, rozwój kanałów dystrybucji oraz proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Z Grupą PZU jest związany od lutego 2004 roku gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektora Koordynatora ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych – Szefa Pionu Klienta Masowego. W 2010 roku pełnił również funkcję Pełnomocnika Zarządu PZU ds. IPO, odpowiedzialnego za proces wprowadzenia PZU na giełdę. Od 2013 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Od ponad 10 lat jest również członkiem Rad Nadzorczych różnych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W Zarządzie PZU Życie od sierpnia 2008 roku. Od lutego 2010 roku Dyrektor Grupy PZU. Odpowiada za operacje ubezpieczeniowe, operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa) oraz obszar biznesu zdrowotnego.

Osoby zarządzające i nadzorujące

Zarząd PZU SA

Imię i nazwiskoFunkcjaData objęcia funkcji
Paweł SurówkaPrezes Zarządu13.04.2017
Roger HodgkissCzłonek Zarządu 19.01.2016
Maciej RapkiewiczCzłonek Zarządu22.03.2016
Tomasz KulikCzłonek Zarządu14.10.2016
Małgorzata SadurskaCzłonek Zarządu13.06.2017

Rada Nadzorcza PZU SA

Imię i nazwisko członka Rady NadzorczejFunkcjaData powołania
Maciej ŁopińskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej08.01.2018
Paweł GóreckiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej08.02.2017
Alojzy NowakSekretarz Rady Nadzorczej30.05.2012
Katarzyna LewandowskaCzłonek Rady Nadzorczej12.04.2017
Marcin ChludzińskiCzłonek Rady Nadzorczej07.01.2016
Agata GórnickaCzłonek Rady Nadzorczej08.02.2017
Maciej ZaborowskiCzłonek Rady Nadzorczej07.01.2016
Robert ŚnitkoCzłonek Rady Nadzorczej12.04.2017
Robert JastrzębskiCzłonek Rady Nadzorczej09.03.2018