PZU

#BEZPIECZEŃSTWO

Angażujemy się w liczne inicjatywy, których głównym celem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz profilaktyka i opieka zdrowotna.

Z myślą o bezpieczeństwie

Współpracujemy z organizacjami ratowniczymi - zawodowymi i ochotniczymi (tj. GOPR, WOPR, Straż Pożarna, Policja). Prowadzimy działania, które pomagają zapobiegać wypadkom, pożarom, kradzieżom. Wspieramy działania lokalne, które poprawiają bezpieczeństwo oraz kształtują odpowiedzialne i bezpieczne zachowania. Jesteśmy aktywni w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa w zakładach pracy i bezpieczeństwa publicznego.

Prowadzisz? Odłóż telefon

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i od wielu lat dbamy o bezpieczeństwo Polaków. Przez swoją ogólnopolską kampanię chcemy zwiększyć świadomość Polaków i wpłynąć na ich zachowania.

Celem kampanii, prowadzonej pod hasłem „Prowadzisz? Odłóż telefon”, jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych używaniem telefonu podczas wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Akcja adresowana jest również do pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy sięgają po smartfon.

Odblaski

Prowadzimy kampanie i akcje prewencyjne, które poprawiają bezpieczeństwo na drodze. W ogólnopolskiej kampanii społecznej „Odblaski” przekazaliśmy 1,6 miliona odblasków z wbudowaną migającą diodą uczniom szkół podstawowych z klas I-III w całej Polsce.

Niestraszki

Od 2015 r. prowadzimy platformę edukacyjną „Niestraszki”. Dzięki niej rodzice otrzymują wsparcie w edukowaniu swoich pociech, a dzieci uczą się poprzez zabawę, czym jest dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

PomocToMoc

Prowadzimy ogólnopolską akcję prewencyjną Pomoc To Moc skierowaną do społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Dzięki finansowemu wsparciu PZU wcielane są w życie projekty, które podnoszą poziom bezpieczeństwa i zwiększają ochronę zdrowia. Naszymi partnerami jest ponad 100 organizacji pozarządowych. Dotychczas wpłynęło do nas ponad 960 wniosków, z czego prawie 173  uzyskało wsparcie finansowe o łącznej wartości prawie 7 mln złotych.

Misie ratują dzieci

We współpracy ze stowarzyszeniem „Misie ratują dzieci” zapewniamy dzieciom - poszkodowanym w wypadkach drogowych - opiekę rehabilitacyjno-psychologiczną. Dodatkowo dzieciom uczestniczącym w kolizjach drogowych służby ratownicze przekazują ufundowane przez nas maskotki Misia Ratownika.

Zdrowie i aktywny styl życia

Stale propagujemy zdrowy i aktywny styl życia, dbałość o kondycję fizyczną oraz profilaktykę zdrowotną. Organizujemy różnego typu aktywności zachęcające do zmiany trybu życia. Dodatkowo szerzymy promocję zdrowia poprzez zaangażowanie w biegi masowe w różnych miastach Polski.

Opieka medyczna

  • Już blisko 2,5 miliona klientów korzysta z naszych usług medycznych. Mamy blisko 100 własnych placówek medycznych oraz współpracujemy z ponad 2100 ośrodkami zdrowia w ok. 570 miastach w całej Polsce.
  • Prowadzimy programy profilaktyczne, strefy zdrowia, akcje szczepień, medycynę pracy, szkolenia z pierwszej pomocy.
  • Udostępniamy rozwiązania telemedyczne – za pośrednictwem telekonsultacji lub wideoczatu pacjent w wygodny sposób przez 7 dni w tygodniu może skonsultować się z lekarzem, otrzymać e-skierowanie na badania i e-receptę.
  • Jako pierwszy operator medyczny w Polsce PZU Zdrowie uruchomiło kiosk telemedyczny. W mobilnym gabinecie pacjenci mogą dokonać diagnozy za pomocą aparatury telemedycznej, a następnie konsultować się z lekarzem za pomocą kamery.
  • Wprowadziliśmy innowacyjną aplikację symptom checker do zdalnego wywiadu medycznego, który umożliwia wstępną diagnozę i wybór specjalizacji lekarskiej.

PZU GO

Wprowadziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązanie telematyczne o nazwie PZU GO. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców. Aplikacja mobilna połączona jest z niewielkim urządzeniem, które pozwala na automatyczne wezwanie pomocy w razie kolizji lub wypadku.

#BLISKOLUDZI

Pragniemy stać się długoterminowym partnerem dla naszych klientów, dlatego też koncentrujemy się na zapewnieniu im poczucia wsparcia i bezpieczeństwa. Chcemy połączyć wszystkie aspekty naszej działalności w jedną, pełną ofertę zbudowaną wokół potrzeb klienta.

Dbamy o naszych klientów

Rzecznik Klienta

W naszej firmie stworzyliśmy stanowisko Rzecznika Klienta. Zajmuje się on sprawami, które wymagają specyficznego podejścia, wychodzą poza ustalone standardy. Jest on łącznikiem między klientem a pracownikiem PZU w sytuacjach, w których potrzebna jest indywidualna ocena. Rzecznik Klienta umożliwia bezpośredni konstruktywny dialog, edukuje klientów, pomaga zrozumieć skomplikowane zagadnienia ubezpieczeniowe.

Opiekun PZU

Unikatowym na rynku ubezpieczeniowym rozwiązaniem jest grupa Opiekunów PZU, którzy wpierają klientów po szkodzie osobowej w ubezpieczeniach OC. Opiekunowie nie tylko pomagają uzyskać odszkodowanie,  ale także organizują rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową, a także wsparcie psychologiczne. Osobom, które w wyniku wypadku stały się niepełnosprawne, udzielają porad, jak dostosować otoczenie do ich potrzeb, jak wybrać urządzenia kompensujących dysfunkcje i inwalidztwo.

Pre-obsługa

Unikatowym na rynku ubezpieczeniowym rozwiązaniem jest grupa Opiekunów PZU, którzy wpierają klientów po szkodzie osobowej w ubezpieczeniach OC. Opiekunowie nie tylko pomagają uzyskać odszkodowanie,  ale także organizują rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową, a także wsparcie psychologiczne. Osobom, które w wyniku wypadku stały się niepełnosprawne, udzielają porad, jak dostosować otoczenie do ich potrzeb, jak wybrać urządzenia kompensujących dysfunkcje i inwalidztwo.

Kultura i tożsamość narodowa

Od lat wspieramy wiodące instytucje i wydarzenia kulturalne upowszechniając kulturę oraz dziedzictwo narodowe. Dbamy o dobra kultury, które przyczyniają się od budowania tożsamości narodowej, szacunku do tradycji, poczucia przynależności do wspólnoty i jej historii. Promujemy nowoczesny patriotyzm oraz wspieramy młodych twórców oraz dbamy o poprawę bezpieczeństwa bezcennych zbiorów.

Wspieramy m.in: Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Galerię Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Teatr Wielki Operę Narodową.

Fundacja PZU i Wolontariat pracowniczy

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem naszej strategii zaangażowania społecznego. Fundacja promuje edukację dzieci i młodzieży, wspiera talenty oraz wyrównuje szansy osób z różnych względów niepełnosprawnych. Dodatkowo zwiększa dostęp do dóbr kultury i życia społecznego.

Każdy nasz pracownik może stworzyć własny projekt wolontariacki i aplikować o grant Fundacji PZU na jego realizację. Na początku wystarczy pomysł i znalezienie placówki, której chcemy pomóc. W naszej historii mamy wiele przykładów pracowników, którzy chętnie się angażują w tego typu działania.

Prosty język

Każdego dnia jesteśmy zalewani informacjami, na przyswojenie których mamy coraz mniej czasu. Zbyt duża ilość treści, skomplikowany język specjalistyczny sprawia, że czujemy się zdezorientowani. Dlatego też w komunikacji z klientami stosujemy prosty język. Dzięki temu nasze teksty mogą być dla odbiorcy czytelne i zrozumiałe.

Certyfikat prostej polszczyzny dla PZU

Językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przyznali „Certyfikat prostej polszczyzny” dla Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku.

To dowód na to, że tekst PZU jest zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy oraz zapewnia szybkie przyswajanie informacji.

Jest to pierwsze takie wyróżnienie w Polsce dla firmy ubezpieczeniowej i tekstu o charakterze prawnym.

Certyfikaty nadaje Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Migam

W Polsce żyje ponad 400 tys. osób Głuchych i Niedosłyszących. To dla nich wdrożyliśmy rozwiązanie Migam, które zapewnia obsługę w języku migowym - przez internet oraz w ośmiu naszych oddziałach. Nasi klienci mogą w ten sposób kupić ubezpieczenie, zlikwidować szkodę lub po prostu uzyskać informację.

mojePZU i inPZU

Uruchomiliśmy platformę moje.pzu.pl, która oferuje szeroki zakres usług, w tym możliwość zakupu i obsługi produktów ubezpieczeniowych, zakup wizyty i badań lekarskich oraz dostęp do oferty inwestycyjnej TFI PZU.

W październiku 2018 roku wdrożyliśmy nowatorskie narzędzie transakcyjne inPZU umożliwiające klientom indywidualnym i instytucjonalnym bezpośredni zakup funduszy indeksowych. Obsługa klienta w 100% odbywa się w kanale online, a platforma dostępna jest na wszystkich urządzeniach z dostępem do sieci.

#WIARYGODNOŚĆ

Jesteśmy największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 200 lat zapewniamy Polakom ochronę ubezpieczeniową oraz poczucie wsparcia i bezpieczeństwa. Oferujemy najszerszą gamę produktów ubezpieczeniowo - finansowych na polskim rynku. Jesteśmy dostępni na szeroką skalę – mamy ponad 400 oddziałów w całej Polsce i prawie 9000 agentów wyłącznych. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, rozwijamy elektroniczne kanały dystrybucji i obsługi.

Jakość obsługi

Naszym celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu zadowolenia klienta. W przypadku segmentu ubezpieczeń na życie w ponad 96% spraw załatwiamy w czasie pierwszego kontaktu z klientem, a w obszarze majątkowym jest to prawie 75%. Pozwala nam to zamykać 86 proc. spraw życiowych zaledwie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W obszarze majątkowym potrzebujemy zaledwie 7 dni na zamknięcie ponad 60 proc. zgłoszeń.

Eksperckość

Jako wiodący podmiot w gospodarce polskiej angażujemy się w wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką z otoczeniem biznesowym. Bierzemy czynny udział w najważniejszych dla rozwoju kraju konferencjach i forach biznesowych. Promujemy ekspertów PZU w edukacji finansowej i zdrowotnej. Działamy na rzecz rozwoju biznesu, nauki i nowych technologii.

PZU LAB

PZU LAB jest firmą inżynieryjną, która zajmuje się identyfikowaniem i sposobami zapobiegania zagrożeniom, na jakie mogą być narażone największe firmy. Tworzą ją inżynierowie ryzyka z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle, którzy brali udział w realizacji wielu inwestycji i projektów wdrażanych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Przyczynili się do minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności i ograniczaniu strat związanych z występowaniem awarii. Dzięki projektom PZU LAB, zarządy firm mogą podejmować świadome i optymalne decyzje dotyczące priorytetów i inwestycji w bezpieczeństwo własnych firm.

Innowacyjność

Sztuczna inteligencja, big data oraz rozwiązania mobilne to innowacje, które kształtują branżę ubezpieczeniową. Jako lider stale wykorzystujemy rozwiązania oparte o technologię AI w procesach obsługi szkód i świadczeń.

Big Data

Lepsze zarządzanie biznesem i predykcja, zaawansowane metody pricingu, wsparcie inicjatyw cross-sellingowych oraz skuteczniejsze wykrywanie przestępstw ubezpieczeniowych.

Data Lab

Stworzyliśmy środowisko analityczne o nazwie Data Lab, które daje możliwość eksperymentowania na dużych zbiorach danych, szybkiego projektowania i testowania hipotez analitycznych.

AI w obszarze Likwidacji

Innowacyjna technologia wspiera naszych pracowników i ekspertów w usprawnieniu prowadzonych procesów, a także podnosi jakość oferowanych przez nas usług.

PZU w mediach społecznościowych

PZU na YouTube

Grupa PZU

PZU na FB

Grupa PZU

Pomoc to Moc

PZU Niestraszki

PZU na IG

Grupa PZU

Grupa PZU na MSG

Grupa PZU

PZU na IN

Grupa PZU

PZU na TT

Grupa PZU

PZU kariera na FB

PZU Kariera

PZU kariera na IG

PZU Kariera

PZU kariera na MSG

PZU Kariera

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij