Znaleziono 40 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia najbliższego członka rodziny, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią jego ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi spowodowanymi poważnym uszkodzeniem ciała i przerwą w pracy zarobkowej ubezpieczonego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Mój Biznes - grupowe ubezpieczenie na życie dla jedno- i dwuosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie jedno lub dwuosobowego biznesu wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy. Jeśli prowadzisz taką działalność, Twoja nieobecność w firmie związana z chorobą, wypadkiem czy sprawami rodzinnymi może skutkować obniżeniem dochodów. Gdyby coś Ci się stało, spadek dochodów mogą odczuć także Twoi bliscy. Dlatego, aby zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, warto wykupić ubezpieczenie na życie Mój Biznes.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Małe i średnie firmy, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie konieczności poddania się operacji chirurgicznej, zawartej w katalogu odpowiedzialności PZU Życie SA (ponad 600 rodzajów operacji chirurgicznych). Wysokość świadczenia ustalona jest na podstawie klasy operacji określonej w Wykazie operacji chirurgicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Ubezpieczenie uzupełnia dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, znacząco rozszerzając zakres ochrony i zwiększając wysokość świadczenia, które można wykorzystać na potrzeby związane z pobytem w szpitalu, oraz późniejszym powrotem do zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osoby - będącej z nim w związku małżeńskim - spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu świadczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 4 kolejne dni.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku poddania się specjalistycznemu leczeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego

Ubezpieczenie to gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osób będących rodzicami ubezpieczonego, oraz rodzicami aktualnego małżonka.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla uposażonego w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

1 1 2 3 3