NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZU SA 27.02.2018

  Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA 
Projekty uchwał NWZ PZU SA 
Raporty Bieżące:
Raport Bieżący Nr 7/2018 - Zmiana porządku obrad NWZ PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r. pobierz
Raport Bieżący Nr 6/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał pobierz
Agenda 
Materiały Walnego Zgromadzenia
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad NWZ pobierz
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pobierz
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji 

Transmisja NWZ 27 lutego 2018 r. część I

Transmisja NWZ 9 marca 2018 r. Część II