Znaleziono 96 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi spowodowanymi poważnym uszkodzeniem ciała i przerwą w pracy zarobkowej ubezpieczonego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie obejmuje cały proces inwestycyjny w okresie trwania kontraktu, przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w tym obiekty budowlane lub montażowe w trakcie budowy, przebudowy lub montażu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Majątek, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

Ubezpieczenie straty finansowej GAP jest dedykowane Leasingobiorcom /Pożyczkobiorcom oraz sprzedawane za pośrednictwem firm leasingowych, z którymi PZU zawarło generalną umowę ubezpieczenia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Małe i średnie firmy, Korporacje

OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli jesteś przedsiębiorą i usługowo prowadzisz księgi rachunkowe, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Mój Biznes - grupowe ubezpieczenie na życie dla jedno- i dwuosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie jedno lub dwuosobowego biznesu wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy. Jeśli prowadzisz taką działalność, Twoja nieobecność w firmie związana z chorobą, wypadkiem czy sprawami rodzinnymi może skutkować obniżeniem dochodów. Gdyby coś Ci się stało, spadek dochodów mogą odczuć także Twoi bliscy. Dlatego, aby zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, warto wykupić ubezpieczenie na życie Mój Biznes.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Małe i średnie firmy, PZU Życie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z art. 136b ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie konieczności poddania się operacji chirurgicznej, zawartej w katalogu odpowiedzialności PZU Życie SA (ponad 600 rodzajów operacji chirurgicznych). Wysokość świadczenia ustalona jest na podstawie klasy operacji określonej w Wykazie operacji chirurgicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Ubezpieczenie uzupełnia dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, znacząco rozszerzając zakres ochrony i zwiększając wysokość świadczenia, które można wykorzystać na potrzeby związane z pobytem w szpitalu, oraz późniejszym powrotem do zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osoby - będącej z nim w związku małżeńskim - spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu świadczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 4 kolejne dni.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku poddania się specjalistycznemu leczeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

1 1 2 3 4 5 6 7 7