Czas na zmiany!

21 listopada na swój rejestr zalogujesz się w nowym systemie transakcyjnym: inPZU!

*Zmiany dotyczą Klientów TFI PZU SA korzystających do tej pory z serwisu transakcyjnego SSI dostępnego pod adresem:https://ssi.pzu.pl/ssi/tfi/login

Dowiedź się więcej

 

Dla dystrybutorów

Wszystkie informacje i dokumenty o każdym funduszu znajdziesz w sekcji Produkty, pod opisem danego funduszu.

Komentarze wideo

W rytmie rynków z TFI PZU – Portfel inwestycyjny na obecne czasy – perspektywy TFI PZU

W rytmie rynków z TFI PZU – Polska gospodarka okiem Głównego Ekonomisty Grupy PZU

W rytmie rynków z TFI PZU – Globalna ekonomia – spojrzenie Głównego Ekonomisty TFI PZU

W rytmie rynków z TFI PZU – Ile czasu może zająć odrobienie strat na obligacjach?

W rytmie rynków z TFI PZU – Rynki akcyjne w bessie. Kiedy oczekiwać hossy?

Karty funduszy TFI PZU SA

PZU FIO Parasolowy

 

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A I EUR
 PZU Obligacji Krótkoterminowych (poprzednio PZU Oszczędnościowy) + +  
PZU SEJF+ +    
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ + +  
PZU Dłużny Aktywny + +  
 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych + +  
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK + +  
PZU Zrównoważony + +  
PZU Medyczny +    
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek + +  
PZU Akcji KRAKOWIAK + +  
PZU Akcji Polskich (poprzednio PZU Akcji Spółek Dywidendowych) +   +
PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych) + +  
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +   +
PZU Akcji Rynków Wschodzących +   +
PZU Dłużny Rynków Wschodzących +   +

 

PZU FIO Ochrony Majątku

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A
 PZU FIO Ochrony Majątku +

 

inPZU SFIO

Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa A
inPZU Inwestycji Ostrożnych +
inPZU Obligacje Polskie +
inPZU Obligacje Inflacyjne +
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących +
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych +
inPZU Akcje Rynków Wschodzących +
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +
inPZU Akcje Polskie +
inPZU CEEplus +
inPZU Akcje Europejskie +
inPZU Akcje Amerykańskie +
inPZU Akcje Sektora Informatycznego +
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii +
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości +
inPZU Akcje Rynku Złota +
inPZU Akcje Rynku Surowców +

Rachunki bankowe funduszy

Numery rachunków bankowych funduszy dla:

rejestrów otwartych w Oddziałach PZU 

rejestrów otwartych u pozostałych dystrybutorów (z wyłączeniem Oddziałów PZU).

Kluczowe informacje dla inwestorów poszczególnych subfunduszy

PZU FIO Parasolowy:

PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria A
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria B
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria IKE
PZU Obligacji Krótkoterminowych - kategoria I
PZU Sejf+ - kategoria A
PZU Sejf+ - kategoria B
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria A
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria B
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria IKE
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – kategoria I
PZU Dłużny Aktywny – kategoria A
PZU Dłużny Aktywny – kategoria I
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – kategoria A
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych – kategoria I
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria A
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria B
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria IKE
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – kategoria I
PZU Zrównoważony – kategoria A
PZU Zrównoważony – kategoria B
PZU Zrównoważony – kategoria IKE
PZU Zrównoważony – kategoria I
PZU Medyczny – kategoria A
PZU Medyczny – kategoria B
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria A
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria B
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – kategoria I
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria A
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria B
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria IKE
PZU Akcji KRAKOWIAK – kategoria I
PZU Aktywny Globalny – kategoria A
PZU Aktywny Globalny – kategoria B
PZU Aktywny Globalny – kategoria IKE
PZU Aktywny Globalny – kategoria I
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – kategoria A
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych – kategoria EUR
PZU Akcji Rynków Wschodzących – kategoria A
PZU Akcji Rynków Wschodzących – kategoria EUR
PZU Akcji Spółek Dywidendowych – kategoria A
PZU Akcji Spółek Dywidendowych – kategoria EUR
PZU Dłużny Rynków Wschodzących – kategoria A
PZU Dłużny Rynków Wschodzących – kategoria EUR
 

PZU FIO Ochrony Majątku – kategoria A

Zamknij