31 sierpnia 2021

Zmiana benchmarków w funduszach akcyjnych inPZU

31 sierpnia 2021 roku uległy zmianie składy benchmarków subfunduszy inPZU, które inwestują w akcje:

inPZU Akcje Polskie

inPZU Akcje CEEplus

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących.

 

Po wprowadzeniu zmian benchmarki będą składały się w 100 proc. z indeksu akcji. Dotychczasowo benchmarki składały się w 90 proc. z indeksu akcji i w 10 proc. z części płynnościowej (WIBID). Zmieniliśmy również rodzaje indeksów. Od 31 sierpnia benchmarkami są tzw. indeksy dochodowe, czyli uwzględniające również dywidendy. Wcześniej były to tzw. indeksy cenowe. Dzięki wprowadzanym zmianom klienci platformy inPZU będą mogli cieszyć się jeszcze lepszym odwzorowaniem indeksów.

Przypominamy również, że do końca stycznia 2022 TFI PZU nie pobiera opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych.

Więcej:  inPZU zmienia benchmarki dla funduszy akcyjnych

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij