Nazwa otwartego funduszu emerytalnego OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ
Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców 55419
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego 46,59
Wartość jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego przypadającego przed 36 miesiącami 38,26
Stopa zwrotu 21,772%