Znaleziono 97 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

W razie zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez ubezpieczonego, PZU SA zobowiązuje się wypłacać ubezpieczonemu 50% ostatniego wynagrodzenia netto ubezpieczonego sprzed okresu zawieszenia, przez okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

SŁOWA KLUCZOWE: Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Grupowe ubezpieczenie Assistance dla klientów Innogy

Ubezpieczenie Assistance dla Klientów, którzy posiadają umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą z Innogy S.A.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Oszczędzanie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI, Pakiety

1 1 2 3 4 5 6 7 7