Dariusz Lasek

Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (gdzie obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Rola banku centralnego w stabilizowaniu rynku finansowego”). Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2968 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 676.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w DM Penetrator. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva).

W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Od października 2017 do lipca 2019 członek zarządu (CIO) Skarbiec TFI. 

Wielokrotnie nagradzany m.in: Złotym Portfelem w 2005 roku w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych oraz Złotym Portfelem za najlepszy fundusz zrównoważony w roku 2011.

Od sierpnia 2019 roku związany z Grupą PZU jako wiceprezes (CIO) TFI PZU.

Sprawuje nadzór nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij