Dla dystrybutorów

Wszystkie informacje i dokumenty o każdym funduszu znajdziesz w sekcji Produkty, pod opisem danego funduszu.

Komentarze wideo

W rytmie rynków z TFI PZU - Podsumowanie 2. i prognoza na 3. kwartał 2021 na rynku finansowym

 

Rachunki bankowe funduszy

Numery rachunków bankowych funduszy dla:

rejestrów otwartych w Oddziałach PZU 

rejestrów otwartych u pozostałych dystrybutorów (z wyłączeniem Oddziałów PZU).

Kluczowe informacje dla inwestorów poszczególnych subfunduszy

PZU FIO Parasolowy:

PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria A
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria B
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria IKE
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria I
PZU Sejf+ - kategoria A
PZU Sejf+ - kategoria B
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria A
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria B
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria IKE
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria I
PZU Dłużny Aktywny – kategoria A
PZU Dłużny Aktywny – kategoria I
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – kategoria A
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – kategoria I
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria A
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria B
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria IKE
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria I
PZU Zrównoważony – kategoria A
PZU Zrównoważony – kategoria B
PZU Zrównoważony – kategoria IKE
PZU Zrównoważony – kategoria I
PZU Medyczny – kategoria A
PZU Medyczny – kategoria B
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria A
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria B
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria I
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria A
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria B
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria IKE
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria I
PZU Aktywny Akcji Globalnych – kategoria A
PZU Aktywny Akcji Globalnych – kategoria B
PZU Aktywny Akcji Globalnych – kategoria IKE
PZU Aktywny Akcji Globalnych – kategoria I
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – kategoria A
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – kategoria EUR
PZU Akcji Rynków Wschodzących – kategoria A
PZU Akcji Rynków Wschodzących – kategoria EUR
PZU Akcji Spółek Dywidendowych – kategoria A
PZU Akcji Spółek Dywidendowych – kategoria EUR
PZU Dłużny Rynków Wschodzących – kategoria A
PZU Dłużny Rynków Wschodzących – kategoria EUR
 

PZU FIO Ochrony Majątku – kategoria A

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij