Znaleziono 81 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU Powrót do Sprawności

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku na drodze lub w pracy.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Małe i średnie firmy, Korporacje

PZU W Trosce o Zdrowie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Małe i średnie firmy, Korporacje

PZU u Lekarza - Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne gwarantujące szybki dostęp do wielu lekarzy specjalistów i szerokiej gamy badań diagnostycznych w prywatnych przychodniach.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia

Polisa zapewnia poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, po rozszerzeniu zakresu świadczeń o ubezpieczenia dodatkowe w przypadkach takich jak utrata zdrowia. To jedyne ubezpieczenie, które oferuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu, a także na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Jeśli chcesz ubezpieczyć szyby, oszklenia lub inne szklane przedmioty, wybierz nasze ubezpieczenie. Jeśli przedmioty szklane stłuką się lub rozbiją, otrzymasz zwrot kosztów ich zakupu lub naprawy oraz – jeśli będzie to konieczne – ich wymiany.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Sprzedaż online, Majątek, Dom i mieszkanie, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

PZU w Szpitalu - Grupowe ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna

Prywatne ubezpieczenie szpitalne gwarantuje szybki dostęp do zabiegów i operacji w przypadku choroby lub utraty zdrowia, realizowane w najlepszych prywatnych i państwowych placówkach szpitalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

PZU Auto Korporacyjne AC

Ubezpieczenie to kierowane jest do klientów korporacyjnych tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi posiadającymi co najmniej 20 pojazdów wykorzystywanych do działalności.

SŁOWA KLUCZOWE: Samochód, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Gwarancja znajduje zastosowanie jako forma wniesienia wadium zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w przetargach nie podlegających tejże ustawie, a prowadzonych w oparciu o warunki przetargowe dopuszczające możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja zabezpiecza zwrot wypłaconej zaliczki, która nie została zwrócona lub rozliczona w określonym terminie.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Gwarancja stanowi połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek. Wymagana jest na etapie zawarcia kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Gwarancja stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania wynikającego z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja stanowi zazwyczaj zabezpieczenie prawidłowej realizacji inwestycji lub dostaw.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe

Zabezpieczenie akcyzowe może dotyczyć jednego lub wielu zobowiązań podatkowych. Przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych produkujących wyroby zharmonizowane, czyli paliwa silnikowe, oleje opałowe, gazy, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, których dotyczy procedura zawieszenia poboru akcyzy.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

1 1 2 3 4 5 6 6