Zgłoś szkodę lub roszczenie w PZU

Szkoda w pojeździe lub innym mieniu

foto Wypełnij formularz

Co mogę zgłosić?

 • uszkodzenie pojazdu oraz kradzież pojazdu lub jego elementów,
 • uszkodzenie lub kradzież mienia osób fizycznych (budynki, mieszkanie, mienie ruchome),
 • uszkodzenie lub kradzież mienia podmiotów gospodarczych (środki trwałe, środki obrotowe, inne mienie),
 • uszkodzenie lub kradzież mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego (budynki, mienie ruchome),
 • szkodę w uprawach rolnych,
 • szkodę w zwierzętach.

Szkoda na osobie z ubezpieczeń PZU SA

foto Wypełnij formularz

Co mogę zgłosić?

 • szkody na osobie z ubezpieczenia OC,
 • szkody z ubezpieczenia NNW,

Świadczenia PZU Życie

foto Wypełnij formularz

Co mogę zgłosić?

 • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego,
 • urodzenie dziecka lub martwego dziecka,
 • zdarzenie medyczne ( m.in. leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, ciężkie choroby, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.),
 • inne zdarzenia z ubezpieczeń kapitałowych, inwestycyjnych, rentowych lub bankowych, takie jak wypłata renty dla ubezpieczonego, stypendium dla jego dziecka, częściowa lub całkowita wyplata zgromadzonych środków.

Czat Video
 

   
 

Korzystając z opcji Video możesz:

 • zgłosić szkodę lub roszczenie
 • sprawdzić status swojego zgłoszenia

wystarczy, że klikniesz tutaj

Nie musisz posiadać kamery internetowej. Jeżeli ją posiadasz to Ty po połączeniu zdecydujesz czy Konsultant będzie widział obraz z Twojej kamery.

Do prawidłowego funkcjonowania usługi wymagana jest przeglądarka Google Chrome.

   
 

 

Zgłoszenia szkody lub roszczenia można dokonać:
 

 • za pośrednictwem osoby, która zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi w Twojej firmie, jeśli masz grupowe ubezpieczenie na życie,
 • za pośrednictwem wyżej wymienionego formularza internetowego,
 • korzystając z Czata Video,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Wymagane dokumenty dla ubezpieczeń zawartych w Grupie PZU

 

KNF przyznał PZU tytuł Instytucji Finansowej Przyjaznej Mediacji.