22 lipca 2021

TFI PZU umożliwia inwestowanie bez kosztów

Do końca stycznia 2022 obecni i nowi Klienci serwisu inPZU mogą inwestować bez żadnych opłat w funduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych, w którym inwestowanie może być alternatywą dla lokat bankowych.

TFI przedłużyło okres bezpłatnego inwestowania w subfunudszu inPZU Inwestycji Ostrożnych, aby zaoferować Klientom alternatywę dla lokat bankowych, pozwalającą zachować płynność inwestycji. inPZU Inwestycji Ostrożnych, który wypracował w ostatnim roku stopę zwrotu na poziomie 0,49%* (wyliczenie za okres od 15.07.2020 do 15.07.2021 dla jednostek uczestnictwa kategorii O), umożliwia nowoczesne inwestowanie:

- bez opłat: brak opłat manipulacyjnych i opłaty za zarządzanie**

- możliwość wypłaty środków w każdym momencie

- niska kwota „wejścia” (minimalna wpłata wynosi 100 zł)

- dywersyfikacja: możliwość alokowania każdej wpłaty w kilka funduszy.

Więcej : TFI PZU umożliwia inwestowanie za darmo

* Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

** Do dnia 31.01.2022 nie jest pobierana opłata za zarządzanie aktywami inPZU Inwestycji Ostrożnych

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij