Znaleziono 6 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Pieniądze dla bliskich po Twojej śmierci (np. na sfinansowanie pogrzebu lub zabezpieczenie bieżących wydatków)

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, Dodatkowe

PZU Asystent w czasie utraty zdrowia

Pomoc w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub operacji (np. transport medyczny, rehabilitacja)

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus

Ubezpieczenie ochronne stworzone z myślą o potrzebach osób posiadających grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus, które nie mogą nadal należeć do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, a chciałyby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, PZU Życie

Wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (po nieszczęśliwym wypadku)

Pieniądze na leczenie lub utrzymanie rodziny, gdy w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi (np. gdy stracisz wzrok lub słuch)

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie

Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku

Pieniądze po leczeniu szpitalnym (w tym na oddziale intensywnej terapii) lub po rehabilitacji

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, Dodatkowe

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Kontynuacja ubezpieczenia po zmianie pracy, przejściu na emeryturę, rentę lub w czasie urlopu wychowawczego czy bezpłatnego

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane

1 1 1