Znaleziono 311 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU DOM PLUS

Masz dom albo mieszkanie? A może je wynajmujesz? Może się tam zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. W razie niespodziewanych problemów w domu lub mieszkaniu pomoże Ci nasze ubezpieczenie PZU Dom Plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Sprzedaż online, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny to fundusz inwestujący głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek z branży medycznej. Jest polecany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania, chcącym wykorzystać potencjał sektora medycznego i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości

Dnia 1 lipca 2008 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 394. PZU FIZ Sektora Nieruchomości jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

Ubezpieczenie assistance „ENERGIA+ Fachowiec" dla klientów Enea

Ubezpieczenie assistance „ENERGIA+ Fachowiec" adresowane jest do klientów Enea S.A. Gwarantuje pomoc specjalisty w przypadku awarii domowych instalacji.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Własna firma zapewnia komfort pracy, ale i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jako przedsiębiorca odpowiadasz za pracę swoją i swoich pracowników. A nie wszystko da się przewidzieć. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenia do kart płatniczych - Krakowski Bank Spółdzielczy

Ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart płatniczych wydawanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy stanowią gwarancję ochrony dopasowanej do klienta Banku.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Finansowe, PZU SA, Bancassurance

Ubezpieczenie assistance „PAKIET ASYSTENT" dla klientów Enea

Ubezpieczenie assistance „PAKIET ASYSTENT" kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarantuje pomoc specjalisty w przypadku awarii instalacji elektrycznej lub awarii sprzętu komputerowego oraz biurowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Małe i średnie firmy

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz przeznaczony jest dla klientów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek giełdowych, posiadających w ocenie zarządzających duży potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie. Limit akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu. Pozwala to w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom, a w czasie hossy zwiększyć i w pełni wykorzystywać możliwości osiągnięcia wysokich zysków, wynikających ze sprzyjającej koniunktury giełdowej.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Dom Letniskowy

Masz domek letniskowy, budynek gospodarczy a może wiatę albo altanę? Może się tam zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. W razie niespodziewanych problemów pomoże Ci nasze ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Sprzedaż online, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA

PZU Auto Korporacyjne AC

Ubezpieczenie to kierowane jest do klientów korporacyjnych tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi posiadającymi co najmniej 20 pojazdów wykorzystywanych do działalności.

SŁOWA KLUCZOWE: Samochód, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych RE I dnia 15 maja 2007 r., decyzją nr DFL/4034/54/6/07/V/U/16-2-1/ŁW. W dniu 2 sierpnia 2007 r. Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 314. FIZ Aktywów Niepublicznych RE I jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz wyemitował niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Superochrona domów i lokali mieszkalnych

Warunki ubezpieczenia zostały specjalnie przygotowane z myślą o Klientach PKO Banku Polskiego oraz PKO Banku Hipotecznego.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU FIO Parasolowy

W skład funduszu wchodzi dwanaście subfunduszy charakteryzujących się różną strategią inwestycyjną, różnym stopniem ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym. W ramach funduszu wydzielone są subfundusze zarówno bezpieczne, stabilnego wzrostu, jak również akcyjne.

SŁOWA KLUCZOWE:

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie z Kartą apteczną

Pierwszy produkt ubezpieczeniowy na rynku, w ramach którego świadczenie realizowane jest poprzez wydanie Karty aptecznej, za pomocą której można dokonać w aptece bezgotówkowego odbioru produktów. Z Karty aptecznej można skorzystać w aptekach akceptujących karty.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Subundusz inwestuje aktywa głównie w akcje małych i średnich spółek, w tym przede wszystkim akcje notowane na warszawskiej giełdzie oraz na innych giełdach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Gwarantuje ponadprzeciętny zysk, ale zakłada możliwość znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie.

SŁOWA KLUCZOWE:

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21