Znaleziono 96 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Jeśli zajmujesz się doradztwem podatkowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym i pracujesz dla kilku zakładów ubezpieczeniowych, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Jeśli jesteś architektem lub inżynierem budownictwa i wykonujesz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Podstawą odpowiedzialności brokera wobec zleceniodawcy jest umowa brokerska, oraz przepisy prawne kształtujące treść stosunku brokerskiego. W tym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością cywilną kontraktową. Broker ponosi również odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody wyrządzone zleceniodawcy czynem niedozwolonym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Ubezpieczenie gwarantuje wskazanej osobie wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w ruchu komunikacyjnym, którego ubezpieczony był uczestnikiem, np. jako kierowca, pieszy, pasażer czy rowerzysta.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym

Dodatkowe ubezpieczenie ochronne na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem związanym z eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

OC organizatorów imprez masowych

Jeśli organizujesz imprezę masową, na którą wstęp jest odpłatny przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC organizatorów imprez masowych PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu organizowanego przez Ciebie wydarzenia.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się łowiectwem, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa PZU wypłaci odszkodowania osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności i usług.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postepowaniu karnym, cywilnym lub dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu, a dotyczącym czynów popełnionych przez niego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy

Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność majątkowa ubezpieczonego funkcjonariusza lub żołnierza za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, wynikająca z ustawy o odpowiedzialności majątkowej.

SŁOWA KLUCZOWE: Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Pozwala zabezpieczyć rodzinę przed ewentualnymi kłopotami finansowymi, gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku śmierci osoby, której dochody są podstawą zabezpieczenia finansowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Jeśli sporządzasz świadectwa charakterystyki energetycznej, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC rzeczników patentowych

Jeśli jesteś rzecznikiem patentowym i wykonujesz swój zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wykonujesz na terenie Polski usługi transgraniczne w związku ze świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC adwokatów

Jeśli wykonujesz zawód adwokata, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC adwokatów PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

W razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez ubezpieczonego, PZU SA zobowiązuje się wypłacać ubezpieczonemu 50% ostatniego wynagrodzenia netto ubezpieczonego sprzed okresu zawieszenia, przez okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

SŁOWA KLUCZOWE: Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

1 1 2 3 4 5 6 7 7