Znaleziono 96 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego

Ubezpieczenie to gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osób będących rodzicami ubezpieczonego, oraz rodzicami aktualnego małżonka.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Program ubezpieczenia flot pojazdów Klientów Korporacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie flot odpowiada oczekiwaniom posiadaczy dużych flot pojazdów i pozwala na bardzo elastyczne kształtowanie oferty, stosownie do indywidualnych potrzeb klienta.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, Samochód, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla uposażonego w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

Ubezpieczenie gwarantuje uposażonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia przez niego układu kostnego. Wysokość świadczenia uzależniona jest od rodzaju złamania.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia

Grupowe ubezpieczenie dodatkowe, które w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, przeprowadzenia u niego operacji chirurgicznej (wymienionej w załączonym do ogólnych warunków wykazie) lub zajściu nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%, zapewni mu wsparcie w formie szerokiej gamy usług assistance.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wyniku rekreacyjnego uprawiania niebezpiecznych sportów.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Sport, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku śmierci dziecka własnego, przysposobionego, lub pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem że dziecko nie ukończyło 25 roku życia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jeśli jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowania osobie, która doznała szkody w związku z wykonywanym przez Ciebie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC rzeczoznawców majątkowych

Obowiązek ubezpieczenia wynika z art.175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC radców prawnych

Jeśli wykonujesz zawód radcy prawnego, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC radców prawnych PZU wypłaci odszkodowania osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym obejmuje wszelkie importowane i eksportowane ładunki przewożone transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, śródlądowym, morskim i kombinowanym. Ładunki są ubezpieczane na podstawie klauzul Instytutu Ubezpieczycieli Londyńskich powszechnie stosowanych przez kontrahentów zagranicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, Majątek, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU SA

OC notariuszy

Jeśli wykonujesz zawód notariusza, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC notariuszy PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC komornika sądowego

Jeśli jesteś komornikiem sądowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC komorników sądowych PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności egzekucyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

1 1 2 3 4 5 6 7 7