Znaleziono 310 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2

Dnia 19 listopada 2012 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 803. PZU FIZ AN BIS 2 jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE:

Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego

Ubezpieczenie w całości pokrywa dzienne świadczenie szpitalne przysługujące ubezpieczonemu w związku z pobytem w szpitalu wskutek zachorowania, wypadku albo porodu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, PZU SA, Dodatkowe

Plan inwestycyjny KOMFORT

Plan inwestycyjny KOMFORT to prosty i przyjazny produkt inwestycyjny, oparty na funduszach/subfunduszach z oferty TFI PZU SA. Cechuje go wymóg systematyczności wpłat, niska wymagana miesięczna wpłata i możliwość wyboru programu inwestowania.

SŁOWA KLUCZOWE:

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Opryskiwałeś swoje pole i zatrułeś pszczoły sąsiada. Twój pies pogryzł nieznajomego, który wszedł na teren Twojego gospodarstwa. Twoja krowa wbiegła na ulicę i spowodowała wypadek. W takich i innych sytuacjach pomoże Ci ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Dla mnie, PZU SA

Ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest jedną z alternatywnych form zabezpieczenia finansowego wymaganego zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe

Ubezpieczenie Assistance - Pomoc na drodze

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo... pusty bak paliwa. Takie rzeczy spotykają codziennie setki kierowców. Muszą wtedy sami wymienić koło, czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. PZU Auto Pomoc powstało właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

SŁOWA KLUCZOWE:

Plan inwestycyjny PRESTIŻ

Plan inwestycyjny PRESTIŻ to prosty i przyjazny produkt inwestycyjny, oparty na funduszach/subfunduszach z oferty TFI ZPU. Cechuje go wymóg systematyczności wpłat i mozliwość wyboru programu inwestowania.

SŁOWA KLUCZOWE:

Dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Chowasz świnie lub owce? A może masz inne zwierzęta? Zabezpiecz się przed stratami, które w gospodarstwie może spowodować np. huragan, grad, deszcz nawalny. Wybierz dobrowolne dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich w PZU. Zapłacisz tylko część składki za ubezpieczenie – resztę pokryje państwo.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rolników, Zwierzęta, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Każdy podmiot prowadząc działalność gospodarczą powinien liczyć się z ryzykiem, że swoim działaniem lub zaniechaniem może wyrządzić szkodę osobie trzeciej. Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczony chroni własny majątek przed uszczerbkiem wynikającym z konieczności naprawienia wyrządzonej osobie trzeciej szkody.

SŁOWA KLUCZOWE:

Budynki i lokale mieszkalne - Bank Millennium

Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium S.A. zapewnia ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, jakie mogą spotkać Twoją nieruchomość.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA, Bancassurance

Ubezpieczenie nieruchomości – Bank BGŻ BNP Paribas

Warunki ubezpieczenia zostały z myślą o klientach Banku BGŻ BNP Paribas. Korzystający z oferty zyskują pewność, że posiadają ubezpieczenie zapewni zapewniające należytą ochronę w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Dom i mieszkanie, PZU SA, Bancassurance

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w wyniku prowadzonej działalności zawodowej (wykonywania zawodu), szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

PZU SPORT - NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej

Ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, NNW, Sport, PZU SA

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RE Income (zlikwidowany)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego RE Income dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 512.

SŁOWA KLUCZOWE: Inwestowanie

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Majątek firmy jest narażony na różne niebezpieczeństwa. Niektóre z nich trudno przewidzieć. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

SŁOWA KLUCZOWE: Majątek, Małe i średnie firmy, PZU SA

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21