PZU

O webinarium

Zapraszamy na webinar poświęcony rynkom finansowym i produktom inwestycyjnym. Skąd ten pomysł? W ostatnich miesiącach na rynku kapitałowym w Polsce miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym  było wprowadzenie  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – nowego, powszechnego produktu inwestycyjnego, drugim obniżenie, w pierwszej połowie roku przez RPP, stóp procentowych.  Obydwa były istotne dla uczestników rynku.

 

PPK

Niezwykle cenimy sobie zaufanie,  jakim obdarzają nas Państwo, powierzając nam długoterminowo oszczędności pracowników, poprzez podpisywanie umów o zarządzanie PPK. Na bieżąco  podnosimy nasze kompetencje i profesjonalnie zarządzamy powierzonymi środkami.  Potwierdzają to dotychczasowe statystyki. Wyniki funduszy TFI PZU, które są dostępne w PPK, należą do najlepszych wśród wszystkich funkcjonujących na rynku. 

 

Obniżenie stóp procentowych

Decyzja o obniżeniu stóp ma swoje średnio i długoterminowe konsekwencje dla oszczędzania w bankach. W ostatnich tygodniach ofertę banków oraz oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych dotknęło prawdziwe trzęsienie ziemi. Bardzo niski koszt pieniądza oraz wysoka nadpłynność sektora bankowego spowodowała, wśród wielu instytucji bankowych, rezygnację z depozytów. Tym samym, spadek atrakcyjności lokat bankowych, tak doskonale znany klientom na całym świecie, staje się rzeczywistością polskiego rynku. Utrzymywanie środków pieniężnych oraz zarządzanie płynnością w firmach wiąże się z ciągłym poszukiwaniem lokat o wyższej rentowności. Bardzo ważny jest też wybór zaufanych i stabilnych partnerów do współpracy.

Agenda

5 min TFI PZU jako profesjonalny zarządzający
15 min Aktualna sytuacja makroekonomiczna
15 min Pokoronawirusowe perspektywy dla Polski i świata
15 min Dedykowana oferta dla klienta instytucjonalnego
10 min Pytania i odpowiedzi

Zarejestruj się

Zamknij