NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZU SA 07.01.2016

 

  Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PZU SA 
Projekty uchwał NWZ PZU SA 
Raporty Bieżące:
Raport Bieżący 96 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej pobierz
Raport Bieżący 1 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA pobierz
Raport Bieżący 1 - Załącznik pobierz
Raport Bieżący 2 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA pobierz
Agenda 
Formularze dla akcjonariuszy
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną pobierz
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną pobierz
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną pobierz
 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji 

Pytania i odpowiedzi przed i w trakcie NWZ

Transmisja NWZ 7 stycznia 2016 r.