Znaleziono 96 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub międzynarodową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Prowadzisz podmiot leczniczy? Jesteś lekarzem lub pielęgniarką albo wykonujesz inny zawód medyczny np. ratownika medycznego, rehabilitanta, fizjoterapeuty? Sprawdź nasze dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą i użytkowaniem statków powietrznych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA, Obowiązkowe

Kompleksowy program ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność firm leasingowych i/lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów

Przedmiotem polisy jest kompleksowe ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność firmy leasingowej i/lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

SŁOWA KLUCZOWE: Samochód, Małe i średnie firmy, Korporacje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Jeśli prowadzisz aptekę we własnym lub wynajmowanym lokalu, odpowiadasz za jego utrzymanie w należytym stanie, aby nie zagrażał on klientom apteki oraz innym osobom. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Jeśli prowadzisz aptekę we własnym lub wynajmowanym lokalu, odpowiadasz za jego utrzymanie w należytym stanie, aby nie zagrażał on klientom apteki oraz innym osobom. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Dodatkowe

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane udzielana jest za podmiot zobowiązany do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Dodatkowe ubezpieczenie - urodzenie dziecka

Ubezpieczanie gwarantujące dodatkowe świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka (również w przypadku urodzenia martwego dziecka).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych

Gwarancja udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty za wykonany przedmiot kontraktu.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto)

Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto) przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy art. art.13 ust.1 pkt 3 w zw. z art. 13ha ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) zobowiązane są do zapłaty za przejazd w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków.

SŁOWA KLUCZOWE: Finansowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie finansowe dla ubezpieczonego w przypadku trwałego uszczerbku na jego zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

Ubezpieczenie zapewnia dodatkowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w przypadku osierocenia, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 lat, lub – jeśli uczęszcza do szkoły – 25 lat, oraz bez względu na wiek w razie całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do ubezpieczeń: grupowego ubezpieczenia typ P Plus oraz grupowego ubezpieczenia na życie typ P)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia najbliższego członka rodziny, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią jego ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

1 1 2 3 4 5 6 7 7