Znaleziono 296 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo to fundusz absolutnej stopy zwrotu. Fundusz inwestuje aktywa głównie w udziałowe papiery wartościowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, i instrumenty pochodne. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Skuteczna Asysta

Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o dzieciach w wieku 6 lat – 16 lat, które amatorsko uprawiają sport. W ramach ubezpieczenia oferujemy opiekę medyczną na wypadek następstw urazów sportowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Sport

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych przeznaczone jest dla właścicieli mikroinstalacji, którzy są klientami firmy Tauron.

SŁOWA KLUCZOWE: Bancassurance

Grupowe ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku

Grupowe ubezpieczenie ochronne, zapewniające ubezpieczonemu i jego bliskim ochronę w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, szczególnie tych związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w życiu codziennym (w tym – związanymi z uprawianiem sportów).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, PZU Życie

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20