Znaleziono 42 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do ubezpieczeń: grupowego ubezpieczenia typ P Plus oraz grupowego ubezpieczenia na życie typ P)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus

Ubezpieczenie ochronne stworzone z myślą o potrzebach osób posiadających grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus, które nie mogą nadal należeć do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, a chciałyby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi spowodowanymi poważnym uszkodzeniem ciała i przerwą w pracy zarobkowej ubezpieczonego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia najbliższego członka rodziny, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią jego ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Mój Biznes - grupowe ubezpieczenie na życie dla jedno- i dwuosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie jedno lub dwuosobowego biznesu wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy. Jeśli prowadzisz taką działalność, Twoja nieobecność w firmie związana z chorobą, wypadkiem czy sprawami rodzinnymi może skutkować obniżeniem dochodów. Gdyby coś Ci się stało, spadek dochodów mogą odczuć także Twoi bliscy. Dlatego, aby zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, warto wykupić ubezpieczenie na życie Mój Biznes.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Małe i średnie firmy, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie konieczności poddania się operacji chirurgicznej, zawartej w katalogu odpowiedzialności PZU Życie SA (ponad 600 rodzajów operacji chirurgicznych). Wysokość świadczenia ustalona jest na podstawie klasy operacji określonej w Wykazie operacji chirurgicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Ubezpieczenie uzupełnia dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, znacząco rozszerzając zakres ochrony i zwiększając wysokość świadczenia, które można wykorzystać na potrzeby związane z pobytem w szpitalu, oraz późniejszym powrotem do zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osoby - będącej z nim w związku małżeńskim - spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu świadczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 4 kolejne dni.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku poddania się specjalistycznemu leczeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

1 1 2 3 3