NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 08.02.2012

 Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA 141 KB
Raport bieżący:
Raport bieżący nr 1/2012pobierz
RB 1/2012 – zał. Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZpobierz
RB 1/2012 – zał. Projekty uchwał na NWZpobierz
Porządek obrad
Agenda
Materiały Walnego Zgromadzenia
 Projekty uchwał:
Projekty uchwał na NWZpobierz
Wniosek Zarządu PZU SA w sprawie zmian Statutu Spółkipobierz
Uchwała Rady Nadzorczej PZU SA w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PZU SA do WZ PZU SA w sprawie zmian Statutu PZU SApobierz
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Walne Zgromadzeniepobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznejpobierz
Instrukcja dotycząca sposobu głosowaniapobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji
Pytania i odpowiedzi przed i w trakcie NWZ

Transmisja NWZ