Znaleziono 8 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Ubezpieczenie dla całej rodziny na wszelki wypadek

Nieszczęśliwego wypadku nie możesz przewidzieć. Możesz za to ubezpieczyć od jego skutków siebie, swoją rodzinę i pracowników. Wystarczy, że zawrzesz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, NNW, Sport, Grupowe, PZU SA, Dodatkowe

PZU SPORT - NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej

Ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, NNW, Sport, PZU SA

Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie z grupy dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Ochroną objęci są pracownicy lub członkowie przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji, przy czym koszty ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, NNW, PZU SA

Jednostkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Jest to ubezpieczenie z grupy polis dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy to często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Umowę można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku, a zakres i czas ochrony można dowolnie ukształtować, dostosowując go do konkretnych potrzeb.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, NNW, PZU SA

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zakresem ubezpieczenia można objąć wszystkich pracowników lub członków przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. W takiej sytuacji koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie osoba deklarująca chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Opłaty można wnosić w formie comiesięcznej składki płaconej ze swojego wynagrodzenia. Ubezpieczeniem można również objąć współmałżonka i dzieci.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, NNW, Grupowe, PZU SA

NNW Bezpieczny Kursant

Ubezpieczenie z grupy polis dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy to często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Zakresem ubezpieczenia objęci są kandydaci na kierowców: uczestnicy szkoleń na prawo jazdy, lub osoby przystępujące już do egzaminu na prawo jazdy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, NNW, PZU SA

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Doraźna Ochrona Medyczna w PZU

Ubezpieczenie to zapewnia doraźną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, lub w przypadku hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania w domu.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, NNW, Dodatkowe

1 1 1