Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01.06.2011

  Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NZA PZU SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA 141 KB
Raport bieżący:
Raport bieżący nr 9/2011 pobierz
RB 9/2011 – zał. Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ pobierz
RB 9/2011 – zał. Projekty uchwał na ZWZ pkt. 2 i 4 pobierz
RB 9/2011 – zał. Projekt uchwały na NWZ pkt. 5 pobierz
Porządek obrad
Agenda
Materiały Walnego Zgromadzenia
 Projekty uchwał:
Projekty uchwał do punktów 2 i 4 pobierz
Projekt uchwały do punktu 5 pobierz
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Walne Zgromadzenie pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji
Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

 Transmisja NWZ