09 listopada 2022

Wzmocnienie zespołu zarządzających funduszami TFI PZU

Na początku listopada 2022 r. do zespołu TFI PZU dołączyło dwóch nowych zarządzających funduszami – Bogdan Jacaszek i Paweł Wróbel. Wzmocnili oni Biuro Alokacji i Instrumentów Dłużnych odpowiadające za fundusze dłużne i absolutnej stopy zwrotu. Eksperci zwiększyli też kompetencje towarzystwa w zakresie zarządzania płynnością dla dużych klientów instytucjonalnych.

Obaj zarządzający przez ostatnie kilka lat byli zatrudnieni w Grupie PGE, gdzie w ramach funduszu Energia Emerytura SFIO oraz portfela Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nowy Świat zarządzali środkami gromadzonymi na emeryturę m.in. przez pracowników branży energetycznej. Dołączyli do zespołu TFI PZU w wyniku zakończonego niedawno połączenia z TFI Energia, które zostało kupione przez PZU w lipcu br.

Pozyskanie samych funduszy bez osób, które dotychczas odpowiadały za ich wyniki, byłoby połowicznym sukcesem. Dlatego cieszymy się, że Bogdan i Paweł są na naszym pokładzie. Ich wiedza i doświadczenie będą wsparciem przy umacnianiu naszej pozycji na rynku produktów emerytalnych w Polsce, a także kompetencji w zakresie zarządzania płynnością dla dużych klientów instytucjonalnych  – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes i CIO TFI PZU.

Bogdan Jacaszek to ekspert w dziedzinie zarządzania funduszami dłużnymi. Jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Swoją karierę zawodową  rozpoczynał jako makler i analityk rynku akcji. Od 2000 r., przez 17 lat, zajmował się zarządzaniem funduszami dłużnymi w Grupie WARTA. Po przekształceniach własnościowych w 2005 r., już w Grupie KBC, pracował na stanowisku zarządzającego funduszami, a później dyrektora Biura Zarządzania Aktywami.

Zarządzane przez niego fundusze dłużne oraz pieniężne pod względem osiąganych wyników  wyróżniały się na rynku zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie inwestycyjnym. W rezultacie Bogdan Jacaszek został laureatem wielu nagród oraz wyróżnień, w szczególności w zakresie  funduszy pieniężnych. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 149 i Maklera Papierów Wartościowych  nr 912, zdany 3 etap egzaminu CFA oraz Dyplom Studium Dealerów Bankowych.

Paweł Wróbel z rynkiem kapitałowym jest związany od 10 lat. Z wykształcenia matematyk. Ekspert w dziedzinie globalnej makroekonomii i aktywnej alokacji. W swojej karierze współzarządzał portfelami klientów w RDM Wealth Management, gdzie z czasem awansował na stanowisko dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz. Zarządzane przez niego strategie osiągały najwyższe miejsca w rankingach portfeli asset management Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, corocznie zdecydowanie pokonując rynkowe benchmarki (wypracowywane przez niego średnio- i długoterminowe wyniki były lepsze niż wszystkich krajowych funduszy inwestycyjnych o analogicznym profilu ryzyka). Licencjonowany Doradca Inwestycyjny nr 324.

W zarządzaniu portfelem PFE Nowy Świat nowych zarządzających TFI PZU wesprze zespół Biura Zarządzania Portfelami, na którego czele stoi Marek Warmuz. Z kolei do funduszu Energia Emerytura SFIO – z wydzielonymi subfunduszami Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i Energia Konserwatywny – swoją ekspertyzę wniosą członkowie Biura Rynku Akcji, kierowanego przez Tomasza Matrasa, oraz Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych, którym kieruje Jarosław Leśniczak.

Nowe osoby, uzupełnione składy

W wyniku połączenia TFI PZU i TFI Energia  z początkiem listopada br. zaszło kilka innych zmian. Łukasz Magiera – zarządzający subfunduszami PZU SEJF+ i PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – dołączył do składów zarządzających pięcioma funduszami z dotychczasowej oferty towarzystwa. Trzema funduszami zamkniętymi realizującymi unikalną strategię inwestycyjną PZU Global Macro (PZU FIZ Akord, PZU FIZ Forte oraz PZU FIZ Legato) oraz dwoma strategiami inwestującymi przede wszystkim w oparciu o wyselekcjonowane fundusze zagraniczne typu ETF (PZU Akcji Rynków Rozwiniętych i PZU Akcji Rynków Wschodzących).

Z kolei Paweł Wróbel – poza współzarządzaniem produktami emerytalnymi przejętymi w wyniku połączenia z TFI Energia – wesprze zarządzających funduszami PZU Dłużny Rynków Wschodzących, PZU FIZ Akord oraz PZU FIZ Legato.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.  Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU – największej instytucji finansowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec października 2022 r. aktywa netto zgromadzone w funduszach TFI PZU (rynku kapitałowego i rynku niepublicznego zgodnie z klasyfikacją IZFiA) wynosiły 23,0 mld zł.

Łączne aktywa pod zarządzaniem TFI PZU – uwzględniające także aktywa Grupy PZU – wynosiły 32,8 mld zł. Dodatkowo na początku listopada br. została sfinalizowana transakcja połączenia z TFI Energia, w rezultacie którego aktywa netto zarządzane przez TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł.

Zamknij