Znaleziono 310 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Grupowe ubezpieczenie Assistance dla klientów Innogy

Ubezpieczenie Assistance dla Klientów, którzy posiadają umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą z Innogy S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy

Ubezpieczenie urządzeń mobilnych

Uszkodzenie telefonu, laptopa lub tabletu może przydarzyć się każdemu. PZU zapewnia ochronę na wypadek takich zdarzeń.

SŁOWA KLUCZOWE: Majątek, PZU SA

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Oszczędzanie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI, Pakiety

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Combo to fundusz absolutnej stopy zwrotu. Fundusz inwestuje aktywa głównie w udziałowe papiery wartościowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, i instrumenty pochodne. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

SŁOWA KLUCZOWE:

PZU Skuteczna Asysta

Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o dzieciach w wieku 6 lat – 16 lat, które amatorsko uprawiają sport. W ramach ubezpieczenia oferujemy opiekę medyczną na wypadek następstw urazów sportowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Sport

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych przeznaczone jest dla właścicieli mikroinstalacji, którzy są klientami firmy Tauron.

SŁOWA KLUCZOWE: Bancassurance

Grupowe ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku

Grupowe ubezpieczenie ochronne, zapewniające ubezpieczonemu i jego bliskim ochronę w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, szczególnie tych związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w życiu codziennym (w tym – związanymi z uprawianiem sportów).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, PZU Życie

DFE Pekao

IKZE w DFE Pekao zapewnia ulgę podatkową. Wpłaty dokonane na IKZE można co roku odliczać od swojej podstawy opodatkowania.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Oszczędzanie, Emerytura, PTE PZU

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21