NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZU SA 18.01.2017

 Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA 
Projekty uchwał NWZ PZU SA 
Raporty Bieżące:
Raport Bieżący Nr 90/2016 - Zmiana porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 rokupobierz
Raport Bieżący Nr 84/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwałpobierz
Agenda 
Materiały Walnego Zgromadzenia
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad NWZpobierz
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszypobierz
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnikapobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizycznąpobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawnąpobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizycznąpobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawnąpobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji 

Pytania i odpowiedzi przed i w trakcie NWZ

Transmisja NWZ 18 stycznia (część I)

Transmisja NWZ 8 luty (część II)