Wyniki wyszukiwania

Szukaj
Produkty (251)

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stanowi zazwyczaj zabezpieczenie prawidłowej realizacji inwestycji lub dostaw.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Zobacz więcej

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja stanowi połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek. Wymagana jest na etapie zawarcia kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Zobacz więcej

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Gwarancja stanowi zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwe organy administracji publicznej.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Korporacje, PZU SA

Zobacz więcej

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu

Gwarancja udzielana jest za podmiot będący stroną umowy najmu i zobowiązany do złożenia zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę czynszu z tytułu tej umowy w formie kaucji.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Korporacje, PZU SA

Zobacz więcej
Aktualności (235)

PZU Życie uruchamia piątą subskrypcję Świata Zysków

30 marca 2009r. rozpoczyna się V subskrypcja Świata Zysków. Jest to indywidualny produkt strukturyzowany z portfela PZU Życie SA. Konstrukcja tej atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (w formie ubezpieczenia), pozwala osiągnąć zyski w relatywnie krótkim okresie, przy pełnej 100% gwarancji kapitału.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU Życie

Zobacz więcej

Wieści z rynku

Poziom 2350 punktów stanowi od kilku sesji barierę trudna do pokonania przez kupujących. Początek dzisiejszych notowań wskazuje, że także tym razem „byki” mogą mieć problem z jego pokonaniem.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Zobacz więcej
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty