Znaleziono 8 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

OFE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna. Zadaniem OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej lub okresowej emerytury kapitałowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, PTE PZU

IKZE - Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - PZU

IKZE zapewnia ulgę podatkową. Wpłaty dokonane na IKZE można co roku odliczać od swojej podstawy opodatkowania

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, PTE PZU

IKE w PZU

Z myślą o przyszłych emerytach przygotowaliśmy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) umożliwiające systematyczne gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, Dodatkowe

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień

Grupowe ubezpieczenie oszczędnościowe, którego celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności osoby ubezpieczonej, przeznaczonych na przyszłą dodatkową emeryturę, lub inny cel finansowy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Emerytura

IKE z Funduszami Inwestycyjnymi TFI PZU SA

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z korzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia zwolnionych z podatku od zysków kapitałowych oszczędności, z przeznaczeniem ich na okres emerytalny. Wcześniejsza rezygnacja z oszczędzania na IKE pozwala zachować zarówno większość dotychczasowych zysków, jak i prawo do ponownego założenia IKE w przyszłości.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Inwestowanie, Finansowe, Emerytura, PZU TFI

Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Pogodna Przyszłość to grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, będące formą pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Umożliwia ono gromadzenie środków na przyszłą dodatkową emeryturę, a jednocześnie chroni życie ubezpieczonego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Finansowe, Emerytura

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Oszczędzanie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI, Pakiety

1 1 1