Zarząd i Rada Nadzorcza TFI PZU SA

Robert Kubin – Prezes Zarządu

Doświadczony specjalista ds. inwestycji z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowymi i funduszami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowania strategicznej i taktycznej alokacji aktywów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (Finanse, Rynki finansowe i Bankowość), który ukończył w 2001 r. Posiada tytuł CFA.

Czytaj więcej

Cezary Iwański – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Doradca Inwestycyjny z tytułem CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Dariusz Lasek – Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (gdzie obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Rola banku centralnego w stabilizowaniu rynku finansowego”). Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2968 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 676.

Czytaj więcej

Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Tomasz Kulik – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

Wanda Sułkowska – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu i Członek Komitetu Wynagrodzeń

Sławomir Niemierka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Agnieszka Zaborowska – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń

Ernest Bejda – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Komitetu  Wynagrodzeń

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij