Zanim zgłosisz świadczenie PZU Życie SA

Zanim zgłosisz świadczenie PZU Życie

Informacje o formularzu

W Formularzu Zgłoszenia Świadczenia prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu obsługi roszczenia – w tym informacji o ubezpieczeniu i zgłaszanym zdarzeniu.

Aby pomóc Państwu w prawidłowym uzupełnieniu formularza obok niektórych pół umieściliśmy znak zapytania. Po najechaniu na  ten znak pojawi się okno z informacjami wskazującymi jak prawidłowo wypełnić daną sekcję.

Załączanie dokumentów

Zachęcamy Państwa do załączenia do zgłoszenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia. Może to skrócić czas obsługi sprawy.

Instrukcja załączania dokumentów

  1. Zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu
  2. Załączone w formacie JPG, przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 15 MB. Maksymalnie prosimy przesłać 7 zdjęć.
  3. W przypadku dokumentów muszą być one zeskanowane do pliku w formacie PDF lub TIFF, lub sfotografowane, przy czym rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 15 MB.
  4. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 30 MB.


Przejdź do rejestracji zgłoszenia