Znaleziono 48 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie finansowe dla ubezpieczonego w przypadku trwałego uszczerbku na jego zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

Ubezpieczenie zapewnia dodatkowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w przypadku osierocenia, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 lat, lub – jeśli uczęszcza do szkoły – 25 lat, oraz bez względu na wiek w razie całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie typ P Plus

Ubezpieczenia ochronne stworzone z myślą o potrzebach osób posiadających grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus, które nie mogą nadal należeć do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, a chciałyby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus

Ubezpieczenie ochronne stworzone z myślą o potrzebach osób posiadających grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus, które nie mogą nadal należeć do grupy ubezpieczonych w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, a chciałyby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Kontynuowane, Na życie, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do ubezpieczeń: grupowego ubezpieczenia typ P Plus oraz grupowego ubezpieczenia na życie typ P)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi spowodowanymi poważnym uszkodzeniem ciała i przerwą w pracy zarobkowej ubezpieczonego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku jego niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, będącej rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia najbliższego członka rodziny, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią jego ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach – podstawowym, rozszerzonym, podstawowym plus, rozszerzonym plus.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko

Ubezpieczenie gwarantuje świadczenie w przypadku wystąpienia u dziecka ubezpieczonego (własnego lub przysposobionego), którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat, jednej spośród dwudziestu jednostek chorobowych, występujących w wieku dziecięcym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Mój Biznes - grupowe ubezpieczenie na życie dla jedno- i dwuosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie jedno lub dwuosobowego biznesu wymaga dużego zaangażowania i nakładu pracy. Jeśli prowadzisz taką działalność, Twoja nieobecność w firmie związana z chorobą, wypadkiem czy sprawami rodzinnymi może skutkować obniżeniem dochodów. Gdyby coś Ci się stało, spadek dochodów mogą odczuć także Twoi bliscy. Dlatego, aby zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, warto wykupić ubezpieczenie na życie Mój Biznes.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Małe i średnie firmy, PZU Życie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie konieczności poddania się operacji chirurgicznej, zawartej w katalogu odpowiedzialności PZU Życie SA (ponad 600 rodzajów operacji chirurgicznych). Wysokość świadczenia ustalona jest na podstawie klasy operacji określonej w Wykazie operacji chirurgicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie

1 1 2 3 4 4