Znaleziono 37 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej

Każdy błąd lub wypadek medyczny może skutkować roszczeniami ze strony pacjenta. W przypadku pozwu trzeba się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z postępowaniem sądowym. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewnia organizację i pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które pracują jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają także za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych. Dzięki niemu PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody, w wyniku Twojej działalności lub niewłaściwej opieki.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej apteki

Prowadzenie apteki wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jeżeli sprzedajesz lub wytwarzasz na miejscu leki oraz inne wyroby medyczne, odpowiadasz pośrednio za zdrowie i życie swoich klientów. Jesteś właścicielem lokalu lub prowadzisz aptekę w wynajmowanym lokalu, możesz odpowiadać za jego utrzymanie. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Wykonywanie zawodu medycznego np. ratownika medycznego, technika analityki medycznej, specjalisty terapii uzależnień wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i ochraniasz ludzi lub czyjeś mienie, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Majątek, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność leczniczą, np. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne jesteś lekarzem lub pielęgniarką i prowadzisz działalność leczniczą...

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w wyniku prowadzonej działalności zawodowej (wykonywania zawodu), szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

PZU Profesjonalista

Ubezpieczenie PZU Profesjonalista adresowane jest do firm, których obrót w roku podatkowym nie jest większy niż 100.000.000 PLN (dla nowo powstałych 50.000.000 PLN) oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie przekracza 50.000.000 PLN, a w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) wartość wszystkich transportów w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia nie przekracza 30.000.000 PLN.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Majątek, Korporacje, PZU SA

OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Podmioty, które prowadzą działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą oraz osoby, która pracuje jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, OC Osobowe i zawodowe, Korporacje, PZU SA

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków lub krajową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub międzynarodową spedycją? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć nasze ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Transportowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego dla klienta korporacyjnego

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

SŁOWA KLUCZOWE: OC Osobowe i zawodowe, Korporacje, PZU SA, Obowiązkowe

1 1 2 3 3