Znaleziono 38 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej

Każdy błąd lub wypadek medyczny może skutkować roszczeniami ze strony pacjenta. W przypadku pozwu trzeba się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z postępowaniem sądowym. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewnia organizację i pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które pracują jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają także za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych. Dzięki niemu PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody, w wyniku Twojej działalności lub niewłaściwej opieki.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej apteki

Prowadzenie apteki wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jeżeli sprzedajesz lub wytwarzasz na miejscu leki oraz inne wyroby medyczne, odpowiadasz pośrednio za zdrowie i życie swoich klientów. Jesteś właścicielem lokalu lub prowadzisz aptekę w wynajmowanym lokalu, możesz odpowiadać za jego utrzymanie. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Wykonywanie zawodu medycznego np. ratownika medycznego, technika analityki medycznej, specjalisty terapii uzależnień wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność leczniczą, np. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne jesteś lekarzem lub pielęgniarką i prowadzisz działalność leczniczą...

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i ochraniasz ludzi lub czyjeś mienie, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w wyniku prowadzonej działalności zawodowej (wykonywania zawodu), szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego. Przez czynności życia prywatnego należy rozumieć czynności dotyczące sfery prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową oraz praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

PZU Profesjonalista

Ubezpieczenie PZU Profesjonalista adresowane jest do firm, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 100.000.000 PLN (dla nowo powstałych 50.000.000 PLN) oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie przekracza 50.000.000 PLN, a w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) wartość wszystkich transportów w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia nie przekracza 30.000.000 PLN.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Majątek, Korporacje, PZU SA

OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Podmioty, które prowadzą działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą oraz osoby, która pracuje jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Korporacje, PZU SA

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub międzynarodową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków lub krajową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

1 1 2 3 3