Strategia PZU

 

Strategia Grupy PZU do 2020 roku zakłada koncentrację na obszarze kosztowym, innowacjach oraz wzroście. PZU silniej skupi się na rentowności biznesu ubezpieczeniowego oraz rozwoju innowacyjnych narzędzi w zakresie zarządzenia biznesem i obsługi klienta. Celem PZU jest realizacja ambitnych inicjatyw wzrostowych w obszarach PZU Zdrowie, Inwestycji oraz budowy silnej i rentownej pozycji w segmencie bankowym.

 

Cele strategiczne PZU do 2020 roku:

 • koncentracja na wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej przy jednoczesnym wzroście w wybranych segmentach rynku;
 • redukcja kosztów stałych o 400 mln PLN w ciągu 3 lat;
 • skuteczna realizacja inicjatyw wzrostowych w obszarze Zdrowie oraz Inwestycje;
 • zbudowanie grupy bankowej o dużej skali i rentowności;
 • stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

Kluczowe założenia Strategii (poziom 2020 roku):

 • rentowność jednostki dominującej mierzona wskaźnikiem ROE na poziomie 18%;
 • udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych równy 35% oraz utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 milionów klientów;
 • redukcja rocznych kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł do końca 2018 roku (w porównaniu do 2015 roku);
 • osiągnięcie poziomu 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 50 mld zł aktywów klientów zewnętrznych (podwojenie obecnej wartości);
 • wzrost przychodów PZU Zdrowie z 260 mln zł w 2015 roku do 1 mld zł w 2020 roku;
 • budowa grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł.

 

Materiały dodatkowe:

PZU Strategia 2020 (3,03 MB)
Komunikat prasowy (81 KB)